Markkinakommentit

Mitkä ovat lähtökohdat neljännen kvartaalin tuloskaudelle Yhdysvalloissa?

Sijoittajien mielenkiinto on yhtiöiden ohjeistuksissa.     

Yhdysvaltain neljännen kvartaalin raportointikausi käynnistyy toden teolla tällä viikolla, kun suurista amerikkalaisista pankeista JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc. ja Wells Fargo & Co. julkaisevat tulosraporttinsa perjantaina. Goldman Sachs Group Inc. ja Morgan Stanley raportoivat ensi viikon tiistaina.

Analyytikot ennustavat, että kyseiset pankit tekevät 28 miljardin dollarin tuloskertymän. Se olisi 15 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa matalampi. 

Pankkien tulosraportit ovat tärkeitä koko osakemarkkinoiden näkökulmasta, koska niiden perusteella voi arvioida taloussyklin vaiheita. 

Pankkien omistamien sijoitusinstrumenttien kaupankäyntituotot ovat romahtaneet osake- ja korkomarkkinoiden heikon tuottokehityksen vuoksi. Myös asuntomarkkinoiden hiljentyminen koronnostojen vuoksi vaikuttaa negatiivisesti pankkien tuloskertymään. 

2021 oli ennätyksellisen vahva investointipankkiliiketoiminnan kannalta. Silloin nähtiin yrityskauppa- ja listautumisbuumi. Investointipankkiliiketoiminnan tuotot heikentyivät merkittävästi viime vuoden aikana.

Pankkien liikevaihtojen arvioidaan kuitenkin kasvavan erityisesti korkotason nousun myötä. Korkotason nousu vahvistaa pankkien korkokatteita, mutta toisaalta ennen pitkää vaikuttaa myös talletuskorkoihin. Talletuskorot ovat toistaiseksi nousseet vain hieman verrattuna markkinakorkoihin.

S&P 500 -indeksin tuloskertymän odotetaan pienentyvän

Analyytikoiden konsensusennuste viime vuoden neljännen kvartaalin tuloskasvulle on -4,1 prosenttia. Se olisi toteutuessaan matalin lukema vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen jälkeen, jolloin tulokset laskivat 5,7 prosenttia.

Analyytikot laskivat tuntuvasti neljännen kvartaalin tuloskasvuennusteita loka-joulukuussa. Yhteensä osakekohtaisia mediaanitulosennusteita laskettiin 6,5 prosenttia. Se oli lähes saman verran kuin kolmannella vuosineljänneksellä, jolloin niitä madallettiin 6,8 prosenttia. Viime vuoden ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä tulosennusteita laskettiin noin prosentilla kvartaalia kohti.

Korkeimpia tuloskasvuprosentteja odotetaan energia-alan ja teollisuuden yhtiöiltä. Energiasektorin yhtiöiden tulokasvuennuste on 62,7 prosenttia ja teollisuuden 38,5 prosenttia.

Teollisuuden korkeita tuloskasvuennusteita selittää lentoliikenneyhtiöiden vahvistuva tuloskasvu pandemian jälkeen. Ilman kuutta alan yhtiöitä teollisuussektorin tuloskasvu olisi 6,8 prosenttia.

Heikoimpia tuloskasvuprosentteja ennustetaan raaka-aineyhtiöitä (-26,3 %) ja kestokulutushyödykealan (-20,3 %) yrityksiltä. 

Kestokulutushyödykealan yrityksistä Amazon.comin tuloksella on yksittäisistä yhtiöistä merkittävin tuloskasvua heikentävä vaikutus. Ilman Amazon.comia sektorin konsensustulosennuste olisi 15,6 prosenttia.

S&P 500 -indeksin yhtiöiden liikevaihtojen odotetaan kasvavan 3,8 prosenttia viime vuoden neljännellä kvartaalilla. Vielä syyskuun lopussa liikevaihtojen ennustettiin kasvavan 6,3 prosenttia, joten analyytikot laskivat liikevaihtoennusteita kvartaalin aikana. 

Osakemarkkinoiden sektoreista korkeimpia liikevaihtokasvuprosentteja ennustetaan energialle ja teollisuudelle. Kahdeksan sektorin liikevaihtokasvun arvioidaan olevan positiivista ja kolmen negatiivista. Heikointa liikevaihdon kasvua ennustetaan yleishyödykealan yhtiöiltä.

Yhtiöiden ohjeistusten merkitys korostuu nykytilanteessa

Tulosennustelaskut pienentävät riskiä neljännen kvartaalin tulospettymysten suhteen. Yhdysvalloissa ei nähty taantumaa vuoden neljännellä kvartaalilla, joten tuloskaudesta voi odottaa kelvollista suhteessa tulosennusteisiin.

Sijoittajia kiinnostaa tämän hetken epävarmassa taloustilanteessa yhtiöiden ensimmäisen vuosineljänneksen ohjeistukset. Analyytikoiden konsensustulosennuste on -1,6 prosenttia vuoden ensimmäiselle vuosineljännekselle. Jos ohjeistukset jäävät heikoiksi, niin edessä on lähiviikkoina iso määrä tulosennustelaskuja, jotka vaikuttavat negatiivisesti osakekurssikehitykseen.

Ensimmäisen vuosineljänneksen ohjeistusten lisäksi sijoittajia kiinnostaa luonnollisesti pidemmän aikavälin liiketoiminnan kehitys. Myös siitä saadaan suuntaa tuloskaudella.

Taantumasta odotetaan lievää ja lyhyttä. Nousukauden odotetaan alkavan toisella vuosipuoliskolla 2023. Tuloskasvuennuste kuluvan vuoden 2023 kolmannelle ja neljännelle vuosineljännekselle on 4,4 ja 10,6 prosenttia. 

Viime viikkoina julkaistujen ennakoivien indikaattorien, kuten ostopäällikköindeksien perusteella taloussuhdanne on heikentymässä, mutta matalasuhdanteen kesto on tässä vaiheessa vaikeasti arvioitava.

Odotettua syvempi taantuma näkyisi kevään aikana toisen vuosipuoliskon tulosennustelaskuina. Sitä ennen tärkeämpi osakemarkkinoiden ajuri on kuitenkin ensimmäisen vuosineljänneksen ohjeistukset. 

Inflaation tasoittuminen tuo todennäköisesti helpotusta pörssiyhtiöiden kannattavuuteen jo lähikuukausina. Yhtiöt onnistuivat varsinkin alkuvuonna 2022 erinomaisesti hintojen korotuksissa. Niiden tukemana S&P 500 -indeksin yhtiöiden kannattavuuden odotetaan nousevan korkealle tasolle suhteessa historiaan, kun inflaatio tasoittuu ja taloussykli kääntyy nousuun.

Analyytikot ennustavat S&P 500 -indeksin yhtiöiden nettomarginaalin olevan 11,5 prosenttia vuoden neljännellä kvartaalilla. Se olisi matalin vuoden 2020 neljännen kvartaalin jälkeen. Silloin nettomarginaali oli 10,9 prosenttia. 

Viime vuoden kolmannen vuosineljänneksen nettomarginaali oli 11,9 prosenttia. Viimeisen viiden vuoden nettomarginaalin keskiarvo on 11,3 prosenttia.

Analyytikot arvioivat neljän osakemarkkinoiden sektorin nettomarginaalien nousevan loka-joulukuussa verrattuna vuodentakaiseen. Energiasektorin nettomarginaalin arvioidaan vahvistuvan peräti 4,3 prosenttiyksikköä 13,6 prosenttiin. 

Seitsemän osakemarkkinan sektorin nettomarginaalien ennustetaan heikentyvän neljännen kvartaalin aikana. Niistä raaka-aine- ja finanssisektorin kannattavuus kärsi ennusteiden perusteella eniten loka-joulukuussa.

Kommentoi
Ylös
>