Sijoitusstrategiat

Näin valitset osakkeita kuin sijoittajasankari Michael Burry

Burryn matka legendaksi alkoi sijoitusfoorumilta, jossa hän julkaisi sijoitusideoita pienistä vähän tunnetuista yhtiöistä.

Michael Burry nousi laajempaan tietoisuuteen vuonna 2015 Big Short-elokuvasta. Se kertoo tarinan sijoittajasta, joka haistaa Yhdysvaltain massiivisen finanssikriisiin johtaneen asuntokuplan ja sijoitti näkemyksensä puolesta yli miljardi dollaria.

Burry oli oikeassa ja ansaitsi henkilökohtaisesti 100 miljoonaa dollaria ja moninkertaisesti rahastonsa asiakkaille. 

Viisitoista vuotta aiemmin Burry julkaisi sijoitustutkimustaan Value Investors Club sivustolle, joka on sisältää käyttäjien julkaisemia sijoitusideoita. Sivustolle julkaistuja vanhempia ideoita pääsee lukemaan kirjautumalla ja uusimmat näkyvät vain tutkimuksia julkaisseille käyttäjille. 

Burry julkaisi sivustolle seitsemän tutkimusta nimimerkillä Michael99, kunnes hänet löysi sivuston perustaja ja kuuluisa sijoittaja Joel Greenblatt. Tämän sijoitusyhtiö Gotham Capital auttoi Burryn sijoitusyhtiön alkuun miljoonalla dollarilla ja sijoitti kaiken kaikkiaan 100 miljoonaa dollaria Scion Capitaliin.

Michael Burryn sijoitusresepti

Millaisia olivat nämä yhtiöt, joista Burry kirjoitti? Tutkimuspalvelu MacroOps kävi Burryn kirjoitukset lävitse ja analysoi hänen valitsemien osakkeiden tunnuspiirteitä.

Markkina-arvoltaan suurin yksittäinen yhtiö oli hieman alle 500 miljoonaa dollaria eli suurinpiirtein Harvian verran. Loput yhtiöistä olivat markkina-arvoltaan alle 150 miljoonaa dollaria eli pienempiä kuin suunnittelutoimisto Sitowise.

Burry halusi siis sijoittaa mahdollisimman pieniin yhtiöihin. Suuria pääomia sijoittavat pysyttelevät useimmiten poissa pienyhtiöistä ja siksi tästä yritysjoukosta löytyy parhaimpia mahdollisuuksia huolelliselle ja riskiä kaihtamattomalle sijoittajalle.

Burry halusi ostaa erityisesti sellaisia osakkeita, joita oli vain vähän julkisesti vapaan kaupankäynnin kohteena. Ensinnäkin yhtiöllä oli liikkeelle laskettuna kappalemääräisesti vain vähän osakkeita. Kun Sitowisella on osakkeita noin 35 miljoonaa kappaletta, Burryn analysoimilla yhtiöillä osakkeita oli keskimäärin alle 15 miljoonaa kappaletta. Lisäksi yhtiön sisäpiiri saattoi omistaa osakkeita suuressa määrin, mikä teki osakkeesta epälikvidin.

Muiden menestyneiden sijoittajien tapaan Burry huolehti, ettei hävinnyt rahaa. Burry useimmiten aloitti sijoitusteesit korostamalla, kuinka sijoituksen riskit ovat rajatut. Tällaisia seikkoja voivat olla esimerkiksi yhtiön hyvin matala velkaantuneisuus, toiminnan kääntyminen voitolliseksi tai pääoman palautukset omistajille. 

Michael Burry etsi myös absoluuttisesti edullisia osakkeita. Ei vain sellaisia osakkeita, jotka olivat halvempia suhteessa verrokkeihin, vaan selkeästi halpoja soveltuvalla tunnusluvulla katsottuna. Myöhemmin Burry on sanonut, että hänellä on kymmenien yhtiöiden mittainen lista laatuyhtiöitä ja hinta jonka hän on valmis maksamaan.

Jokainen seitsemän yhtiötä oli hyvin erilaisia. Mielenkiintoista Burryn osakevalinnoissa on se, ettei hänellä vaikuta olleen selkeitä reunaehtoja millaisia sijoituskohteita hän etsii. Joukossa oli niin kiinteistöyhtiö, jakelija kuin petivaatevalmistaja. Burry löysi mahdollisuuksia myös erikoistilanteista sijoittaessaan spin-offiin ja konkurssista ylös nousseeseen yhtiöön. Toisin sanoen Burry ei antanut maantieteen, toimialan tai liiketoimintamallin rajoittaa löytämästä parhaimpia sijoitusmahdollisuuksia.

Frank Taber analysoi  tviittiketjussa Burryn sijoitusteesiä meksikolaisesta broilerituottaja Industrias Bachocosta:

Burryn sijoitustyyli on muuttunut vain vähän

Kartutettuaan pääomaa Burry ei ole voinut noudattaa täysin uransa alkuaikojen sijoitusperiaatteita. Hän ei voi enää tehdä merkittävää sijoitusta yhtiöön, jonka markkina-arvo on pieni ja jonka osakkeista vain osa on vapaasti kaupan. Burryn ostot vaikuttaisivat liikaa osakkeen hintaan.

Suuret varainhoitajat raportoivat Yhdysvalloissa sijoituksistaan vuosineljänneksittäin. Raportti on annettava 45 päivää vuosineljänneksen päättymisen jälkeen. Viime raportoinnin yhteydessä Burryn suurimpia sijoituksia olivat esimerkiksi kaksi yksityistä vankilayhtiötä Geo Group ja CoreCivic, TV-ostoskanava Qurate sekä Liberty Latin America, joka on edullisesti arvostettu puhelinoperaattori.

Burryn omistusten seuraaminen on kuitenkin vain vaivoin mielekästä, koska hänen liikkeet ovat nopeita ja ne raportoidaan viiveellä. Hedelmällisempää on pohtia, miten ja miksi hän tekee kunkin sijoituksen.

Kommentoi
Ylös
>