Kasvuosakkeet

Netflixin tilaajamäärät ylittivät odotukset – Osake kallistui

Yhtiö siirtyy ohjeistamaan liikevaihtoa tilaajamäärien sijasta.

Netflix raportoi neljännen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen torstaina 19. tammikuuta. Yhtiön liikevaihto osui analyytikoiden ennusteisiin ja oli loka-joulukuussa 7,85 miljardia dollaria. Osakekohtainen tulos oli 12 senttiä, joka jäi merkittävästi 45 sentin konsensusennusteesta. Syynä odotettua matalampaan osakekohtaiseen tulokseen oli erityisesti euromääräisen lainan kirjattu tappio. Vertailukauteen verrattuna myös operatiiviset kustannukset kasvoivat liikevaihtoa enemmän.

Netflixin osake kallistui osavuosikatsauksen julkaisun jälkeen. Perjantaina osake nousi 8,5 prosenttia 342,50 dollariin. Syy vahvaan kurssikehitykseen oli suoratoistopalvelun tilaajalukujen odotettua parempi kehitys neljännen kvartaalin aikana.

Netflixin suoratoistopalvelu keräsi nettomääräisesti peräti 7,7 miljoonaa uutta tilaajaa. Yhtiön ohjeistus oli 4,5 miljoonaa. Tilaajamäärän kasvua tuki onnistuneet sisältöjulkaisut vuoden loppupuolella.

Neljännen kvartaalin tulokseen laskettiin ensimmäistä kertaa mukaan Netflixin mainoksia sisältävä tilauspalvelu, jonka yhtiö julkaisi marraskuussa. Netflix ei kuitenkaan julkisesti kertonut, että kuinka suuri osuus uusista tilaajista valitsi mainoksia sisältävän vaihtoehdon. 

Netflixin uuden toimitusjohtajan Greg Petersin mukaan mainoksia sisältävän palvelun valinneiden tilaajien sitoutuminen on yhtä hyvää kuin kuukausihinnaltaan kalliimman palvelun käyttäjien. Netflix kommentoi tulosjulkaisun yhteydessä, että se ei ole havainnut merkittävissä määrin tilaajien siirtymistä tilausvaihtoehdosta toiseen. 

Wedbushin analyytikot Alicia Reese ja Michael Pachter arvioivat, että mainoksia sisältävä palvelu lieventää salasanan jakamisen vaihtuvuutta ja tukee liikevaihdon kasvua. Analyytikoiden mukaan mainosvaihtoehto on saattanut tuoda takaisin jopa pois lähteneitä tilaajia. Reese ja Pachter odottavat tilaajamäärän kasvavan peräti 17 miljoonalla tänä vuonna.

Netflixin talousjohtaja Spencer Neumann kommentoi, että yhtiö ei olisi lisännyt palveluvalikoimaansa mainoksia sisältävää vaihtoehtoa, jos se ei voisi olla merkittävä osa yhtiön liiketoimintaa. Merkittävällä osalla Neumann tarkoittaa vähintään kymmentä prosenttia Netflixin liikevaihdosta.

Netflix ei jatkossa ohjeista tilaajamäärien kehitystä

Netflix ei enää jatkossa ohjeista tilaajamääriä. Yhtiö raportoi tilaajamäärät kuitenkin osavuosikatsauksissa. Yhtiön ohjeistus keskittyy jatkossa aiempaa enemmän liikevaihdon kehitykseen. Se arvioi liikevaihdon kasvavan neljä prosenttia vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Analyytikoiden konsensusennuste on 3,7 prosenttia.

Netflixin arvion mukaan liikevaihdon kasvua tukee vuoden alussa sekä tilaajamäärän kasvu että suurempi liikevaihto per tilaaja. Tilaajamäärän kasvu tulee olemaan vahvan loka-joulukuun vuoksi suhteellisen vaatimatonta vuoden ensimmäisellä kvartaalilla.

Netflix alkaa veloittamaan vuoden alkupuolella salasanan jakamisesta oman kotitalouden ulkopuolelle. Yhtiö antaa toisen salasanaa käyttäville mahdollisuuden siirtää käyttäjäprofiilin tiedot omalle uudelle tilille. Salasanan jakamista jatkavat tilaajat joutuvat lisäämään käyttäjiä maksua vastaan. Credit Suissen analyytikoiden arvion mukaan Netflixin toimet heikentävät tilaajamäärän nettokasvua lyhyellä aikavälillä. Mutta toimien odotetaan tukevan liikevaihdon kehitystä pidemmällä aikavälillä. 

Netflixin tilaajamäärien kasvu on hidastunut kilpailun kiristyessä ja striimauspalveluiden suosion kasvaessa. Netflixin Kilpailijoita ovat muun muassa HBO Max, Viaplay, Amazon Prime Video, C More, Disney+, Apple TV+ ja SkyShowtime.

Netflix sai nettomääräisesti 35,8 miljoonaa uutta tilaajaa vuonna 2020. 2021 lukema oli 18,2 miljoonaa. Viime vuoden nettomääräinen tilaajakasvu oli 8,9 miljoonaa. Samalla aikavälillä 2020-2022 uuden asiakkaan hankintakustannus kasvoi 62 dollarista 284 dollariin.

Noin 80 prosenttia amerikkalaisista on jo vähintään yhden striimauspalvelun tilaajia. Osa analyytikoista arvioi, että Netflixin mainoksia sisältävä palvelu saattaa kuitenkin osoittautua menestykseksi palvelun edullisen hinnan ansiosta.

Netflix on korkean riskin osake -Arvostustaso huippuvuosia matalampi

Netflixin osakkeen volatiliteetti oli erittäin korkea vuonna 2022. Yhtiön osake laski tammikuun alun noin 600 dollarista 166 dollariin toukokuun 11. päivään mennessä. Sen jälkeen kurssikehitys oli tasaista heinäkuussa julkaistuun osavuosikatsaukseen saakka, jonka jälkeen osake on kallistunut voimakkaasti. Nousua toukokuun pohjiin on kertynyt jo noin 100 prosenttia.

Korkea volatiliteetti on tarkoittanut, että myös osakkeen arvostustaso on vaihdellut suuresti vuoden aikana. Alkuvuonna 2022 yhtiön velaton hinta oli 8,4 kertaa ennustetun liikevaihdon verran. Tällä hetkellä kerroin on enää 4,8. Myös ennustetun bruttokatteen ja käyttökatteen perusteella lasketut kertoimet ovat supistuneet. Alkuvuonna 2022 Netflixin velaton hinta oli 22,2 kertaa ennustettu bruttokate ja 37,2 kertaa käyttökate. Tällä hetkellä kertoimet ovat 13,1 ja 21,5.

Netfilixin osake on ollut viime vuodet merkittävästi kalliimmin hinnoiteltu arvostuskertoimien perusteella kuin sen keskeiset kilpailijat Walt Disney ja Paramount. Osakkeen arvostustasoero kuitenkin kaventui viime vuoden aikana. Kevään aikana Netflixin osake oli useilla arvostuskertoimilla edullisemmin hinnoiteltu kuin Disneyn osake. Tällä hetkellä Netflixin osake on jälleen kalliimmin arvostettu.

Paramountin osakkeella on sitä vastoin merkittävästi matalammat arvostuskertoimet kuin Netflixillä ja Disneyllä. Arvostuskertoimien eroja selittävät erot liiketoiminnan kasvussa ja kannattavuudessa.

Kuvio 1. Netflixin osakkeen arvostustaso suhteessa kilpailijoihin.
Kommentoi
Ylös
>