Markkinakommentit

Osakemarkkinoiden alkuvuoden nousu on ollut sentimenttivetoista 

Myös korkotason lasku on tukenut osakemarkkinoiden kehitystä.

Viime vuoden 2022 voittajia Yhdysvaltain osakemarkkinoilla olivat arvo- ja osinkotyyli sekä matalan volatiliteetin osakkeet. Yksittäisistä osakemarkkinoiden sektoreista energia oli ylivoimainen.

Pörssivuosi 2023 on alkanut erilaisissa tunnelmissa. 2022 aikana heikosti tuottaneet sijoituskohteet ovat kallistuneet, minkä vuoksi momentum-faktori on alisuoriutunut ja erityisesti spekulatiiviset kasvuosakkeet ovat tuoneet ylituottoja. 

Sijoittajien riskinottohalukkuus on kasvanut tammikuun aikana. Riskinottohalukkuuden kasvu selittyy paljolti valoisemmilla talouskasvunäkymillä. Inflaation hidastuminen on lisännyt optimismia niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. 

Euroopan energiakriisi on osoittautunut tähän mennessä pessimistisiä skenaarioita lievemmäksi. Kiinan talouden avautumisen koronarajoituksista odotetaan tukevan maailman toiseksi suurimman talouden bruttokansantuotteen kehitystä ja yleisesti hyödykkeiden kysyntää. Yhdysvaltain talous on kestänyt tähän mennessä yllättävän hyvin ohjauskoron nostot.

Osakemarkkinoiden keskeiset riskit eivät ole kuitenkaan väistyneet, vaikka merkittävistä riskeistä korkea inflaatio on todennäköisesti kukistettu lyhyellä aikavälillä. Osakemarkkinoiden näkökulmasta tuloskasvu ja haastavat osakemarkkinoiden arvostustasot huolestuttavat sijoittajia. Taantumariski on edelleen korkea, jos rahapolitiikan kiristymisen ja korkean inflaation vaikutuksia arvioidaan historian perusteella.

Kurssinousu on ollut enimmäkseen sentimenttivetoista, mutta myös korkotason lasku on tukenut osakemarkkinoiden kehitystä. Joukkolainamarkkinoiden tuottokehitys on ollut positiivista lokakuun loppupuolelta alkaen. Se on inflaatio-odotusten laskun ansiota. 

Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan tuotto on 3,5 prosenttia. Se oli lokakuussa korkeimmillaan noin 4,3 prosenttia. Myös Yhdysvaltain 10 vuoden inflaatiosuojatun valtionlainan tuotto on ollut laskusuunnassa viime kuukausina.

Korkoindeksi ”The Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index” on tuottanut kolme prosenttia vuoden alusta. Alkuvuosi on ollut paras indeksin historiassa eli vuodesta 1989 alkaen. Viimeisen vuoden tuotto on yhä negatiivinen. Indeksi on laskenut 8,5 prosenttia vuodessa.

Osakemarkkinoilla hinnoitellaan hidastuvaa inflaatiota

Amerikkalaisen Factsetin keräämän aineiston mukaan analyytikot odottavat neljännen kvartaalin tuloksien laskevan edellisvuoden vertailukaudesta. 

S&P 500 -indeksin yhtiöistä 29 prosenttia on jo raportoinut loka-joulukuun osavuosikatsauksen.

Raportoineiden yhtiöiden toteutuneiden tuloksien sekä vielä raportoimatta olevien yhtiöiden tulosennusteiden perusteella tulossumman odotetaan laskevan noin viisi prosenttia. Heikointa tuloskasvu on osakemarkkinoiden sektoreista teknologia- ja viestintäalan yhtiöillä. Liikevaihtojen arvioidaan kasvavan 3,9 prosenttia.

Tuloskasvuennusteita on laskettu samaan aikaan, kun osakekurssit ovat kallistuneet. S&P 500 -indeksin P/E-luku seuraavan 12 kuukauden tulosennusteilla on 17,8. Se on merkittävästi historiallista keskiarvoa korkeampi. 

Haastavan arvostustason on huomannut myös Ariel Investmentsin sijoitusjohtaja Rupal Bhansali. Hän kommentoi talouslehti The Wall Street Journalille, että osakemarkkinoiden tämän hetken arvostustaso ei heijasta viimeisen noin vuoden aikana tapahtunutta suurta muutosta rahapolitiikassa. Bhansalin suosikki osakemarkkinoiden sektoreista on terveydenhoito. Se suojaa monia muita sektoreita paremmin taantumassa.

Onko 2023 arvo-osakkeiden vuosi?

Arvo-osakkeet voittivat kasvuosakkeet tuotossa vuoden aikana Yhdysvalloissa. Arvo-osakkeet tuottivat 6,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin S&P 500 -indeksi. Siispä arvo-osakkeiden tuotto oli -3,5 prosenttia vuodessa.

Kasvuosakkeet hävisivät 6,8 prosenttiyksikköä S&P 500 -indeksille vuoden aikana. Se tarkoittaa -16,7 prosentin tuottoa.

Alkuvuonna tilanne on kääntynyt kasvuyhtiöiden hyväksi. S&P 500 -indeksin kasvuyhtiöt ovat tuottaneet 8,3 prosenttia tammikuussa. Niihin sijoittamalla on voitettu S&P 500 -indeksi, jonka tuotto on ollut 6,4 prosenttia. Arvo-osakkeet ovat hävinneet 0,8 prosenttiyksikköä S&P 500 -indeksille.

Hedge-rahastonhoitaja ja AQR Capital Managementin perustaja Cliff Asness kommentoi talouslehti The Wall Street Journalille, että hän ei odottanut spekulatiivisten osakkeiden ja digitaalisten valuuttojen kallistuvan vuoden aluksi. 

Asness pitäytyy arviossaan siitä, että arvo-osakkeet ovat pidemmällä aikavälillä houkuttelevampi sijoituskohde kuin kasvuyhtiöt. Hän odottaa kuitenkin pomppuista matkaa kohti arvo-osakkeiden tuottoja.

Osakkeiden lisäksi joukkolainat kiinnostavat yhä suurempaa sijoittajajoukkoa, koska joukkolainojen tuottotaso on noussut merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Myös uusien liikkeelle laskettujen joukkolainojen kuponkikorko on kilpailukykyisellä tasolla suhteessa viimeiseen 20 vuoteen.

Sijoitustalo Neuberger Bermanin Niall O’Sullivan arvioi, että joukkolainat ovat tehneet paluun. O’Sullivanin yleisimpiä keskusteluaiheita asiakkaiden kanssa on korkopainon lisääminen sijoitussalkussa. Hän suosii korkotuotteista erityisesti korkean luottoluokituksen sekä lyhyen maturiteetin joukkolainoja. O’Sullivanin mukaan hyödykkeet ja niistä erityisesti metallit, kuten kupari, ovat houkuttelevia sijoituskohteita Kiinan koronasulkujen päätyttyä.

O’Sullivan on varovainen osakemarkkinoiden suhteen. Hän arvioi, että inflaatio saattaa osoittautua sitkeämmäksi kuin markkinoilla odotetaan. Se tarkoittaisi, että ohjauskorko pysyisi kauemmin lähellä syklin huipputasoa verrattuna markkinoiden hinnoittelemaan korkotason kehitykseen. O’Sullivanin mukaan yhtiöiden on vaikeampi jatkossa korottaa hintoja ja se vaikuttaa negatiivisesti tuloskasvuun.

Kommentoi
Ylös
>