Arvo-osakkeet

Outokumpu ei pääse irti syklisyydestään

Markkinat ennakoivat sykliselle ja suhdanneriippuvaiselle Outokummulle käännettä heikompaan. Vahvistusta peloille saatiin tällä viikolla.

Outokumpu Tornio ferrokromitehdas
Kuva: Outokumpu Oyj.

Teräsyhtiö Outokumpu on perinteinen Helsingin pörssin arvoyhtiö, jonka arvostuskertoimet ovat alhaisia. Nyt ne ovat jopa Outokummun tyypillistäkin historiallista tasoa alhaisempia.

Esimerkiksi EV/Ebitda-kerroin on vuoden 2022 konsensuksen mukaisilla tulosennusteilla vain 1,4x, kun vuonna 2021 se oli 2,8x ja vuonna 2020 9,4x. Myös tasepohjainen arvostuskerroin on alhainen, vain 0,52x vuoden 2022 ennusteilla.

Teräsyhtiön tilanne on arvostuskertoimien valossa tyypillinen syklisille osakkeille. Suhdannehuipussa arvostuskertoimet ovat yleensä alhaisia ja osake näyttää näennäisen edulliselta, kun tuloskunto on hetkellisesti huipussaan. Laskusuhdanteessa tilanne saattaa olla toisinpäin.

Osaltaan alhaista arvostusta selittää se, että maailmanmarkkinoilla ruostumattoman teräksen kova kysyntä on nostanut Outokummun tulosta samalla, kun osakkeen hinta on laskenut. Vuodelle 2022 konsensusennuste osakekohtaiselle tulokselle on 1,84 euroa, kun viime vuonna osakekohtainen tulos oli 1,17 euroa. Vuodessa teräsyhtiön osakkeen arvosta on sulanut 22 prosenttia.

Alhaiset arvostuskertoimet kielivät siitä, että sijoittajat ovat varautuneet jo syklisenä pidetyn Outokummun suhdannemyönteisen käänteeseen.

Tilauskirjat ohentumassa

Suhdannekäänteestä onkin saatu jo merkkejä Outokummun viestinnästä.

Yhtiön talousjohtaja Pia Aaltonen-Forsell paljasti sijoittajapuhelussa keskiviikkona, että teräsmarkkinat ovat hiljentymässä ja Outokummun tilauskirjat ohentumassa.

Viesti meni perille. Outokummun osake laski torstaina 4,5 prosenttia.

Outokummun talousjohtaja Pia Aaltonen-Forsell.
Outokummun talousjohtaja Pia Aaltonen-Forsell.

Outokummun tilauskirjat ovat yleensä täynnä suurin piirtein kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin, mutta nyt on toisin; tammi-maaliskuun tilauskirjat eivät ole vielä täynnä ja uusia tilauksia otetaan vastaan. Talousjohtajan mukaan tilauskirjat ovat tavallista tyhjempiä varsinkin Amerikoissa.

Outokumpu on yrittänyt pyristellä irti suhdanneriippuvuudestaan.

Teräsyhtiö on saanut päätökseen uuden strategiansa ensimmäisen vaiheen, jossa keskeistä oli yhtiön riskisyyden pienentäminen ja taseen vahvistaminen. Strategian vuonna 2021 alkaneessa ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin yhtiön mukaan ylivertaiseen myyntiosaamiseen, kustannusten ja pääoman hallintaan sekä organisaation tehostamiseen.

Strategian toisessa vaiheessa Outokumpu ottaa käyttöön kaksi erilaista asiakasstrategiaa Europe-liiketoiminta-alueella.

Yhtiön tavoitteena on vahvistaa kustannus­johtajuuttaan suurien tuotantomäärien tuotteissa ja erikoistuotteiden markkinajohtajuuttaan koko maailmassa. Europe-liiketoiminta-alue vahvistaa asemaansa asiakkaiden ensimmäisenä valintana vastuullisessa ruostumattomassa teräksessä, kun taas Americas-liiketoiminta-alueen tavoitteena on vahvan kannattavuustason ylläpitäminen. Ferrochrome-liiketoiminta-alueen strategian ydin on hiilineutraalius.

Epävarmuustekijöitä piisaa

Makrotalous tuo mukanaan kuitenkin kosolti haasteita yhtiölle, jonka kannattavuus on niin merkittävästi kiinni teräksen hintakehityksestä sekä raaka-aineiden hinnoista.

Ukrainassa jatkuva sota ja epäsuotuisa talouskehitys ovat lisänneet epävarmuustekijöitä ja riskejä, joille Outokumpu altistuu. Erityisesti energian ja raaka-aineiden kustannuksia ja saatavuutta sekä talousnäkymien heikkenemistä kysynnän hidastuessa ja jatkuvaa yleistä kustannusinflaatiota Outokumpu pitää merkittävinä riskeinään.

Korkea sähkön hinta on riski Outokummun Euroopan toiminnoille. Tilanne vaikuttaa yhtiön mukaan eniten Ferrochrome-liiketoimintaan, ja Outokumpu onkin sulkenut yhden ferrokromiuunin väliaikaisesti sähkön korkean hinnan vuoksi. Saksassa energiakaasujen maailmanlaajuisen tarjonnan tiukkeneminen on riski toimintojen jatkuvuudelle.

Energian korkea hinta ja energiakaasujen tarjontaan liittyvä epävarmuus Keski-Euroopassa voivat vaikuttaa Outokumpuun myös asiakkaiden ja toimittajien kautta, mikäli nämä eivät pysty jatkamaan liiketoimintaansa tai toimintojaan.

Raaka-aineiden saatavuusriskit liittyvät pääasiassa pakotteisiin, jotka on asetettu Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Pakotteet voivat altistaa Outokummun toimitusketjun häiriöille tai lisätä kustannuksia toimittajan vaihtamisesta johtuen.

Maailmanlaajuisen inflaation jatkuminen voi rajoittaa Outokummun kilpailukykyä. Kyse ei ole pelkästään energian korkeasta hinnasta vaan yleisestä kustannusinflaatiosta esimerkiksi rahdin ja tuotannon tarveaineiden hinnoissa.

Lisäksi yhtiö on altistunut metallien hintojen heittelylle ja erityisesti nikkelille, mikä voi vaikuttaa Outokummun tulokseen muiden rahoitusriskien ohella.

Viimeisimmän ohjeistuksen mukaan Outokumpu odottaa oikaistun käyttökatteen laskevan vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä kolmannesta neljänneksestä.

Kommentoi
Ylös
>