Yritysuutiset

Stora Enso jäi roimasti tulosodotuksista viimeisellä vuosineljänneksellä – näkymät sumuisia

Metsäyhtiön tulosraportti oli pettymys sekä tuloskehityksen että näkymien suhteen.

Stora Enso jäi tuloskehityksessä vuoden 2022 viimeisellä vuosineljänneksellä selvästi edellisvuoden alapuolelle.

Metsäyhtiön liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa viisi prosenttia vertailukaudesta ja oli 2,86 miljardia euroa.

Operatiivinen liiketulos laski 355 miljoonaan euroon viime vuoden 426 miljoonasta eurosta. Osakekohtainen tulos ilman käyvän arvon muutoksia pysyi viime vuoden tasolla 0,32 eurossa.

Tuloskehitys jäi analyytikoiden odotuksista, sillä konsensusodotus operatiiviselle liiketulokselle oli 403 miljoonaa euroa.

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kertoo, että vuosineljänneksen aikana makrotalouden yleinen näkymä oli synkkä ja tiettyjen segmenttien, kuten sahatavaran ja aaltopahvin pintakartongin, markkinat olivat heikot.

Vuosineljänneksen aikana Stora Enso on muun muassa tehnyt hinnoittelutoimia, lisännyt joustavuutta tuotannon ja varastojen hallinnassa, sekä tehostanut kustannusten hallintaa lievittääkseen muuttuvien kustannusten jyrkkää nousua ja marginaalien supistumista koko konsernissa.

”Jatkamme tällä tiellä, kunnes saamme kannattavuuden takaisin, sillä näemme, että vuodesta 2023 tulee heikompi kuin vuodesta 2022. Suhteellisen korkeat omavaraisuusasteet energiassa ja puunhankinnassa sekä vahva hankintatoimi tukevat meitä markkinoiden vaihteluissa”, Bresky toteaa.

Sahatavaran kysyntä heikentynyt

Toimitusjohtajan mukaan yhtiön suurimman liiketoiminta-alueen eli Packaging Materials -divisioonan kysyntä ja markkinaosuus olivat vakaita ja kuluttajapakkauskartongin tilauskanta oli vahva, kun taas aaltopahvin markkinakysyntä ja hinnat heikkenivät.

”Divisioonan kannattavuus heikkeni johtuen pienentyneistä katteista, kun muuttuvat kustannukset nousivat ja volyymit pienenivät. Joidenkin suurimpien tehtaidemme suunniteltujen vuotuisten huoltoseisokkien kustannukset kohosivat tilapäisesti ja muodostivat suurimman osan konsernin kunnossapitokuluista.”

Breskyn mukaan neljänneksen aikana uudelleen neuvotellut kuluttajapakkauskartongin myyntisopimukset tulevat kompensoimaan inflaatiopaineita asteittain hinnankorotuksilla.

”Kausiluonteisesti vahvan neljännen neljänneksen heikompi tulos johtui pääasiassa kuluttajaluottamuksen laskusta”, Bresky toteaa.

Korkea inflaatio ja toimitusketjun haasteet ovat vaikuttaneet voimakkaasti koko rakennusmarkkinaan, mikä näkyi Wood Products -divisioonan tuloksessa, toimitusjohtaja kertoo.

”Perinteisten sahatuotteiden kysyntä eurooppalaisilla markkinoillamme heikkeni vuoden toisella puoliskolla, ja kehitys oli samansuuntaista mutta nopeampaa Euroopan ulkopuolisilla markkinoillamme vuoden viimeisellä neljänneksellä. Heikentyminen tässä divisioonassa oli nähtävissä myös rakennuslupien kysynnän ja rakennusprojektien aloitusten määrän laskussa. Markkinoihin liittyvä nopea hidastuminen johti tappiolliseen neljänteen neljännekseen.”

Building Solutions, yksi Stora Enson kasvun painopistealueista, sen sijaan kehittyi vakaammin neljänneksen aikana.

”Kun tämän segmentin prosenttiosuus koko liiketoiminnastamme kasvaa, myös divisioonan tulos vakaantuu ajan myötä”, Bresky kertoo.

Edessä epävarmoja aikoja

Vuosi 2023 alkaa markkinaolosuhteissa ja muuttuviin kustannuksiin kohdistuvissa paineissa, joiden odotetaan olevan haastavampia kuin vuonna 2022. Näiden seikkojen odotetaan painavan yhtiön vuoden 2023 tulosta.

Merkittävä makrotalouden epävarmuus ja yhä jatkuva heikko kuluttajaluottamus, joka johtaa yksityisen kulutuksen vähenemiseen, vaikuttavat edelleen negatiivisesti erityisesti Stora Enson aaltopahvin pintakartongin kysyntään. Rakennussektorin alhaisempi kysyntä on edelleen haastavaa, ja yhtiö odottaa sen vaikuttavan erityisesti perinteisen sahatavaran kysyntään.

Vuoteen 2022 verrattuna kustannusten nousu, erityisesti energian, puun, kemikaalien ja logistiikan osalta, supistaa katteita, yhtiö arvioi.

Stora Enso odottaa vuoden 2023 operatiivisen liiketuloksen olevan pienempi kuin vuoden 2022 operatiivisen liiketuloksen. Vuoden 2020 operatiivinen liiketulos oli 1,89 miljardia euroa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös