Arvo-osakkeet

Stora Enso tarjoaa tuottopotentiaalia kärsivälliselle sijoittajalle

Metsäyhtiön lähiajan näkymissä on kasvavaa sumua, mutta pitemmän aikavälin näkymät ovat kirkkaammat.

Stora Enso ohjeisti kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että sen vuoden 2022 operatiivinen liiketulos olisi korkeampi kuin vuoden 2021 operatiivinen liiketulos. Vuonna 2021 liiketulos oli 1,5 miljoonaa euroa.

Viimeisellä neljänneksellä metsäjätin Packaging Materials -divisioonan kannattavuuden yhtiö odottaa heikkenevän energian kiihtyvän kustannusinflaation sekä neljän tehtaan suunniteltujen kunnossapitoseisokkien vuoksi.

Kuluttajapakkauskartongin kysyntä on vakaata ja tilauskanta on vahva. Metsäjätin mukaan kustannusinflaatiolla on kuitenkin vaikutus kuluttajapakkauskartongin kiinteisiin pitkäaikaisiin toimitussopimuksiin ja Stora Enso tulee neuvottelemaan sopimukset uudelleen niiden päättyessä.

Pakkausliiketoiminta on jatkossa yhä enemmän Stora Enson syömähammas. Metsäyhtiö panostaa nyt kartonkiin – ja paljon. Stora Enso on päättänyt investoida noin miljardi euroa Oulun tehtaan käytöstä poistetun paperikoneen muuntamiseen suuren mittaluokan kuluttajapakkauskartonkilinjaksi.

Kun koko kapasiteetti on täydessä käytössä, Stora Enso odottaa investoinnin saavuttavan Packaging Materials -divisioonan kannattavuustavoitteen eli 20 prosentin operatiivisen sidotun pääoman tuoton. Vuosittaiseksi liikevaihdoksi arvioidaan noin 800 miljoonaa euroa.

Sellun hinta laskussa

Kolmannella neljänneksellä alkanut aaltopahvin pintakartongin kysynnän normalisoituminen jatkuu. Metsäyhtiön mukaan sopimukset ovat lyhytaikaisia, joten ne antavat joustovaraa uudelleenneuvotteluille. Aaltopahvipakkausten kysyntä pysyy vakaana.

Stora Enson mukaan sellun hinnoissa on havaittavissa normalisoitumista epätavallisen korkean tason jälkeen, kun sellumarkkinat yleensä seuraavat maailmantalouden kehitystä. Yhtiö odottaa sellun kokonaiskysynnän pysyvän kuitenkin vakaana.

Puutuotteissa perinteisten sahatavaroiden markkinoiden lasku jatkuu ensimmäisen vuosipuoliskon huipputasosta.

Building Solutions -liiketoiminnassa viimeisen vuosineljänneksen tilauskanta on hyvä, mutta kysyntä heikkenee rakennuttajien lisääntyneen epävarmuuden vuoksi, mikä vaikuttaa erityisesti asuin- ja liikerakentamiseen.

Forest-divisioonassa puun kysyntä pysyy viimeisellä neljänneksellä edellisen neljänneksen tasolla. Kuitupuun kysyntä on vahvaa, kun taas sahatukin kysyntä on alhaisemmalla tasolla sahatavaramarkkinoiden heikentyessä.

Paper-divisioonan viimeisen neljänneksen kysyntänäkymät ovat vakaat, ja niitä tukevat kausivaihtelu sekä hyvä tilauskanta. Divisioonaan vaikuttavat kuitenkin viimeisellä neljänneksellä korkeammat energiakustannukset ja kunnossapitotyöt.

Packaging Materials- ja Paper-divisioonien korkeampien energiakustannusten vaikutusta konsernitasolla kompensoivat osittain segmentin muut tuotot, jotka liittyvät Stora Enson omistukseen energiayhtiö Pohjolan Voimassa.

Onko osakkeessa nousuvaraa?

Handelsbanken on laskenut Stora Enson 2023 osakekohtaisten tuottojen ennustetta seitsemällä prosentilla, sillä pankki pitää pakkausmateriaalien hintanäkymiä aiempaa heikompina.

”Nostimme kuitenkin vastaavia ennusteita 2024-25 osalta, sillä pakkausmateriaalien volyymeihin on odotettavissa kasvua De Jongin yritysoston myötä”, toteaa pankin aamukatsauksessa analyytikko Christian Kopfer.

Kopferin mukaan Handelsbankenin lyhyen tähtäimen suositus pysyy varovaisella pidä-tasolla, koska pankki uskoo tuottoihin kohdistuvan lähiaikoina riskejä.

”Uskomme, että yhtiö raportoi Q4:n oikaistun liikevoiton laskeneen 12 prosenttia. Heikkeneminen on seurausta pakkausmateriaalien hintojen laskusta sekä korkeammista energiakustannuksista.”

Analyytikon mukaan pitkän tähtäimen ”perustavanlaatuinen potentiaali” Stora Ensolla on kuitenkin olemassa.

”Vuoden 2024 tuottoennusteiden noston myötä nostimme myös hieman osakkeen tavoitehintaa ja pidämme positiivisen suosituksen ennallaan”, Kopfer toteaa.

Handelsbankenin kolmen vuoden tavoitehinta Stora Enson osakkeelle on 22 euroa, kun osake hinnoitellaan tällä hetkellä noin 14 euron hintaan. Osakkeessa on siten pitemmällä aikavälillä selvä nousuvara, jos pankin tavoitehinta on kohdallaan.

Stora Enso julkaisee loka-joulukuun tuloksensa 31. tammikuuta.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös