Sijoitusideat

OP:n suosikkiosakkeet ovat valmiita kestämään taantuman

Harvat pörssiyhtiöt selviävät heikentyvästä talousnäkymästä ilman kolhuja.

OP:n osakeanalyytikot uskovat, että monen pörssiyhtiön tuloskasvu pysähtyy tänä vuonna. Iskuja yhtiöiden kannattavuuteen on luvassa sekä heikentyvistä talousnäkymistä että kohoavista kustannuksista.

Kotimaisten yhtiöiden yhteenlaskettu liiketulos pysyy tänä vuonna viime vuoden tasolla, OP:n analyytikot ennustavat. Yhtiökohtaiset erot ovat kuitenkin suuria ja ennustemuutokset tulevat luultavasti olemaan edelleen laskusuuntaisia.

”Esimerkiksi kuluttajavetoisilla ja syklisillä toimialoilla odotamme tuloskehityksen kääntyvän negatiiviseksi heikentyvän kysyntäympäristön seurauksena. Tulosnäkymät eri toimialojen välillä ovat nyt voimakkaasti polarisoituneet”, kertoo OP:n pääanalyytikko Antti Saari.

Saaren mukaan heikentynyt taloustilanne tulee väistämättä vaikuttamaan useimpien yhtiöiden tulosohjeistuksiin. Hänen mukaansa vain harvat yhtiöt selviävät taantumasta ilman tuloskolhuja.

Saaren mukaan iskuja yhtiöiden kannattavuuteen on luvassa sekä heikentyvistä talousnäkymistä että kohoavista kustannuksista.

Millaiset taktiset siirrot osakesijoittajalle sitten tässä tilanteessa toimivat? Saari neuvoo kiinnittämään huomiota yritysten taloudellisiin perustekijöihin.

”Sijoittajan kannattaa tänä vuonna kiinnittää huomiota erityisesti yhtiöiden kykyyn puolustaa kannattavuustasoa heikentyvän kysyntäympäristön, kasvavien kustannusten sekä korkojen nousun ristipaineessa. Taseen vahvuus ja yhtiön velkaantuminen kannattaa syynätä niin ikään totuttua tarkemmin, sillä rahoitusolosuhteet ovat oleellisesti kiristyneet ja velanhoitokulut kasvavat etenkin riskisiksi mielletyillä yhtiöillä.”

Kaikissa markkinatilanteissa löytyy myös sijoitusmahdollisuuksia. OP:n analyytikot liputtavat nyt viiden kotimaisen pörssiyhtiön puolesta. Viisi tämän vuoden suosikkia löytyy suurista kotimaisista pörssiyhtiöistä sekä kolme suosikkia pienemmistä pörssiyhtiöistä.

Suurten yhtiöiden suosikit ovat:

Pienemmistä yhtiöistä suosikkeja ovat:

  • Aktia
  • F-Secure
  • Lassila & Tikanoja

Saari kertoo, että OP suosii nyt valikoidusti arvoyhtiöitä, joiden ennusteet ja arvostustasot ovat realistisella tasolla.

”Viimeinen vuosi on ollut arvoyhtiöille suhteellisesti hyvä, kun korkojen nousu loi laskupainetta etenkin korkeasti hinnoiteltujen kasvuyhtiöiden arvostustasoihin. Vaikka odotammekin pitkien korkojen nousun olevan nyt takana, odotamme arvoyhtiöiden ylituottojen jatkuvan”, Saari toteaa.

Lisäksi arvoyhtiöiden korkeahko ja vakaa osinko ovat merkittäviä osakkeen houkuttelevuutta kasvattavia tekijöitä nykyisessä ympäristössä, sanoo Saari.

OP:n senioriosakeanalyytikko Henri Parkkinen kommentoi tarkemmin Youtube-videolla ja Twitterissä yhtä Valmetia, yhtä listan suosikkiyhtiötä.

Kommentoi
Ylös
>