Arvo-osakkeet

Teräsyhtiö SSAB tarjoaa jättiosingon

SSAB takoi viime vuonna historiallisen vahvan tuloksen. Se tietää omistajille poikkeuksellisen tuhtia osinkopottia.

SSAB:n liiketoiminta on hyvin suhdanneriippuvaista. Yhtiön tuloksentekokykyyn teräksen hinnalla on suuri merkitys. Toistaiseksi Ukrainan tilanne ei ole haitannut yhtiön toimintaa, koska sillä ei ole juurikaan ollut myyntiä Venäjälle, vain jonkin verran raaka-ainehankintaa.

Sota on luonut pulan teräksestä Euroopassa, joka on ollut toipumassa koronakuopasta. SSAB on pystynyt vastaamaan tähän kysyntään ja saanut myynnistä korkean hinnan.

Teräsyhtiön koko vuoden 2022 oikaistu liiketulos oli 29,3 miljardia kruunua, mikä on yhtiön historian paras. Edellisvuonna oikaistu liiketulos oli 18,8 miljardia kruunua.

Kannattavuus ja myynti ovat kääntyneet laskuun toisen vuosineljänneksen jälkeen. Kuva: SSAB.

Vuoden neljännen neljänneksen oikaistu liiketulos kuitenkin laski vertailukauden 7,0 miljardista kruunusta 3,8 miljardiin kruunuun. Oikaistu osakekohtainen tulos laski 3,2 kruunuun viime vuoden 5,3 kruunusta.

Viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi 30 miljardiin kruunuun viime vuoden 27 miljardista kruunusta.

Konsernin toimitusjohtaja Martin Lindqvist kertoo, että SSAB Europe -divisioona sopeutti tuotantoaan Euroopan heikkojen teräsmarkkinoiden myötä ja aikaisti huoltoseisokkeja.

Markkinatilanne kääntynyt heikommaksi

Vuoden aikana SSAB vahvisti asemaansa terästeollisuuden vihreän siirtymän johtajana, toimitusjohtaja kertoo. Yhtiö otti merkittäviä askelia fossiilivapaan terästuotannon kehittämisessä ja toimitti noin 500 tonnia fossiilivapaata terästä strategisille asiakkaille.

Lindqvistin mukaan SSAB:n strategia johtavana erikoisterästen toimittajana ja Amerikan kvarttolevymarkkinoiden johtajana kompensoi heikkoja Euroopan markkinoita, jotka yhdessä suunniteltujen huoltojen kanssa laskivat SSAB Europe -divisioonan oikaistun liiketuloksen pakkaselle -228 miljoonaa kruunua.

Lindqvistin mukaan Euroopan markkinatilanne jatkui heikkona vuoden neljännellä neljänneksellä ja SSAB sopeutti tuotantoaan ja aikaisti Raahen toisen masuunin huoltoa.

Neljännellä vuosineljänneksellä teräksen hinnat painoivat oikaistua operatiivista tulosta alaspäin lähes 2,4 miljardilla kruunulla verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Kuva: SSAB.

”Markkinoiden arvioidaan tasaantuneen, vaikka epävarmuus jatkuukin ja SSAB on käynnistänyt masuunin uudelleen tämän vuoden alussa”, toimitusjohtaja toteaa.

Vuoden neljännellä neljänneksellä SSAB kirjasi 33,3 miljardin kruunun liikearvon arvonalentuminen, joka kattaa kaiken Ipscon ja Rautaruukin vuosina 2007 ja 2014 tehtyihin yritysostoihin liittyvän liikearvon. Arvonalentuminen esitetään vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä, eikä sillä ole ollut vaikutusta kassavirtaan. Arvonalentumisen taustalla on korkojen nousu ja aiempaa varovaisempi tapa arvonalentumistarpeen tarkastelussa.

Kaksinumeroinen osinkotuotto

SSAB:n omistajia palkitaan tuhdilla osingolla.

SSAB:n taloudellinen asema on vahva, ja yhtiön hallitus esittää, että vuodelta 2022 jaetaan osinkoa 8,70 (5,25) kruunua osakkeelta, kun viime vuoden tuloksesta jaettu osinko oli 5,25 kruunua. Hulppea osinko on SSAB:lle mahdollinen, sillä ennätyksellisen tulosvuoden ansiosta oikaistu osakekohtainen tulos koko vuonna 2022 nousi yli 22 kruunun, kun edellisvuonna se oli 14 kruunua.

Tämän hetken Helsingin pörssin 6,44 euron kurssinoteerauksella teräsyhtiön osinkotuotto nousee peräti 12 prosenttiin.

Hulppea osinkotuotto jäänee kuitenkin väliaikaiseksi, sillä analyytikoiden konsensusodotus tämän vuoden osakekohtaiselle tulokselle on 3,3 kruunua, eli selvästi alhaisempi kuin viime vuonna. Myös ennustettu osinkotuotto laskee 4,3 prosenttiin.

SSAB tukea omistajiensa tuottoja myös toista kautta. Yhtiön hallitus nimittäin ehdottaa, että yhtiökokous myöntää sille valtuudet omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmalle.

SSAB:n vahvan oikaistun tuloksen ansiosta arvostuskertoimet ovat matalalla. Yhtiön kokonaisarvo suhteessa käyttökatteeseen, eli EV/EBITA on vuodelta 2022 vain 1,2x.

Varainhoidon konkari Hannu Angervuo kertoo viikkokirjeessään, ettei ole koskaan aiemmin nähnyt yhtä matalan arvostuksen yhtiötä kuin SSAB.

”SSAB on saanut velat käännettyä nettokassan puolelle viime vuosina”, Angervuo toteaa.

Vuonna 2022 SSAB on edennyt edelleen kohti fossiilivapaata terästuotantoa. Luulajaan ja Raaheen suunniteltujen kustannustehokkaiden minimill-tuotantolaitosten esiselvitystyöt ovat käynnissä ja yhteisyritys Hybrit jatkoi vetyyn perustavan fossiilivapaan rautatuotannon teknologian kehittämistä.

Neljännellä vuosineljänneksellä SSAB hyväksyttiin ainoana teräsyhtiönä Dow Jones Sustainability Europe 2022 -indeksiin.

SSAB:n osake nousi Helsingin pörssissä perjantaina 8,7 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>