Sijoitusideat

Terveydenhuollon laitteita Tukholman pörssistä

Laitevalmistajat ovat suoriutuneet parhaiten korkean mutta laskevan inflaation olosuhteissa. 

Terveydenhuoltoa pidetään suhdannekestävänä toimialana, jonka yhtiöillä on hinnoitteluvoimaa ja vakaat kasvunäkymät. Terveydenhuollon laitteita valmistavien yhtiöiden arvostukset ovat normalisoituneet pandemian aikaiselta korkeammalta tasoltaan alentuneiden liikevaihto- ja tulosodotusten myötä.

Goldman Sachsin mukaan terveydenhuollon laitteita valmistavien yhtiöiden osakkeet suoriutuvat historiallisesti paremmin korkean mutta laskevan inflaation olosuhteissa. Nämä osakkeet ovat tuottaneet keskimäärin kahdeksan prosenttiyksikköä indeksiä paremmin.

Viimeisen kuuden taantuman aikana terveydenhuoltosektorin yhtiöiden tulokset ovat keskimäärin kasvaneet neljä prosenttia.

Tällä kertaa asiat voivat toki olla toisin. Terveydenhuollon laitteita valmistavat yhtiöt ovat kärsineet toimitusketjuongelmista, materiaalien sekä komponenttien hintojen noususta ja koronarajoitukset ovat heikentäneet myyntiä Kiinaan. Samanaikaisesti myyntikulut ovat palautuneet tavanomaiselle tasolle, kun myyntimiehet ovat lähteneet maailmalle ja pääomaa on sitoutunut tavanomaista suurempiin varastotasoihin. 

Koska terveydenhuollon laitteita valmistavia yhtiöitä ei juuri Helsingin pörssissä ole, voi sijoittaja kääntää katseen länsinaapuriin. Ruotsin kruunun heikennyttyä euroilla ostoja tekevällä on aiempaa enemmän ostovoimaa.

Tukholman pörssin suurten yhtiöiden joukosta kolme mahtuu arvoyhtiökategoriaan, jos P/E-luvulle asetetaan yläraja noin kolmeenkymmeneen. Terveydenhuollon laitteita valmistavat yhtiöt on tyypillisesti arvostettu markkinoiden keskiarvoa korkeammalle.

Nämä kolme yhtiötä ovat Arjo, Elekta ja Getinge. Otetaan lähempään tarkasteluun kaksi ensimmäistä ja kaksi toisistaan poikkeavaa yhtiötä, jotka molemmat hyötyvät parhaiten ikääntymisen megatrendistä.

Sairaalakalusteita valmistava Arjo

Arjo valmistaa esimerkiksi sairaalasänkyjä, potilasnostimia sekä potilaiden hygienian hoitoon tarvittavia kalusteita. Arjo myy ja vuokraa tuotteitaan yli sadassa maassa ja sillä on 6500 työntekijää.

Arjo tuottaa arvoa vähentämällä potilaiden liikuttamisesta aiheutuvia hoitohenkilökunnan työtapaturmia ja potilaiden vähäisestä liikkumisesta aiheutuvia vammoja.

Yhtiön liikevaihto oli edellisvuonna noin 900 miljoonaa euroa ja liiketulos 74 miljoonaa euroa. Noin 40 prosenttia myynnistä on asiakkaiden investoinneiksi luokittelemia tuotteita ja loppuosa myynnistä jakaantuu vuokraukseen (26 %), palveluihin (17 %) ja kulutustarvikkeisiin (16 %). 

Arjo tavoittelee vuosina 2023-2025 3-5 prosentin orgaanista kasvua ja 23 prosentin käyttökatetta vuonna 2025. Yhtiön politiikkana on maksaa 30-60 prosenttia tuloksesta osinkona. 

Vuonna 2017 Arjo irtautui yllä mainitusta Getingestä takaisin omaksi yhtiökseen. Siitä lähtien Arjon orgaaninen myynnin kasvu on ollut keskimäärin 3,6 prosenttia ja käyttökatteen kasvu 12,8 prosenttia vuodessa. Haasteen tuo kustannusinflaatio. Arjo odottaa noin 20 prosentin materiaalikustannusten nousua vuodesta 2021 vuoteen 2023.

Arjon taustalla vaikuttaa miljardööri Carl Bennett, joka hallitsee yli puolta yhtiön äänivallasta. Bennett rikastui ostaessaan Getingen Electroluxilta vuonna 1989 toimiessaan jälkimmäisen yhtiön toimitusjohtajana.

Elekta – syöpähoidon laitteita ja palveluja

Elekta valmistaa syöpähoitoon käytettäviä laitteita ja tarjoaa niiden ympärillä erilaisia palveluja. Edellisellä tilikaudella yhtiön liikevaihto oli noin 1,5 miljardia euroa ja nettotulos 120 miljoonaa euroa. Yli 40 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tulee palveluista ja sillä on 4700 työntekijää.

Yhtiön laitekannalla riittää kasvumahdollisuuksia. Vain 50-60 prosentilla syöpäpotilaista ei ole tarvitsemaansa pääsyä sädehoitoon. Elektalla on yli 40 prosentin markkinaosuus sädehoidon laitteissa. Yhtiön muita tuotealueita ovat esimerkiksi neurokirurgian ja onkologian laitteet. 

Keskipitkällä aikavälillä yhtiö tavoittelee seitsemän prosentin liikevaihdon kasvua ja kohenevaa liikevoittomarginaalia. Elektan politiikkana on jakaa puolet nettotuloksesta osinkona. Vaikka Elektan velkaantuneisuus on ollut nousussa viimeisen vuoden ajan, velkaa on taseessa vielä kohtuullisesti. Sen nettovelka suhteessa käyttökatteeseen on vain 1,4-kertainen. Suuri osa veloista erääntyy vasta vuonna 2026 tai sen jälkeen.

Kuluneen vuoden alussa julkaistussa kommentissa investointipankki Carnegie uskoi Elektan olevan mahdollinen yritysostokohde. Siemens osti sen kilpailija Varianin ulos pörssistä vuonna 2021. Elektan myyntiä voi kuitenkin jarrutella yhtiön perustaja Laurent Leksell, jolla on hallinnassa 30 prosenttia yhtiön äänivallasta.

Elekta on viime viikkoina ollut yksi Tukholman pörssin lyhyeksi myydyimmistä osakkeista. 4,3 prosenttia yhtiön osakkeista on myyty lyhyeksi eli osa sijoittajista odottaa osakekurssin jatkavan laskuaan. Elektan tilauskanta onkin ollut viimeisten vuosineljännesten ajan laskutrendissä.

Ostopaikkaa voi olla vaikea havaita

Viiden vuoden kurssikäyrällä yhtiöiden tarinat näyttävät erilaisilta. 

Elektan kurssikäyrästä voisi nopeasti tehdä johtopäätöksen, ettei yhtiö ole tuottanut juuri omistaja-arvoa, mutta 20 vuoden tarkasteluvälillä osakekurssi on kivunnut 950 prosenttia. Tärkeitä kysymyksiä ovat luonnollisesti, onko yhtiö menettänyt kilpailukykynsä tai ovatko esimerkiksi mittavat tuotekehityspanostukset olleet epäonnistuneita.

Arjon ja Elektan kurssikehitys vuodesta 2018. Lähde: Koyfin.

Analyytikot eivät ole tavoitehinnoillaan toiveikkaita. Analyytikoiden keskitavoitehinta Elektan B-osakkeelle on hieman yli 70 kruunua ja Arjon osakkeelle 48 kruunua. Arjon osakkeessa on näin ollen eniten nousuvaraa. Analyytikot ovat laskeneet tavoitehintojaan kurssilaskun perässä.

Sijoittajat ovat perinteisesti olleet valmiita maksamaan terveydenhuollon yhtiöistä kovia kertoimia. Myös Arjo ja Elekta arvostetaan P/E-luvulla mitattuna huomattavasti pörssin keskiarvoa korkeammalle. Jos yhtiöiden alussa haasteet osoittautuvat tilapäisiksi ja kysyntä säilyy hyvällä tasolla, voi osoittautua, että tuloskertoimet olivat historiallisesti alhaisella tasolla.

Kysyntää voi tukea sekä Kiinan avautuminen että Yhdysvallat, jossa hoitojonoja vielä puretaan pandemian jäljiltä. Useat keskeiset kustannuselementit, kuten rahtikustannukset, ovat palautuneet jo takaisin koronaa edeltävälle tasolle.

YhtiöP/EP/SP/BEV/EBITOsinkotuotto
Arjo19,71,11,419,72,9 %
Elekta31,21,72,823,73,6 %
Lähde: Börsdata

Arjon alemmat kertoimet erottuvat Elektasta. Kehnommasta kurssikehityksestä huolimatta Elektan tuotot pääomalle ovat olleet pitkällä aikavälillä paremmat, mikä selittää arvostuseroa. Kumpikaan ei ole onnistunut kasvattamaan tulostaan suoraviivaisesti, vaan tuloskunto on ollut historiallisesti vaihtelevaa. Sijoittajan kannattaakin verrata myös amerikkalaisiin laitevalmistajiin, mutta valmistautua maksamaan osakkeista vieläkin tyyriimmin.

Kommentoi
Ylös
>