Oma talous

Vuosi 2023 toi useita parannuksia työttömyysturvaan

Uusi vuosi toi muutoksia työttömyysturvaan. Kelan työttömyysetuuksien määrä kasvaa vuonna 2023.

Kelan maksamiin työttömyysetuuksiin tulee vuodenvaihteessa korotuksia. Lisäksi voimaan tulee muun muassa uusi muutosturva yli 55-vuotiaille irtisanotuille ja helpotuksia työttömyysetuudella opiskelemiseen.

Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrä suurenee 37,21 euroon päivässä vuonna 2023, kun se aiemmin oli 35,72 euroa päivässä. Muutos merkitsee noin 30 euron korotusta tuen määrään neljän viikon maksujaksolla.

Myös työttömyysetuuden korotusosa ja lapsikorotukset suurenevat vuonna 2023. 

Vuoden 2023 alusta 55 vuotta täyttäneiden työttömien palveluja parannetaan uudella muutosturvarahalla ja muutosturvakoulutuksella, joiden tarkoitus on helpottaa irtisanottujen työllistymistä uudelleen.

Uutta muutosturvarahaa voivat vuoden alusta alkaen hakea 55 vuotta täyttäneet, tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotut työntekijät, joilla on vähintään viiden vuoden työhistoria irtisanovan työnantajan palveluksessa. Jos työntekijä ei kuulu työttömyyskassaan, hän voi hakea muutosturvarahaa Kelasta. Muutosturvaan kuuluu myös tavallista pidempi työllistymisvapaa.

Muutoksia tulee myös työttömän opiskelumahdollisuuksiin, sillä työttömyysturvalla opiskelu helpottuu.

Ansiopäivärahaa ei voi saada päätoimisesti opiskellessa, mutta sivutoimisesti opiskeleva työnhakija voi olla oikeutettu työttömyysetuuteen.

Vuoden alusta lähtien työnhakija voi suorittaa erilaisia opintoja menettämättä työttömyysetuuttaan. Esimerkiksi lyhyehköt kurssit, pätevöitymiskoulutukset ja kansalaisopiston opinnot eivät vaikuta työttömyysetuuden saamiseen. Myöskään työllistymistä edistävän palvelun osana suoritetut opinnot eivät vaikuta oikeuteen saada työttömyysetuutta.

Oikeuteen saada työttömyysetuutta eivät vaikuta myöskään opinnot, jotka työhakija on aloittanut aiemman työsuhteensa aikana, jos hänen työttömyytensä johtuu hänestä itsestään riippumattomasta syystä.

Opiskelevien työttömien työnhakuvelvollisuuteen tulee tarkennuksia 1.1.2023 alkaen.  Omaehtoisia opintoja työttömyysetuudella suorittavien täytyy jatkossa hakea yleensä neljää työtä kuukaudessa.

Kommentoi
Ylös
>