Wärtsilän IR-sivut

Wärtsilä näkee kasvua energialiiketoiminnassa

Wärtsilän energialiiketoiminta on kovassa kasvussa. Myös näkymät ovat myönteiset.

Wärtsilän tilauskertymä laski loka-joulukuussa 24 prosenttia edellisvuodesta 1,6 miljardiin euroon. Liikevaihto kuitenkin kasvoi 11 prosenttia 1,77 miljardiin euroon, josta orgaaninen kasvu oli seitsemän prosenttia.

Liikevaihdon kasvua tuki Marine Powerin kauppalaivasegmentille suuntautunut myynti, ja sitä rasitti joidenkin Energyn asiakastoimitusten lykkääntyminen. Laitteiden liikevaihto kasvoi 17 prosenttia 987 miljoonaan euroon energialaitetoimitusten kasvun tukemana.

Viimeisen vuosineljänneksen liiketulos laski 75 prosenttia 37 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin liiketulos oli 144 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen liiketulos laski 93 miljoonaan euroon viime vuoden 158 miljoonasta eurosta. Tuloskehitys jäi odotuksista, sillä analyytikoiden konsensusennuste vertailukelpoiselle liiketulokselle oli 112 miljoonaa euroa.

Wärtsilä ennakoi merenkulkuliiketoiminnan kysyntäympäristön tulevien 12 kuukauden aikana olevan samankaltainen kuin viime vuonna. Energy-liiketoiminnan kysyntäympäristön Wärtsilä ennakoi olevan parempi kuin viime vuonna.

Energialiiketoiminnan liikevaihto nousi viimeisellä vuosineljänneksellä jo 856 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 28 prosentin kasvua vuoden takaiseen verrattuna. Segmentistä on liikevaihdolla mitattuna tullut jo Wärtsilän tärkein liiketoiminta-alue.

Säätövoimakapasiteetille kysyntää

Konsernijohtaja Håkan Agnevall kertoo, että haastavan markkinatilanteen jatkumisesta huolimatta sekä laitteiden että palveluiden kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla.

”Säätövoimakapasiteetin kysyntä on kasvussa, ja saimme vuoden mittaan merkittäviä säätövoimalaitosten ja energian varastointiratkaisujen tilauksia. Neljännellä vuosineljänneksellä allekirjoitimme muun muassa sopimukset sähköverkon uuden energianvarastointijärjestelmän toimituksesta Isoon-Britanniaan sekä säätövoimaa tuottavien monipolttoainemoottoreiden toimituksesta kahteen uuteen voimalaitokseen Yhdysvalloissa”, Agnevall toteaa.

Merenkulkumarkkinoilla kysyntä parani konsernijohtajan mukaan vuoden mittaan. Tilauksissa painottuivat nesteytetyn maakaasun alusten tilaukset, jotka olivat ennätystasolla, etenkin tilausten arvolla mitattuna.

Tonnistokysynnässä, matkustajaliikenteen volyymeissä ja alusten liikenteeseen palauttamisessa nähtiin myönteistä kehitystä, mikä myös tuki Wärtsilän palveluliiketoimintaa.

Agnevallin mukaan vuoden 2022 lopussa käytössä oli 94 prosenttia risteilyaluskapasiteetista, kun vuoden 2021 lopussa lukema oli noin 70 prosenttia.

Vahvan tilauskannan turvin epävarmoihin aikoihin

Hiilineutraalius on Wärtsilän asiakkaille yhä tärkeämpi teema.

”Esimerkki kyvystämme tukea asiakkaidemme ympäristötavoitteita on julkistamamme hybridipropulsiojärjestelmän tilaus neljään uuteen heavy lift -alukseen. Tämä innovatiivinen hybridijärjestelmä minimoi alusten CO2-päästöt ja tukee siten merenkulkualan pyrkimystä hiilineutraaliuteen”, konsernijohtaja kertoo.

Wärtsilä onnistui viime vuonna erityisen hyvin palveluliiketoiminnassa, jonka tilauskertymä kasvoi 17 prosenttia ja ylitti laitteiden tilauskertymän absoluuttisesti mitattuna. Palveluiden liikevaihto kasvoi 12 prosenttia ja kasvua nähtiin kaikissa liiketoiminnoissa.

Wärtsilä vertailukelpoista liiketulosta tuki myyntivolyymien kasvu ja rasittivat kustannusten nousu, epäsuotuisampi liikevaihtojakauma laitteiden ja palveluiden kesken sekä kustannusvaraus liittyen Olkiluoto 1 ja 2 -ydinvoimalaitosprojektiin.

”Erityisesti vuoden 2022 alussa ennen kustannusten nousun vauhdittumista myytyjen tilausten kannattavuus on kärsinyt”, Agnevall myöntää.

Maailmantalouteen ja politiikkaan liittyvä epävarmuus näyttää jatkuvan, mutta Wärtsilän vahva tilauskanta sekä laitteissa että palveluissa tukee yhtiön tavoitteita vuonna 2023.

”Pyrimme parantamaan kannattavuutta kasvattamalla palveluidemme lisäarvoa ja kääntämällä energianvarastointi- ja Voyage-liiketoiminnot kannattaviksi”, Agnevall toteaa.

Wärtsilän hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2022 maksetaan osinkoa 0,26 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Nykyisellä noin 8,7 euron kurssinoteerauksella osinkotuotto on 3,0 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>