Indikaattorit

Amerikkalaispankin malli indikoi taloussuhdanteen heikentyvän Yhdysvalloissa

Heikentyvä suhdannetilanne johtaa tyypillisesti osakemarkkinoiden riskipreemion leventymiseen.

Amerikkalaispankki Morgan Stanley kehitti mallin, jonka avulla voidaan arvioida missä taloussuhdanteen vaiheessa ollaan nykytilanteessa. Mallin mukaan tammikuun lopulla siirryttiin Yhdysvaltain taloussyklissä nousukaudesta laskusuhdanteeseen. 

Morgan Stanleyn malli huomioi monipuolisesti niin makrotalouden tilastot toteutuneiden lukujen kuin ennakoivien indikaattorien osalta. Mallissa lasketaan indikaattorien muutokset, ei ainoastaan absoluuttisia lukuja ja lisäksi analysoidaan, kuinka moni indikaattoreista kehittyy samaan suuntaan. Myös samansuuntaisen kehityksen kestoa mitataan. 

Taloussykli on käännekohdassa, jos yli 60 prosenttia mallin indikaattoreista on vahvistunut tai heikentynyt kolmen kuukauden ajan verrattuna indikaattorien tasoon kuusi kuukautta aiemmin. 

Mallin mukaan siis nousukausi on päättynyt Yhdysvalloissa. Sen kesto oli 19 kuukautta. Yhdysvaltain talous siirtyi heikentyvän taloussuhdanteen vaiheeseen, jolle on tyypillistä, että talousdata on edelleen vahvaa, mutta heikkenevää. 

Heikentyvän taloussuhdanteen vaihe ei kuitenkaan vielä väistämättä johda taantumaan, mutta riski on keskimääräistä korkeampi. 

Morgan Stanleyn malli indikoi taloussuhdanteen heikentyvän.

Mitkä sijoituskohteet ovat houkuttelevia heikentyvän taloussuhdanteen tilanteessa?

Laskusuhdanteen aikana sijoittajat ylipainottavat yleensä matalan riskin sijoituskohteita. Se tarkoittaa, että riskisten sijoituskohteiden, kuten osakkeiden, kiinteistöjen ja matalan luottoluokituksen yrityslainojen painoa pienennetään ja matalan riskin sijoituskohteiden, kuten valtionlainojen, osuutta kasvatetaan sijoitussalkussa.

Defensiivisiä osakemarkkinoiden sektoreita suositaan tyypillisesti heikentyvässä taloussuhdanteessa. Niitä ovat muun muassa yleishyödykkeet, terveydenhoito ja päivittäistavarat. Defensiivisten sektorien markkinariski on matalampi kuin muiden sektorien.

Matalan markkinabeetan lisäksi esimerkiksi osinkotyyli on osoittautunut varteenotettavaksi sijoitusstrategiaksi heikentyvän taloussuhdanteen aikana. Sijoittajat suosivat kassavirtaa, kun osakekurssikehitys on sivuttaissuuntaista tai laskevaa. 

Morgan Stanleyn näkemyksen mukaan nykyisessä tilanteessa kannattaa välttää amerikkalaisia osakkeita ja suosia muita länsimarkkinoita. Pankki suosittelee ylipainottamaan valtionlainoja ja alipainottamaan yrityslainoja Yhdysvalloissa. Myös käteinen on Morgan Stanleyn suosituksen mukaan ylipainossa.

Morgan Stanleyn esimerkin mukaan nousukaudella sijoitussalkusta amerikkalaisia osakkeita voisi olla 34 prosenttia. Muiden länsimaiden osakemarkkinoiden osuus olisi 24 prosenttia. Heikentyvän taloussuhdanteen tilanteessa amerikkalaisosakkeiden osuutta laskettaisiin 19 prosenttiin ja muiden länsimaiden osakemarkkinoiden painoa kasvatettaisiin 28 prosenttiin.

Yhdysvaltain joukkolainamarkkinoiden luottoluokitukseltaan spekulatiivisten yrityslainojen osuutta muutettaisiin heikentyvässä taloussuhdanteessa nousukauden 13 prosentista kahdeksaan prosenttiin.

Luottoluokitukseltaan vakavaraisten yrityslainojen osuus sitä vastoin kasvaisi seitsemän prosenttiyksikköä nousukauden kahdeksasta prosentista. Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan paino olisi heikentyvässä taloussuhdanteessa 18 prosenttia sijoitussalkusta. Se olisi kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin nousukaudella.

Leveneekö osakemarkkinoiden riskipreemio taloussuhdanteen muuttuessa?

Osakemarkkinoiden lasku viimeisen reilun vuoden aikana on johtunut korkotason noususta. Osakemarkkinoiden riskipreemio on pysynyt suhteellisen matalalla tasolla suhteessa siihen, että taantumariski on kasvanut.

S&P 500 -indeksin tulostuotto seuraavan 12 kuukauden tulosennusteilla on 5,6 prosenttia ja 10 vuoden inflaatiosuojatun valtionlainan tuotto on 1,5 prosenttia. Osakemarkkinoiden riskipreemio on siis 4,1 prosenttia. 

Osakemarkkinoiden riskipreemio levenee tyypillisesti taantumassa, kun sijoittajien tuottovaatimus kasvaa epävarmassa taloustilanteessa. Taantumassa tyypillisesti osakemarkkinoiden arvostustaso supistuu, kun tuloskasvu heikkenee. 

S&P 500 -indeksin P/E-luku on seuraavan 12 kuukauden tulosennusteilla 17,7. Se on edelleen tyypillinen kerroin nousukaudelle. Osakemarkkina ei siis hinnoittele merkittävää tuloskasvun hidastumista. 

Tuloskasvun näkökulmasta taantuman kesto ja syvyys ovat suuressa roolissa. Jos markkina hinnoittelisi taantuman olevan lyhyt ja lievä, niin vaikutus olisi pieni osakemarkkinoiden arvostuskertoimiin, koska markkina hinnoittelisi tuloskasvun elpyvän nopeammin. 

Toisaalta hinnoittelun kannalta suuressa roolissa on korkotason suunta mahdollisessa taantumassa. Jos korot laskevat inflaatio-odotusten hidastuessa taantumassa, niin se lieventäisi tuloskasvun hidastumisesta johtuvaa kurssilaskua. 

Kommentoi
Ylös
>