Arvo-osakkeet

Analyysi: Atria huolehti kannattavuudesta vaikeana vuonna

Atria hakee kasvua useaa reittiä. Samalla yhtiö korottaa osinkoa jo neljättä vuotta peräkkäin. Gröhnin kausi lähenee loppuaan.

Yhtiön tekemät myyntihintojen korotukset ovat mahdollistaneet noin 30 prosentin tuottajahintojen korotukset vuoden aikana. Ne ovat olleet tärkeitä, koska kohonneet polttonesteiden, sähkön, lannoitteiden ja rehun hinnat olivat ajaneet alkutuotannon ahtaalle.

Atrialla kohonneet kustannukset ovat heijastuneet paitsi raaka-aineiden (tuottajahinnat) myös pakkausmateriaalien, energian ja logistiikan kautta.

Jo aiemmin sovitut, kesäjaksoa koskeneet kaupat neuvoteltiin uusiksi ja myyntihintoja nostettiin. Mikäli asiakkaamme eivät olisi mahdollistaneet uusintaneuvotteluja hinnannousuineen, tilanteesta erityisesti alkutuotannossa olisi tullut erittäin hankala – toimitusjohtaja Juha Gröhn, tilinpäätöstiedote 22.2.2023

Toimitusjohtaja Juha Gröhn esitteli yhtiön tulosta Helsingissä 22.2.2023. Toimitusjohtajana vuodesta 2011 toiminut ja Atrialla vuodesta 1990 työskennellyt Gröhn on jäämässä eläkkeelle. Seuraajana jatkaa KTM, MBA Kai Gyllström kesäkuussa 2023. Kuva: Henri Elo

Liikevaihto kasvoi vuonna 2022 noin 160 miljoonalla eurolla eli 10 prosentilla 1,7 miljardiin euroon. Kasvu tuli ensisijaisesti hinnankorotuksista. Ilman hinnankorotuksia koko lihantuotantoketju olisi ajautunut kuilun partaalle, Atria Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi summaa.

Atria Suomi teki tuloksen

Ala-Fossin mukaan ylärivi ja ”tuotemix” edesauttoivat Atria Suomen loppuvuoden kiriä. Liikevaihto kasvoi kaikissa myyntikanavissa paitsi viennissä. Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn on erityisen tyytyväinen paitsi Atria Suomen loka-joulukuun tulokseen myös konsernin bruttomarginaaliin eli muuttuvien kustannusten jälkeiseen katteeseen, joka palasi viimeisellä neljänneksellä vuodentakaiselle tasolle 10,8 prosenttiin.

Atria Suomi vastasi viimeisellä neljänneksellä koko konsernin tuloksenteosta 20 miljoonan euron liikevoitollaan. Kuva: Atrian tilinpäätösesitys 22.2.2023

Atria Suomea tukivat vuonna 2022 vakaina pysyneet vähittäiskauppa-, Foodservice- ja rehumyyntivolyymit. Gröhn muistutti, että ihmiset käyvät yhä ulkona syömässä, mikä tukee Foodservice-markkinaa. Hän pitää yhtiölle tärkeinä Foodservicen osa-alueina sekä Suomen että Ruotsin lounasravintoloita ja julkista sektoria.

Samalla Gröhn muistutti tulosjulkistustilaisuudessa, että konsernin joulumyynti jäi vähän löysäksi, kun taas kustannuksissa oli tasaisempi jakso.

Hänen mukaan sekä kuluttajakäyttäytyminen että kustannuskehitys on ollut tempoilevaa ja molempia on seurattava jatkossakin tarkasti. Yhtiön riskeistä ovat myös kyberturvallisuus ja eläintaudit.

Ruotsin tuotemerkkejä selkeytettiin

Atria on Suomen ohella Ruotsissa keskeinen toimittaja vähittäiskauppa-asiakkaille. Kun Suomessa Atrian toimittajaosuus edustamissaan vähittäiskaupan tuoteryhmissä oli koko vuonna 25,1 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 27,6 prosenttia, Ruotsissa osuus oli koko vuonna ruokamakkaroissa 20,3 prosenttia, leivänpäällisissä 13,3 ja tuoreissa kanatuotteissa 19,1 prosenttia. (Lähde: AC Nielsen)

Yhtiön markkinaosuudet näissä vahvistuivat Ruotsissa. Kuitenkin Ruotsissa markkinan kasvu arvossa mitattuna jäi mainituissa tuoteryhmissä 4-6 prosentin tasolle, kun Suomessa vähittäiskauppamarkkinan kasvu Atrian tuoteryhmissä oli arvossa mitattuna jopa 11,7 prosenttia.

Gröhn on Ruotsin osalta tyytyväinen teolliseen toimintaan, mutta näkee markkina-asemassa yhä tekemistä.

Atria on selkeyttänyt Ruotsin tuotemerkkikokonaisuutta, mikä helpottaa markkinointia ja markkinointikustannuksia jatkossa.

Atria Ruotsi on strategiansa mukaisesti päättänyt tehostaa tuotemerkkien käyttöä ja lopettaa neljän tuotemerkin (Charkdelikatesser, Pastejköket, Onsala, Lagerbergs) ylläpidon sekä siirtää suurimman osan näiden merkkien tuotteista kasvavien Lönneberga- ja Lithells-tuotemerkkien alle. Päätöksen johdosta Atria kirjasi alas tuotemerkkien arvoa noin 16 miljoonalla eurolla. – tilinpäätöstiedote

Tämän lisäksi Atria kirjasi Ruotsin liikearvoa alas 35 miljoonalla eurolla, mutta sillä ei ole kassavaikutusta eikä vaikutusta oikaistuun tulokseen.

Markkinaosuuksien kasvu Ruotsissa oli johdon mukaan erittäin hyvä asia. Talousjohtaja Tomas Back muistuttaa, että Ruotsissa ja Virossa korotettiin hintoja mutta ei välttämättä riittävästi. Tanskassa hintoja korotettiin hyvin, mutta siellä volyymit niiasivat alaspäin ja markkinaosuus vähittäiskaupan leivänpäällisissä laski 16 prosenttiin.

Energiakulut ovat nousseet Tanskassa ja Virossa muita alueita voimakkaammin.

Kasvua monella rintamalla

Samalla kun Atria on kyennyt huolehtimaan tuloskunnostaan, yhtiö hakee kasvua niin investoinneilla, viennissä kuin yritysostoissa. Yhtiön strateginen kasvutavoite on ”markkinoita nopeampi kasvu” ja liikevoiton tavoitteena 5 prosenttia strategiakaudella 2021-2025. Siihen on matkaa, sillä oikaistu liikevoitto jäi 2,9 prosenttiin tilikaudella 2022.

Nurmon siipikarjatehtaan työmaa 14.2.2023. Investointi on Etelä-Pohjanmaan isoimpia ja sen kustannusarvio 2021-2024 on 155 miljoonaa euroa. Kuva: Atria Oyj

Atria keskittää siipikarjatuotannon Nurmon tehtaalle ja ilmoitti syksyllä Sahalahden tehtaan sulkemisesta Pirkanmaalla vuoden 2024 aikana. Atrian investoinnit kohosivat viime vuonna 131 miljoonaan euroon oltuaan edeltävinä vuosina 40-56 miljoonan euron tasolla.

Investoinnit säilyvät tavallista isompina vielä kuluvana vuonna. Talousjohdon mukaan kaksi kolmannesta Nurmon investoinnista on maksettu. Ruotsissa on meneillään niin ikään tärkeä Sköllerstan lihavalmistetehtaan laajennusinvestointi. Se ajoittuu vuosille 2021-2023 ja on kokonaisarvoltaan yli 30 miljoonaa euroa, josta noin puolet on maksettu.

Sekä Nurmon että Sköllerstan investoinnit etenevät aikataulussa. Investoinnit tietävät isoja käyttöönottoja sekä kuluvana että seuraavana vuonna. Ruotsissa investoinnin logistiikkaosaa ollaan ottamassa parhaillaan käyttöön; Suomessa ollaan laiteasennusten vaiheessa.

Investointien käyttöönotosta aiheutuu kustannuksia ja ne voivat aiheuttaa myös yllättäviä kuluja. Gröhn pitää tuotannonsiirtojen onnistumista erittäin tärkeänä. Osaksi investointeihin liittyvien kustannusten johdosta Atria arvioi alkaneen tilikauden oikaistun liikevoiton olevan viime vuotta pienempi.

Atria kasvaa harkituin yritysostoin. Yhtiö osti loppuvuonna 2022 enemmistön kannattavasta, liikevaihdoltaan noin 20 miljoonan euron valmisruokavalmistajasta, pietarsaarelaisesta Korv-Görans Kebabista. Kuva: Atrian tilinpäätösesitys 22.2.2023

Paitsi kotimaa ja lähimarkkinat ovat Atrialle tärkeitä myös vienti on osa yhtiön liiketoimintaa ja strategiaa. Atria Suomen tärkeimmät vientimaat ovat Etelä-Korea, Japani, Tanska, Ruotsi ja Kiina. Yhtiö sai tammikuussa 2022 siipikarjatuotteiden vientiluvan Etelä-Koreaan ja joulukuussa naudanlihan vientiluvan Japaniin.

Etelä-Korean vientiin uusi Nurmon tehdas antaa hyvän mahdollisuuden. Yhtiö on toiminut maassa possun osalta jo pitkään. Myös Japani on johdon mukaan mielenkiintoinen markkina ja yhtiön antibioottivapaat tuotteet ovat markkinassa kilpailuetu.

Atrian vienti on vuositasolla noin 100 miljoonaa euroa, mutta se ei kasvanut viime vuonna, koska Kiinan vienti supistui.

Atrian asema osinkopaperina vahvistui

Atria on sijoittajan kannalta mielenkiintoisessa tilanteessa. Sekä tulos- että osinkokehitys ovat vahvistuneet.

Atrian keskeiset osakekohtaiset tunnusluvut 2015-2022. *) Tuloksesta 2021-2022 on oikaistu merkittävät kertaluonteiset erät. **) Osinko vuodelta 2022 on hallituksen ehdotus.

Myös Atrian osakekurssi on reagoinut yhtiön parantuneeseen kehitykseen. Viime vuoden loppupuoliskolla kurssi oli tyypillisesti 9-9,5 euroa, mutta tuorein noteeraus tänään 27.2.2023 on 11,58 euroa, tarkoittaen markkina-arvona 327 miljoonaa euroa.

Nettovelka on noussut 235 miljoonaan euroon, mutta se on omaan pääomaan (465 milj. euroa) nähden kohtuullinen. Korollinen velka tullee nousemaan tänä vuonna arviolta 300 miljoonan euron tasolle. Korkokustannus on vastaavasti noussut yleisen koronnousun myötä noin 3,5 prosenttiin. Näin korkokulut voivat nousta hieman yli 10 miljoonaan euroon oltuaan viime vuonna alle neljä.

Talousjohdon mukaan yhtiö on suojannut seuraavien 12 kuukauden sähkönkulutuksesta noin 80 prosenttia ja sitä seuraavien 12 kuukauden kulutuksesta noin 60 prosenttia.

Yhtiö on korottamassa osinkoaan neljättä vuotta putkeen. Osinkotuotto on kohonneeseenkin kurssitasoon nähden yhä erinomainen 6,0 prosenttia. Yhtiökokous päättää osingosta 25.4.2023.

Kaikkiaan yhtiön liiketoiminta näyttää hallitulta ja tilanne markkinoilla on vakaampi kuin keväällä 2022. Vaikka tulosohjeistus 2023 on laskeva, yhtiön tulosjulkistuksesta jäi se kuva, että isosta alamäestä ei toistaiseksi ole kyse vaan enemmänkin varovaisuudesta investointien vuoksi.

Kirjoittaja omistaa Atrian osakkeita.


IR-ikkuna on SalkunRakentajan yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös