Atrian IR-sivut

Atria löi tulosodotukset selvästi

Atrian vahva liikevaihdon kasvu tuki yhtiön tuloskehitystä viime vuoden viimeisellä kvartaalilla.

Ruokayritys Atria julkaisi tilinpäätösraporttinsa. Viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto nousi 451 miljoonaan euroon edellisvuoden 404 miljoonasta eurosta.

Konsernin liikevaihto kasvoi vakaina pysyneiden vähittäiskauppa- ja Foodservice-myyntivolyymien ansiosta sekä myyntihintojen korotusten seurauksena. Myynti Foodservice-asiakkaille kasvoi, ja katsauskauden myynti ylitti jo selvästi koronaa edeltävän tason.

Korkea kustannusinflaatio vaikutti kuluttajakäyttäytymiseen ja lisäsi edullisempien tuotteiden kysyntää. Kuluttajakäyttäytymisen muutos on suosinut Atrian monipuolisen tuotevalikoiman myyntiä erityisesti vähittäiskaupassa.

Oikaistu liikevoitto nousi loka-joulukuussa 16,7 miljoonaan euroon edellisvuoden 10,3 miljoonasta eurosta. Konsernin liikevoitto oli tappiollinen -34,5 miljoonaa euroa. Liikevoitto sisältää 51,1 miljoonaa euroa Ruotsissa kirjattuja arvonalentumisia, joilla ei ole kassavirtavaikutusta.

Oikaistun liikevoiton kasvu on Atrian mukaan seurausta paremmasta liikevaihdosta, joka vahvisti liikevoittoa erityisesti Suomessa. Raaka-aineiden, tarvikkeiden, energian ja ulkoisten palveluiden kustannukset olivat vertailukautta selkeästi korkeammat.

Kahden analyytikon konsensusennuste oikaistulle liikevoitolle oli 11 miljoonaa euroa, joten tuloskehitys oli selvästi odotettua vahvempaa.

Tuotevalikoima kestää kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksen

Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn kertoo, että korkea kustannusinflaatio on vaikuttanut kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja nyt ostoskoriin valitaan aiempaa edullisempia tuotteita. Atrian laaja tuotevalikoima antaa kuitenkin hyvän valmiuden sopeutua muutoksiin ostoskorissa ja yhtiö on menestynyt hyvin nykyisellä tuotteistolla eri myyntikanavissa.

Gröhnin mukaan kustannusten nousu on ollut poikkeuksellisen voimakasta ja kustannusten siirtäminen myyntihintoihin on ollut välttämätöntä.

”Atria ja Atrian asiakkaat reagoivat markkinatilanteen muutokseen välittömästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Jo aiemmin sovitut, kesäjaksoa koskeneet kaupat neuvoteltiin uusiksi ja myyntihintoja nostettiin. Mikäli asiakkaamme eivät olisi mahdollistaneet uusintaneuvotteluja hinnannousuineen, tilanteesta erityisesti alkutuotannossa olisi tullut erittäin hankala. Myyntihintojen nousun myötä myös tuottajahinnat nousivat.”

Kustannusinflaatio jatkuu edelleen ja myös alkaneena vuonna Atria kiinnittää huomioita paljon huomiota kustannusten ja hinnoittelun hallintaan.

Kiloissa mitattuna markkina Atrian edustamissa tuoteryhmissä supistui vähittäiskaupassa noin kolme prosenttia, mutta Foodservice-myynti on sitä vastoin palautunut odotettua nopeammin korona-aikaa edeltävälle tasolle.

”Atrian myyntikilot vähittäiskauppaan ja Foodservice-asiakkaille olivat vuoden 2021 tasolla eli verrattuna yleiseen markkinakehitykseen menestyimme hyvin. Pikaruokamyynti väheni, koska Sibyllan toiminnot Venäjällä myytiin. Vienti pieneni vähentyneen Kiinan viennin takia. Muilla vientimarkkinoilla kauppa on käynyt hyvin. Rehuteollisuuden myyntivolyymi kasvoi”, toimitusjohtaja kertoo.

Arvossa mitattuna niiden tuotteiden markkina, joissa Atria on mukana, kasvoi vähittäiskaupassa noin kuusi prosenttia kasvun painottuessa vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

”Vahvimmin kasvanut tuoteryhmä arvossa on siipikarjatuotteet, mutta myös valmisruoan, lihan ja lihavalmisteiden myynti euroissa kasvoi. Markkina-asemamme on Suomessa, Ruotsissa ja Virossa vahvistunut. Tanskassa menetimme hieman markkinaosuutta”, Gröhn kertoo.

Merkittäviä tehdaslaajennuksia tulossa

Atrian markkinatilanne ja kuluttajien toiminta ovat samankaltaista kaikissa niissä maissa, jossa Atria toimii, Gröhn toteaa.

”Vuoden viimeiselle neljänneksellä loka- ja marraskuun myynti oli odotusten mukainen, mutta joulumyynti jäi pienemmäksi kuin vuonna 2021. Nopeat myynnin vaihtelut ovat tyypillisiä, kun kotitalouksien luottamus omaan taloustilanteeseen on tavallista alempi.”

Konsernin vuoden 2022 vapaa kassavirta oli odotetusti negatiivinen, koska bruttoinvestoinnit olivat yli 130 miljoonaa euroa. Investoinnit ovat Gröhnin mukaan edenneet suunnitellusti.

”Ruotsissa Sköllerstan tehtaan logistiikkaosa Örebrossa saatiin valmiiksi vuoden vaihteessa ja sitä ollaan ottamassa käyttöön. Nurmon siipikarjatehtaan investointi on laiteasennusten vaiheessa. Kustannusinflaation vaikutuksesta käyttöpääomaan on sitoutunut lähes 40 miljoonaa euroa enemmän rahaa kuin vuoden 2021 lopussa.”

Vuonna 2023 Atria-konserni odottaa oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan pienempi kuin edellisvuonna, jolloin se oli 49 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 aikana yhtiö ottaa käyttöön merkittävän laajennuksen Sköllerstan tehtaalla Ruotsissa, ja uuden siipikarjatehtaan vaiheittainen käynnistäminen ja testaaminen aloitetaan Nurmossa. Nämä toimenpiteet aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia vuoden 2023 aikana.

Lisäksi korkea kustannustaso, kuluttajien heikentynyt ostovoima ja maailmanlaajuinen poliittinen epävarmuus vaikuttavat yhtiön toimintaympäristöön myös vuonna 2023. Atrian hyvä markkina-asema vahvoine tuotemerkkeineen ja hyvät asiakassuhteet sekä luotettavasti toimivat teolliset prosessit luovat edellytykset liiketoiminnan vakaudelle myös vuonna 2023.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös