Yritysuutiset

Consti kahmii tilauksia – näkymät positiiviset

Constin osake on selvässä nousussa odotettua vahvemman tulosraportin ansiosta. Paisuva tilauskanta antaa yhtiölle selkänojaa epävarmoihin aikoihin.

Kuva: Consti Oyj.

Korjausrakentaja Constin loka-joulukuun liikevaihto oli 93,3 miljoonaa euroa, kasvaen 12,9 prosenttia viime vuoden viimeisestä vuosineljänneksestä.

Liikevaihto kasvoi Taloyhtiöt-, Yritykset- ja Julkiset-toimialoilla, mutta supistui Talotekniikka-toimialalla.

Taloyhtiöt-toimialan liikevaihto kasvoi 18,7 prosenttia ja kasvu oli erityisen vahvaa pääkaupunkiseudulla. Yritykset-toimialan liikevaihto kasvoi pääkaupunkiseudulla. Talotekniikka-toimialalla liikevaihto kasvoi palveluliiketoiminnassa mutta supistui taloteknisessä urakoinnissa.

Loka-joulukuun liiketulos nousi 4,8 miljoonaan euroon viime vuoden 3,0 miljoonasta eurosta. Yhtiötä seuraava Inderes oli odottanut 3,1 miljoonan euron liikevoittoa.

Yhtiön mukaan operatiivisesti vuoden viimeinen neljännes sujui odotusten mukaisesti ja hankkeet etenivät pääosin suunnitellusti. Kannattavuus parani, vaikka kustannusinflaatio heikensi tulosta sekä nousseiden rakennuskustannusten että kohonneiden epäsuorien kustannusten kautta.

Katsauskauden lopun tilauskanta kasvoi 12,8 prosenttia ja oli 247 miljoonaa euroa. Loka-joulukuussa saatujen uusien tilausten arvo kasvoi 63,1 prosenttia ja oli 109 miljoonaa euroa.

Constin toimitusjohtaja Esa Korkeela kertoo, että viimeisen vuosineljänneksen merkittävimpiä tilauksia olivat Taivallahden peruskoulun peruskorjaus, Oulunkylän ala-asteen ja päiväkodin korjaus- ja uudisrakennushanke sekä Jorvin sairaalan uuden osastorakennuksen toteutusvaiheen allianssi, jossa Consti toteuttaa sairaalarakennuksen LVI- ja sprinklerityöt.

”Tämänhetkisen markkinanäkemyksemme mukaan uskomme korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden kysynnän pysyvän kohtuullisella tasolla vuonna 2023. Ennusteiden mukaan korjausrakentaminen on vuonna 2023 ainoa rakentamisen osa-alue, joka kasvaa”, Korkeela toteaa.

Kasvua Consti odottaa sekä asuinkorjauksista että muusta korjausrakentamisesta.

”Ennusteissa heijastuu korjausrakentamisen tarvelähtöisyys. Rahoituksen ja energian nopea hinnannousu ja voimakas inflaatio voivat kuitenkin siirtää rakennushankkeita lyhyellä aikavälillä. Epävarmuutta rakentamisen näkymiin tuo myös Ukrainan sodan voimistama rakennusmateriaalien ja -tuotteiden kallistuminen ja saatavuusongelmat”, toimitusjohtaja toteaa.

Uudisrakentamisen ennustetaan supistuvan Suomessa noin 7,2 prosenttia, mutta korjausrakentamisen ennustetaan jatkavan noin prosentin kasvu-urallaan myös vuonna 2023. Kasvua odotetaan sekä asuinkorjauksista että muusta korjausrakentamisesta.

Constin tämänhetkisen markkinanäkemyksen mukaan korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden kysynnän odotetaan pysyvän kohtuullisella tasolla vuonna 2023.

Ennusteissa heijastuu korjausrakentamisen tarvelähtöisyys. Rahoituksen ja energian nopea hinnannousu ja voimakas inflaatio voivat kuitenkin siirtää rakennushankkeita lyhyellä aikavälillä. Epävarmuutta rakentamisen näkymiin tuo myös Ukrainan sodan voimistama rakennusmateriaalien ja -tuotteiden kallistuminen ja saatavuusongelmat sekä mahdolliset työtaistelutoimet.

Constin vahva tilauskanta, strategisten hankkeiden edistyminen sekä tasaisesti parantunut suorituskyky antavat yhtiölle hyvät edellytykset jatkaa positiivista ja vakaata kehitystä vuonna 2023, yhtiö uskoo.

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden 2023 liiketulos on 9,5–13,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 liiketulos oli 11,4 miljoonaa euroa.

Kommentoi
Ylös
>