Kasvuosakkeet

Dovre Group kasvaa kannattavasti tuulipuistoja rakentamalla

Projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja Dovre Group julkaisi jo kolmannen positiivisen tulosvaroituksen koskien vuotta 2022.

Dovre Group odottaa liikevaihdon ja liikevoiton vuonna 2022 olevan ennustettua parempi. Yhtiön vuotta 2022 koskeva positiivinen tulosvaroitus on jo kolmas. Viimeksi yhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen lokakuussa.

Positiiviset tulosvaroitukset eivät ole enää heijastuneet yhtiön markkina-arvoon, sillä osake on laskenut vuodessa lähes 17 prosenttia.

Dovre Group odottaa liikevaihdon odotetaan olevan 203 miljoonaa euroa ja liikevoiton 8,5 miljoonaa euroa vuonna 2022. Luvut ovat alustavia ja tilintarkastamattomia. Liikevoitto ylittää aikaisemman ohjeistuksen minimirajan yli viidellätoista prosentilla.

Vanhassa lokakuun lopussa julkistetussa ohjeistuksessa yhtiö oli odottanut vuodelle 2022 liikevaihdon olevan yli 195 miljoonaa euroa ja liikevoiton yli 7,3 miljoonaa euroa.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 143 miljoonaa euroa ja 6,1 miljoonaa euroa.

Parantuneet tunnusluvut johtuvat kaikkien liiketoimintasegmenttien vakaasta kehityksestä viimeisellä vuosineljänneksellä.

Kolmannella vuosineljänneksellä Dovren liikevaihto kasvoi 28,5 prosenttia vertailukaudesta ja oli 60 miljoonaa euroa. Kasvua vauhditti orgaaninen kasvu kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella.

Konsultointi ja Uusiutuva Energia kasvattivat kumpikin liikevaihtoaan noin kolmanneksella edellisen vuoden. Lisäksi kaikki kolme yhtiön liiketoimintasegmenttiä tekivät vuosineljänneksellä jälleen kannattavan liiketuloksen.

Dovren toimitusjohtaja Arve Jensen kertoi kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että nykyinen energiakriisi ja tarve korvata fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa energiantuotantoa ohjaavat kasvua kaikilla yhtiön liiketoiminta-alueilla, mutta erityisesti Uusiutuvan Energian segmentissä.

Lähes 75 prosenttia Dovren kolmannen vuosineljänneksen – ja myös tammi–syyskuun – liikevaihdon kasvusta tuli uusiutuvan energian segmentistä, joka koostuu maaliskuussa 2021 ostetun Suvic Oy:n liiketoiminnasta.

”Kolmannella vuosineljänneksellä Suvic oli mukana rakentamassa seitsemää eri tuulipuistoa Suomessa, ja katsauskauden jälkeen se ilmoitti allekirjoittaneensa sopimuksen kahdesta uudesta tuulipuistohankkeesta, jotka käynnistyvät vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä”, Jensen toteaa.

Suvic Oy on vuonna 2017 Oulussa pe­rus­tet­tu ra­ken­nus­lii­ke, joka on eri­kois­tu­nut ener­gi­ara­ken­ta­mi­seen – erityi­ses­ti tuu­li­voi­ma­puis­tojen toteut­tami­seen ja pro­jek­tin­joh­toon. Lisäk­si yri­tys tar­joaa ura­koin­ti­pal­ve­luita muul­le energia- ja teol­lisuus­raken­ta­mi­sel­le. Myös suun­nit­telu ja bud­jet­tilas­ken­ta kuu­lu­vat pal­ve­lui­hin.

Liiketoiminnan volyymi oli korkealla myös projektihenkilöstö- ja konsultointitoiminnoissa Palvelujemme lisääntynyt kysyntä Norjassa tuki näiden segmenttien kasvua.

Jensenin mukaan projektihenkilöstötoiminnan liikevaihto kasvoi 16,1 prosenttia ja kannattavuus parani selvästi kolmannella vuosineljänneksellä, vaikka tällä segmentillä työskentelevien konsulttien määrä väheni merkittävästi Castberg-projektin päätyttyä Singaporessa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Konsultoinnin 32,8 prosentin liikevaihdon kasvuun myötävaikuttivat useat isot projektit Norjassa niin julkisella sektorilla kuin energiasektorilla, toimitusjohtaja kertoo.

Lyhyellä aikavälillä Dovren toimintaympäristössä on edelleen useita huolenaiheita, kuten nykyinen geopoliittinen tilanne, korkea inflaatio ja korkea öljyn hinta. Yhtiön mukaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä energian kysyntä pakottaa hallitukset ja yksityisen sektorin etsimään uusia energiatehokkaita ratkaisuja, minkä uskomme tukevan kaikkien liiketoiminta-alueiden kasvua.

Dovre keskittyy edelleen laajentamaan palveluitaan energia-alalla.

Dovre Group julkistaa vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen torstaina 23. helmikuuta.

Kommentoi
Ylös
>