Yritysuutiset

Enersense vetäytyy Voimatel Oy:n ostamisesta – kilpailuviranomainen laittoi kapuloita rattaisiin

Pörssiyhtiö Enersense vetäytyy Voimatel Oy:tä koskevasta yritysjärjestelystä.

Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) päätti 13. tammikuuta tänä vuonna siirtää yrityskaupan jatkokäsittelyyn, koska se piti tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. Jatkokäsittely voi kestää enintään 69 työpäivää.

Enersense on saanut KKV:ltä tiedon, että kilpailuviranomaisen tekemien analyysien mukaan toimijoiden yhteenlaskettu markkinaosuus kasvaisi liian suureksi usealla markkinasegmentillä. KKV ei myöskään pitänyt asiakkaiden neuvotteluvoimaa eli ns. tasapainottavaa ostajavoimaa, vastoin Enersensen näkemyksiä, kilpailutilannetta riittävästi tasapainottavana tekijänä.

Markkinat ovat jo nykyisellään keskittyneet ja KKV:n alustavan arvion mukaan yrityskaupan jälkeen useille markkinoille jäisi vain kaksi laajan palveluvalikoiman valtakunnallista toimijaa.

Tästä syystä Enersensen hallitus on arvioinut yritysjärjestelyn mahdottomaksi toteutua halutussa muodossa ja päättänyt vetäytyä yritysjärjestelystä. Vetäytyminen tapahtuu yhteisymmärryksessä Voimatelin omistajan Osuuskunta KPY:n kanssa.

”Olemme luonnollisesti harmissamme, koska yritysjärjestely olisi ollut koko Suomen kriittisen tietoliikenne- ja verkkoinfrastruktuurin luomisen, kehittämisen ja ylläpitämisen kannalta hyvä ratkaisu. Yritysjärjestely olisi tuonut meille synergiaetuja, mutta kasvustrategiamme tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen yritysjärjestelyn toteutumatta jäämisellä ei ole vaikutusta”, toimitusjohtaja Jussi Holopainen toteaa.

Enersense tarjoaa tietoliikenneverkkojen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluita teleoperaattoreille ja muille tietoverkkoyhtiöille. Enersensen palveluihin kuuluvat myös muun muassa sähkönsiirtoverkkojen, sähköasemien ja tuulivoimapuistojen rakentaminen ja kunnossapito.

Enersense hakee vahvasti uutta liiketoimintaa merituulivoimasta ja etenkin tuulivoimaloiden jalustoista​, maatuulivoiman ja aurinkoenergian hankekehityksestä, omistamisesta ja myös omasta energian tuotannosta​ sekä päästöttömästä liikenteestä ja sähköisen liikenteen latausratkaisuista.

Enersensen osake ei juurikaan reagoinut yhtiön ilmoitukseen vetäytyä yritysjärjestelystä. Järjestelyn peruuntuminen oli luultavasti jo sijoittajien odotuksissa, eikä ilmoitus vetäytymisestä ollut mikään yllätys.

Kommentoi
Ylös
>