Fodelian IR-sivut

Fodelia tähtää kannattavaan kasvuun vuonna 2023 – analyysi

Elintarvikeyhtiö Fodelia kärsi kustannusten noususta 2022. Tilanne on vakautunut, aktiivinen investointivaihe takana ja yhtiö tähtää kannattavaan kasvuun.

Toimitusjohtaja Mikko Tahkola kertoo, että alkanut vuosi näyttää hyvältä, mutta lähimenneisyyteen on mahtunut erilaisia yllätyksiä, kuten koronapandemia ja Ukrainan sota. Molemmat ovat vaikuttaneet voimakkaasti yhtiön toimintaan ja koko toimialaan sekä vaatineet sopeutumista, tarkoittaen esimerkiksi reseptimuutoksia ja uusia toimittajia.

Ohjeistus on johdon mukaan maltillinen näkemys alkaneesta tilikaudesta osaksi siitä syystä, että yhtiö varautuu mahdollisiin yllätykseen ”vahingosta viisastuneena”. Yhtiö ennakoi alkaneelle tilikaudelle 45-52 miljoonan euron liikevaihtoa ja liikevoittomarginaalin kasvua. Päättyneenä vuonna liikevaihto kasvoi 23 prosenttia 41,6 miljoonaan euroon ja liikevoittomarginaali laski 4,1:stä 2,7 prosenttiin.

Toimitusjohtaja Mikko Tahkola ja talousjohtaja Kati Kokkonen esittelivät Fodelian tulosta Helsingissä 8.2.2023. Molemmilla on pitkä kokemus elintarviketeollisuudesta. Kokkonen työskenteli Olvin talousjohtajana 2014-2018. Kuva: Henri Elo

Mikä on Fodelia?

Pörssin elintarvikeyhtiövalikoima sai uutta väriä marraskuussa 2019, kun kasvuhakuinen elintarvikevalmistaja Fodelia listautui Nasdaq Helsingin First North -listalle. Vertailukelpoinen pro forma –konserniliikevaihto vuodelta 2019 oli 19,7 miljoonaa ja liikevoitto 1,8 miljoonaa euroa.

Silloisten tytäryhtiöiden Feelian ja Real Snacksin yhteenlaskettu liikevaihto oli tuplaantunut ennen listautumista vuodesta 2016 vuoteen 2019 vajaasta 10 miljoonasta 20 miljoonaan euroon. Kasvu on jatkunut senkin jälkeen ja konsernin liikevaihto päättyneenä vuonna ylitti 41 miljoonaa euroa, eli Fodelia on pitkän linjan kasvuyhtiö.

Vertailukelpoinen liiketulos on vaihdellut vuosina 2016-2022 noin 0,6-1,8 miljoonan euron tasolla.

Listautumisannissa yhtiö keräsi 4,5 miljoonan euron bruttovarat ja myyjäosakkaat 1,8 miljoonaa euroa. Listautumishinta oli 4,3 euroa osakkeelta ja kurssi nousi jo vuoden 2019 lopussa 6,1 euroon. Kokonaisosakemäärän ollessa 7,05 miljoonaa kappaletta listautumishinta oli noin 30 miljoonaa euroa.

Fodeliasta tekee kiintoisan paitsi kannattava kasvu myös yhtiön oma määritelmä itsestään.

Fodelia toimii suomalaisten elintarvikeyhtiöiden holdingyhtiönä. Tehtävämme (missio) on kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä menestystarinoita ja tavoitteemme (visio) on olla halutuin ja menestyvin elintarvikealan uudistaja. – tilinpäätöstiedote 8.2.2023

Toisin sanoen yhtiö kerää kaarensa alle elintarvikealan tytäryhtiöitä. Keskeisiä niistä ovat valmisruokia etupäässä foodservice-sektorille tuottava Feelia sekä perunalastuja ja snackstuotteita valmistava Real Snacks. Näiden tuotantolaitokset ja Fodelian pääkonttori, juuret, sijaitsevat Pyhännällä Oulun eteläpuolella.

Listautumisen aikaan vuodenvaihteessa 2019-2020 Fodelia osti kasvis- ja lihatuotteita valmistavan Beofoodin Kokkolasta. Syksyllä 2020 Beofood fuusioitiin Feeliaan ja tehdas on jatkanut Feelian Kokkolan irtotuotetehtaana.

Samana vuonna Fodelia perusti Fodbar-yhteisyrityksen Bravedon (Baronan emoyhtiö) kanssa tarjotakseen kunnille, kaupungeille ja yrityksille ”kustannustehokkaan ratkaisun ruokapalvelujen ulkoistamiseksi”. Fodbar toimittaa asiakkaalle paitsi Feelian valmisruokia myös henkilöstöpalveluja ateriapalveluiden tuottamiseksi.

Fodelialla on useita brändejä kuluttajakaupassa. Vuonna 2020 yhtiö lanseerasi uudistetun Feelia Ruokakauppa –verkkokauppansa ja on laajentanut Feelia-valmisruokatuotteet alkuvuonna 2023 päivittäistavarakaupan valikoimiin. Kuva: Fodelia

Vuoden 2020 lopussa Fodelia osti Perniön Lihan Salosta ja Pita Factoryn Jokioisista. Näin konserniin tuli sekä makkaratehdas että pitaleipätehdas. Näiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli 6,7 miljoonaa euroa.

Viime vuoden elokuussa Fodelian yritysvalikoima täydentyi Marjavasulla, joka valmistaa Kuopion tuotantolaitoksella mehuja ja soseita foodservice-sektorille sekä toimittaa mehuautomaatteja esimerkiksi hotelleihin.

Yhtiö on Tahkolan mukaan erittäin kannattava ja sillä on merkittävä kasvupotentiaali. Marjavasu teki liikevaihtoa viime vuonna 3,1 miljoonaa euroa.

Isoin kasvu tulee Feeliasta

Feelia on Fodelian arvokkain liiketoiminta, johon mahdolliset tulevat investoinnit etupäässä suunnataan.

Tällä hetkellä yhtiö pohtii Kokkolan tehtaan laajennusinvestointia, joka tähtäisi kala- ja kasvistuotetuotannon laajentamiseen. Tahkola kertoo, että seiniä ei ole tarkoitus omistaa itse. Feelia luopuikin viime vuoden lopulla Pyhännän tehdaskiinteistön omistuksesta ”myynti ja takaisinvuokraus” -järjestelyllä, jossa se sai lyhennettyä korollista velkaansa 3,5 miljoonalla eurolla sekä vapautettua pääomaa kasvuinvestointeihin.

Kuntien ja muiden julkisten toimijoiden ruokahuollon ulkoistukset ja kasvava hoivasektori muodostavat kasvupotentiaalia sekä Feelian foodservice-markkinalle että yhteisyritys Fodbarille. Kun Feelian kokonaisliikevaihto kasvoi viime vuonna 26 prosenttia, myynti foodservice-asiakkaille kasvoi jopa 39,5 prosenttia. Samaan aikaan foodservice-tukkukaupan markkina kasvoi PTY ry:n mukaan 16 prosenttia.

Feelian kilpailuetuna ovat tuotteiden pitkä säilyvyys yli ruokalistakierron, ruokahävikin pienentäminen sekä yhtiön kehittämä Ateriapäivä-palvelu, jossa hoidetaan täydellinen ruokalista ja ruokatoimitus esimerkiksi hoivakodeille erityisruokavaliot huomioiden.

Feelia käyttää vain kotimaista liharaaka-ainetta ja tuotannon kotimaisuusaste ylitti viime vuonna 81 prosenttia. Muun muassa lohta tuodaan ulkoa. Feelian Pyhännän tehdas valmisti viime vuonna 28 miljoonaa ruoka-annosta.

Feelian liikevaihto kasvoi 26 prosenttia ja Fodelia Retailin 13 prosenttia tilikaudella 2022. *) Feelian ja konsernin yhteenlaskettuun liikevoittoon 2022 vaikuttaa kiinteistön myyntivoitto 0,8 milj. euroa ja kertaluontoiset kulut 0,4 milj. euroa, nettovaikutukseltaan +0,4 milj. euroa. Lähde: Fodelian tilinpäätös 8.2.2022

Samalla kun Feelian liikevaihto oli 51 prosenttia konsernista tilikaudella 2022, toisen merkittävän liiketoimintayksikön Fodelia Retailin osuus on 46 prosenttia. Retail- eli vähittäiskauppayksikön kasvu oli viime vuonna 13 prosenttia ja liiketulos nollan tuntumassa.

Fodelia toteutti Retail-yksikköönsä organisaatiouudistuksen 1.7.2022 alkaen, jossa yhdistettiin Real Snacks Oy:n, Perniön Liha Oy:n, Pita Factory Oy:n ja FodNet Oy:n liiketoiminnot ja hallintoa tehostettiin. FodNet tarkoittaa Feelia Ruokakauppaa.

Organisaatiouudistus on tuonut toivottua tehokkuutta ja vähentänyt päällekkäistä tekemistä yksiköissä. Liiketoiminta-alueen operatiivinen tulos on jo parantunut toisella vuosipuoliskolla, mutta uudelleen organisoinnin tuomat kustannussäästöt näkyvät täysimääräisinä vuonna 2023. – Fodelian tilinpäätös 8.2.2022

On huomattava, että monessa yksikössä on ollut viime vuosina kannattavuushaasteita, mutta asioita on pyritty korjaamaan. Edellä mainittu FodNet kärsi kannattavuusongelmista kaudella 2022, mutta yksikössä toteutettiin sopeutustoimenpiteitä verkkokaupan kasvun hidastuttua. FedNet kasvoi viime vuonna 14 prosenttia.

Real Snacksin, Perniön Lihan ja Pita Factoryn yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi neljä prosenttia. Real Snacksin vuoteen toimitusjohtaja Mikko Tahkola on todella tyytyväinen. Yhtiöllä on Pyhännällä manner-Suomen ainoa perunalastutehdas.

Fodelian pitkän ajan tavoitteet sekä ohjeistus vuodelle 2023. Yhtiöllä on matkaa strategiseen kannattavuustavoitteeseen. Päättyneen vuoden liikevoittomarginaali oli 2,7 (2021: 4,1) ja sijoitetun pääoman tuotto 3,3 (5,9) prosenttia. Kuva: Fodelian tulospresentaatio 8.2.2023

Myös Fodbarilta ja Marjavasulta odotetaan kasvua

Alkaneelle vuodelle 2023 lyö leimaa paitsi Feelian kasvuodotukset kasvavalla markkinalla ja erottuvalla tuotekonseptilla myös yhteisyritys Fodbarin kasvuodotukset.

Fodbarin kehitys on ollut vaatimatonta parin vuoden ajan eikä se ole yltänyt odotettuun kehitykseen. Fodbar eroaa Feeliasta siinä, että se tarjoaa paitsi Feelian ruuan myös henkilöstön tuottamaan asiakkaalle suurkeittiöpalveluita silloin, kun tilaaja niin haluaa. Toisin sanoen Fodbar pystyy tarjoamaan kokonaisvaltaisemman ulkoistuksen.

Tahkola odottaa Fodbarilta jopa 10 miljoonan euron liikevaihtoa alkaneena vuonna ja voitollista tulosta, kun liikevaihto viime tilikaudella oli 1,5 miljoonaa. Arvio perustuu kasvaneeseen sopimuskantaan.

Muita selkeän kasvupotentiaalin yksikköjä ovat Marjavasu, FodNet (Feelia Ruokakauppa verkossa ja Feelian tuotteet päivittäistavarakaupoissa) sekä merkittävimpänä edellä kuvattu Feelian Foodservice-liiketoiminta.

Taseen tilanne ja osakkeen hinnoittelu

Yhtiö sai vahvistettua viime tilikaudella tasettaan. Omavaraisuusaste oli vuodenvaihteessa 47 prosenttia ja nettovelkaantumisaste 38 prosenttia, eli molemmat tasoltaan hyviä. Korollisten velkojen määrä oli kohtuullinen 7,4 miljoonaa euroa.

Käyttökatteen ollessa 2,9 miljoonaa euroa vuonna 2022, ”korolliset velat per käyttökate” -suhde on 2,6. Yhtiön tavoite on pitää tämä luku alle kolmessa.

Fodelian kehittämisen painopistealueet 2023. Kuva: Yhtiön tilinpäätöspresentaatio 8.2.2023

Toisaalta osakkeen hinta on laskenut suunnilleen listautumishinnan tasolle. Yhtiön markkina-arvo nykyisellä 4,4 euron osakekurssilla ja osakemäärällä 8,04 miljoonaa on hieman yli 35 miljoonaa euroa.

Talousjohtaja Kati Kokkosen mukaan yhtiö on hyvässä vauhdissa vuoden 2026 liikevaihtotavoitteeseen 100 miljoonaa euroa. Kokkonen pitää yhtiön tilannetta myös taseen kannalta hyvänä.

Jos Fodelia saavuttaa strategisen 100 miljoonan euron liikevaihdon 2026, se tarkoittaisi voimakasta 25 prosentin vuosikasvua neljässä vuodessa tästä eteenpäin.

Toisaalta konserni on vuodesta 2016 vuoteen 2022 kasvattanut liikevaihtonsa alle 10 miljoonasta lähes 42 miljoonaan, tarkoittaen 27 prosentin suhteellista vuosikasvua. Yrityskoon kasvaessa suhteellisen kasvuvauhdin pitäminen ei ole yhtä helppoa ilman merkittäviä yritysostoja.

Johdon mukaan Feelian Pyhännän ruokatehtaalla on kapasiteettia huomattavasti nykyistä suurempaan tuotantoon.

25 prosentin kasvu alkaneena vuonna tarkoittaisi liikevaihtona ohjeistushaarukan yläpäätä. Kasvuyhtiöksi Fodelia vaikuttaa kohtuuhintaiselta, jos yhtiö saa liikevoittonsa lähemmäksi pitkän ajan tavoitettaan (vähintään 8 %) verrattuna vuoden 2022 toteutuneeseen tasoon (2,7 %).

Korolliset nettovelat vuodenvaihteessa olivat 5,9 miljoonaa, eli yhtiön velaton arvo on noin 41 miljoonaa euroa. Viiden prosentin liikevoittomarginaalilla ja 50 miljoonan euron liikevaihdolla EV/EBIT-luvuksi muodostuisi noin 16 eli kohtuullinen. Osinkotuotto Fodeliassa jää alle prosenttiin.

Toimitusjohtaja Mikko Tahkola antoi tulostilaisuudessa ymmärtää, että aktiivinen investointivaihe on tällä erää takana ja yhtiö keskittyy tänä vuonna tuloksen parantamiseen ja kasvun hakemiseen nykyisissä liiketoiminnoissa. Yritysostoissa yhtiö on todella valikoiva. Tarjontaa markkinoilla on runsaasti.

Yhtiö raportoi toistaiseksi suomalaisen FAS-kirjanpitokäytännön mukaan, mutta sillä on valmius siirtyä IFRS:ään mahdollisen päälistalle siirtymisen yhteydessä.


IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi
Ylös
>