Sijoitusuutiset

Eläkeyhtiö Ilmarisen sijoitustuotot painuivat selvästi pakkaselle

Ilmarisen sijoitussalkussa sekä osake- että korkosijoitukset painuivat negatiivisiksi vuonna 2022.

Jouko Pölönen Ilmarinen toimitusjohtaja
Jouko Pölönen, eläkeyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja.

Jos oli vuosi 2022 murheellinen monelle piensijoittajalle, niin sitä se oli myös suursijoittajalle. Eläkeyhtiö Ilmarisen sijoitustuotot näyttivät viime vuoden osalta joltain ihan muulta kuin vuoden 2021 hulppeat tuotot.

Yhtiönä viime vuosi oli Ilmariselle vahvan kasvun ja tehokkuuden parantamisen vuosi, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Jouko Pölönen. Eläkeyhtiön vakuutusmaksutulo kasvoi peräti 11 prosenttia, ja kustannustehokkuus parani ennätystasolle.

Samaan aikaan kuitenkin toimintaympäristö sijoitusmarkkinoilla oli erittäin haastava, vaikkakin Ilmarisen vakavaraisuus säilyi vahvana.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Euroopan energiakriisi, kiihtynyt inflaatio ja keskuspankkien nopeasti kiristynyt rahapolitiikka synkistivät talousnäkymiä ja laskivat laajasti sijoitusmarkkinoiden tuottoja.

Ilmarisen sijoitustuotto jäi siten negatiiviseksi.

Eläkeyhtiön osakesijoituksien tuotto painui tappiolle -10,2 prosenttia, kun vuotta aiemmin tuotto oli plussalla peräti 28 prosenttia. Korkosijoitusten, eli joukkovelkakirjalainojen, korkorahastojen, muiden rahoitusmarkkinavälineiden ja lainasaamisten yhteenlaskettu tuotto oli -5,2 prosenttia, kun vuota aiemmin tuotto oli +3,9 prosenttia.

Kiinteistösijoituksien tuotto laski 1,3 prosenttiin viime vuoden 8,8 prosentista. Muiden sijoitusten tuotto oli -1,1 prosenttia; tähän luokkaan kuuluu mm. hyödykesijoituksia, sijoituksia absoluuttisen tuoton rahastoihin sekä valuuttasijoituksia.

”Inflaation kiihtyminen, rahapolitiikan kiristyminen ja talouskasvuun liittyvät huolet painoivat sijoitusmarkkinoita, ja kehitys oli vuoden aikana laajasti negatiivista. Osakemarkkinoilla useimmat osakeindeksit laskivat 10–20 prosenttia, ja samaan aikaan korkojen ja luottoriskimarginaalien kohoamisen myötä korkosijoitusten tuotot jäivät historiallisen heikoiksi, Ilmarisen sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Mikko Mursula kertoo.

Negatiivisen sijoitustuloksen myötä Ilmarisen kokonaistulos käyvin arvoin vuodelta 2022 oli tappiolla -4,6 miljardia euroa, kun vuonna 2021 tulos oli 4,2 miljardia euroa plussalla.

Ilmarinen tavoittelee hiilineutraaliutta eläkevarojen sijoittamisessa vuonna 2035. Päivitetty ilmastotiekartta kattaa nyt neljä omaisuuslajia: suorat listatut osakesijoitukset, kotimaiset kiinteistöt ja viimeisimpinä yritysten joukkovelkakirjalainat sekä ulkomaiset kiinteistöt.

”Ilmastonmuutoksen ohella kiihtyvä luontokato vaikuttaa talouteen ja siten myös sijoitustoimintaan. Julkaisimme luonnon monimuotoisuuden tiekartan, jossa on kuvattu sitä, kuinka vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle ja luontokatoon liittyvät riskit huomioidaan sijoitustoiminnassa”, Mursula kertoo.

Kommentoi
Ylös
>