Indikaattorit

Nämä indikaattorit enteilevät heikkoja tuottoja osakemarkkinoilla

Laskeva korkokäyrä indikoi historiallisesti matalia tuottoja.

Sijoitusvuosi 2023 alkoi vahvalla osakemarkkinoiden nousulla tammikuussa, mutta suunta kääntyi nopeasti helmikuussa laskuun, kun inflaatio-odotukset kasvoivat odotettua vahvempien makrotalouden tilastojen myötä.

Osakemarkkinoiden lähikuukausien kehitystä on haastava arvioida, mutta useat indikaattorit indikoivat osakemarkkinoiden kehityksen jatkuvan sivuttaissuuntaisena tai laskevana kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Yhdysvaltain valtionlainan korkokäyrä on laskeva useilla eri maturiteeteilla. Esimerkiksi kymmenen vuoden ja kahden vuoden valtionlainan välinen tuottoero oli -86 korkopistettä 27. helmikuuta. Kahden vuoden valtionlainan tuotto on siis merkittävästi korkeampi kuin 10 vuoden valtionlainan tuotto. 

Samansuuntainen on myös tilanne 10 vuoden ja kolmen kuukauden valtionlainojen osalta. Kolmen kuukauden valtionlainan tuotto oli 27. helmikuuta 97 korkopistettä korkeampi kuin 10 vuoden valtionlainan tuotto. 

Taantumia on Yhdysvalloissa edeltänyt laskeva korkokäyrä joka kerta viimeisen reilun 50 vuoden aikana. Tällä kertaa tilanne on haastavampi, koska markkinoilla hinnoitellaan tarjontapuolen tekijöistä johtuvan inflaation hidastumista. Korkea inflaatio on johtunut paljolti tarjonnan niukkuudesta. Toisaalta vuosien 2020 ja 2021 elvyttävä finanssi- ja rahapolitiikka on tukenut kysyntää. 

Markkinoilla on haasteita hinnoitella oikein sekä tarjonnan että kysynnän tekijöistä johtuvaa inflaatiota. Tammikuussa sijoittajat arvioivat, että inflaatio saattaisi hidastua riittävästi ilman taantumaa. Toisin sanoen laskeva korkokäyrä ei indikoisi tulevaa taantumaa. Helmikuun aikana inflaatio-odotukset kuitenkin kasvoivat. Nyt yhä useampi arvioi, että taantuma tarvitaan korkean inflaation pysäyttämiseksi ja laskeva korkokäyrä osoittautuu jälleen loistavaksi taantumaindikaattoriksi.

Kääntynyt korkokäyrä on indikoinut matalia tuottoja osakemarkkinoille

S&P 500 -indeksin tulevien kuukausien tuotot ovat olleet keskimäärin heikkoja, jos korkokäyrä on ollut yhtä laskeva kuin se on tällä hetkellä. Jos 10 vuoden ja 2 vuoden tuottoero on ollut 50-100 korkopistettä negatiivinen, niin indeksi on tuottanut keskimäärin -4,5 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Myös kuukauden, kolmen kuukauden ja kuuden kuukaudet tuotot ovat olleet keskimäärin negatiivisia historian saatossa.

Yksityissijoittajat ovat olleet alkuvuonna ostolaidalla Yhdysvaltain osakemarkkinoilla. Yksityissijoittajat ovat ostaneet keskimäärin osakkeita 1,51 miljardilla dollarilla päivässä. Se on uusi ennätys. Ostomäärien arvioidaan jatkossa laskevan osakemarkkinoiden sentimentin heikentyessä kurssilaskun vuoksi. 

Sijoittajasentimentin heikentymistä indikoi myös AAII:n kyselytutkimuksen tulokset. Viime viikolla julkaistuun kyselyyn vastanneista yksityissijoittajista 21,6 prosenttia uskoi osakekurssien nousevan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kurssilaskun puolesta vastasi 38,6 prosenttia ja neutraalin kehityksen puolesta 39,8 prosenttia.

8. helmikuuta päättyneellä viikolla peräti 37,5 prosenttia AAII:n kyselyyn vastanneista yksityissijoittajista arvioi osakemarkkinoiden kallistuvan seuraavan kuuden kuukauden aikana ja vain 25,0 prosenttia uskoi osakemarkkinoiden laskuun.

AAII:n sentimenttikysely on osoittautunut hyväksi kontraindikaattoriksi. Osakemarkkinoiden seuraavien kuukausien tuotot ovat olleet keskimääräistä korkeampia, jos sijoittajasentimentti on ollut heikko. 

Sijoittajasentimentti on tyypillisesti jatkossa vahvistunut, jos lähtötaso on ollut matala. Sitä vastoin vahva sijoittajasentimentti on indikoinut, että sijoittajasentimentti on jatkossa todennäköisemmin heikentynyt, koska yksityissijoittajat ovat aiemmin olleet ostolaidalla.

Yksityissijoittajien lisäksi kvantitatiivisesti hoidettujen rahastojen osakeallokaatiot kohosivat vuoden alussa. 

Osakeallokaatioiden muutoksista ei ole siis odotettavissa lähiaikoina tukea osakemarkkinoille, vaan allokaatiot todennäköisesti pienentyvät, mikä on negatiivinen osakemarkkinoiden ajuri.

Osakemarkkinoiden arvostustaso on eriytynyt korkotason kehityksestä

Osakemarkkinoiden arvostustaso on haastava Yhdysvalloissa, vaikka korot ovat nousseet alkuvuoden aikana. S&P 500 -indeksin P/E-luku seuraavan 12 kuukauden tulosennusteilla on noin 18 ja MSCI USA -indeksin noin 19. S&P 500 -indeksin arvostustaso on merkittävästi korkeampi kuin pitkän aikavälin keskiarvo ja korkeampi kuin yli 80 prosenttia havainnoista vuoden 1976 jälkeen.

Haastava osakemarkkinoiden arvostustaso tarkoittaa, että paljon optimismia on hinnoiteltu osakekursseihin. Markkina hinnoittelee korkean korkotason ja heikompien tuloskasvunäkymien kestävän vain vähän aikaa. Siispä osakemarkkina odottaa korkotason laskevan viimeistään ensi vuonna ja tuloskasvun vahvistuvan jo kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon jälkeen. 

Viime vuosien aikana S&P 500 -indeksin P/E-luku ja 10 vuoden inflaatiosuojatun valtionlainan tuotto ovat korreloineet vahvasti negatiivisesti. Jos inflaatiosuojatun valtionlainan tuotto on noussut, niin arvostustaso on laskenut ja päinvastoin. 

Viime kuukausien aikana arvostustaso on eriytynyt 10 vuoden inflaatiosuojatun valtionlainan tuottokehityksestä. Arvostustaso on noussut samaan aikaan, kun valtionlainan tuotto on kohonnut. 

Se saattaa indikoida haastavia aikoja osakemarkkinoiden kannalta, jos eriytymisen odotetaan tasoittuvan jatkossa. Eron kaventuminen saattaisi esimerkiksi tarkoittaa, että osakemarkkinoiden arvostustaso tai valtionlainan tuottotaso laskisi. 

Myös JPMorganin mukaan valtionlainat riskituotto-suhde on nyt houkuttelevampi kuin osakkeiden, mutta tilanne tasoittuu jatkossa.

Kuva. Yhdysvaltain osakemarkkinoiden arvostustaso ja 10 vuoden inflaatiosuojatun valtionlainan tuotto.
Kommentoi
Ylös
>