Kasvuosakkeet

LapWall nopeassa ja kannattavassa kasvussa vaikeassa markkinassa

Puuelementtivalmistaja LapWall on vakuuttavassa kasvuputkessa. Näkymissä on kuitenkin enemmän tummia pilviä.

LapWall valmistaa puurakenteisia elementtejä Pyhännän, Pälkäneen ja Vetelin yksiköissään. Yhtiöllä on noin 50 konfiguroitavaa vakiotuotetta ja niihin integroidut palvelut, kuten konseptoitu asennus ja suunnittelu.

Yhtiö listautui huhtikuussa 2022 First North -listalle.

LapWallin tuotteet jakautuvat viiteen pääryhmään ja markkinaosuudet vaihtelevat tuoteryhmittäin. Suurin markkinaosuus on kattoelementeissä, joissa se yhtiön arvion mukaan on yli 70 prosenttia.

Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarisen mukaan LapWallin vahvuutena on viisi päätuoteryhmää sekä markkinoiden laajin tuotevalikoima. Tämä mahdollistaa mukana olon kaikissa rakentamisen segmenteissä.

Yhtiön näkemyksen mukaan monikerrosseinäelementtien markkina tulee kasvamaan puukerrostalorakentamisen kasvun myötä. Yksittäisen kerrostalokohteen potentiaali on iso, koska siinä on elementtejä noin 7 000–10 000 neliömetriä.

LapWall arvioi puurakentamisen sekä sen valmistamien puuelementtien käytön kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Yhtiö tunnistaa kasvupotentiaalia myös teollisuuden osatoimittajana muun muassa moduulirakentajille, joita LapWallin asiakkaina jo onkin. Puurakentamisen kasvua tukevat yhtiön johdon arvion mukaan erityisesti tiukentuva rakentamisen sääntely sekä ympäristötavoitteet.

Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2020 oli 52,5 miljoonaa euroa ja se kasvoi 48 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa noin 70 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä. Liikevaihtotavoite on tarkoitus saavuttaa pääosin orgaanisella kasvulla.

Liikevaihdon kasvusta reilu 60 prosenttia muodostui helmikuun alussa LapWallille siirtyneestä Termater kattoelementtiliiketoiminnasta ja vajaa 40 prosenttia orgaanisesta kasvusta sekä seinä- että kattoelementtiliiketoiminnassa. Termaterilta ostetun liiketoiminnan myötä LapWallin asiakaskunta laajeni ja kattoelementtiliiketoiminnan markkinaosuus kasvoi.

Kasvu on yhtä vahvaa myös tuloskunnossa.

LapWallin liikevoitto tilikaudella 2022 ilman liikearvon poistoja oli 8,3 miljoona euroa, kun vuotta aiemmin se oli 4,8 miljoonaa euroa. Liikevoitto nousi viime vuoden 4,4 miljoonasta eurosta 7,8 miljoonaan euroon.

Kuva: Lapwall.

Kasvu oli vahvaa myös viime vuoden jälkimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihto nousi lähes 47 prosenttia 13,6 miljoonaan euroon viime vuoden 9,3 miljoonasta eurosta. Liikevoitto ilman liikearvon poistoja nousi 0,8 miljoonasta eurosta 1,5 miljoonaan euroon.

Kuva: Lapwall.

Vuosi 2022 oli liikevaihdollisesti ja tuloksellisesti Lapwallin historian paras.

”Vuosi oli hyvin kaksijakoinen, alkuvuonna raaka-aineiden hinnat nousivat voimakkaasti ja kysyntä oli vahvaa. Toisella vuosipuoliskolla kysyntä alkoi laskea ja puutavaran hinta kääntyi voimakkaaseen laskuun, tosin useiden muiden raaka-aineiden hinnat nousivat edelleen”, kertoo toimitusjohtaja Pekkarinen.

Vuosi 2023 tuo kuitenkin haasteita, sillä asuntorakentaminen on voimakkaassa laskussa ja Lapwallin tilauskanta on laskenut vuoden lopussa 15,6 miljoonaan euroon edellisvuoden 18,8 miljoonasta eurosta.

Pekkarisen mukaan positiivista on se, että liike- ja julkinen rakentaminen jatkavat edelleen vahvana.

”Kattoelementtiliiketoiminnasta tulee yli 60 prosenttia liikevaihdostamme ja niiden kysyntä on hyvällä tasolla. Rakentamisen markkinatilanteella on heijastusvaikutuksia myös yhtiömme toimintaan. Eniten vaikutusta sillä on yksikerrosseinäelementtien kysyntään. Laskeva kysyntä mahdollistaa toimialalla tapahtuvia järjestelyitä, ja LapWallkin tutkii aktiivisesti konsolidaation mahdollisuuksia”, toimitusjohtaja kertoo.

Pekkarisen mukaan näköpiirissä on enemmän epävarmuustekijöitä ja tulevaisuuden ennustaminen on aiempaa haastavampaa.

Yhtiö ei anna vielä ohjeistusta kuluvalle vuodelle, vaan tavoitteena on antaa taloudellinen ohjeistus vuodelle 2023 puolivuotiskatsauksen yhteydessä elokuussa.

Kommentoi
Ylös
>