Indikaattorit

Tämä mittari ei lupaa nopeaa helpotusta inflaatioon

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat vuoden 2023 tammikuussa 10,7 prosenttia vuoden takaisesta.

Tilastokeskuksen mukaan kotimaahan myytyjen teollisuustavaroiden tuottajahinnat nousivat 11,7 prosenttia, kun taas vientitavaroiden tuottajahinnat nousivat 9,7 prosenttia. Teollisuuden tuottajahintojen nousuun vaikutti erityisesti öljytuotteiden, paperin ja paperituotteiden sekä kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden kallistuminen edellisen vuoden tammikuusta.

Joulukuusta tammikuuhun teollisuuden tuottajahinnat laskivat 2,1 prosenttia. Tuottajahintoja laski erityisesti sähkön halpeneminen edelliseen kuukauteen verrattuna. Hintojen laskua hillitsi etenkin öljytuotteiden kallistuminen.

Tilastokeskuksen mukaan inflaatio kuluttajahintojen vuosimuutoksella mitattuna oli Suomessa tammikuussa 8,4 prosenttia. Inflaatio hidastui hieman joulukuun lukemista, jolloin vuosi-inflaatio oli 9,1 prosenttia.

Inflaation hidastuminen joulukuusta tammikuulle johtui muun muassa sähkön hinnan lievemmästä noususta.

Handelsbanken odottaa Suomen inflaation pysyvän korkeana vielä tämän vuoden alussa.

”Inflaatio pysyy korkealla vielä kuluvan vuoden alussa, mutta alkaa sen jälkeen hidastua selvemmin. Polttoaineiden hintojen vuosimuutos kääntyy pian negatiiviseksi. Myös niin sanottu pohjavaikutus alkaa vaimentaa inflaatiota”, Handelsbanken Suomen pääekonomisti Timo Hirvonen ennakoi. 

Kommentoi
Ylös
>