Yritysuutiset

Nordea aikoo aloittaa jälleen massiivisen omien osakkeiden osto-ohjelman

Nordean omistajien ei tarvitse tyytyä vain hyvään osinkotuottoon.

Nordean liiketoiminnan volyymien kasvu jatkui loka-joulukuussa. Etenkin pankin luotonanto yrityksille kehittyi vahvasti, vaikka taloudellinen epävarmuus lisääntyi. Nordea kasvatti markkinaosuuksiaan Pohjoismaissa edelleen, ja asuntoluottovolyymit kasvoivat kolme prosenttia.

Viimeisen neljänneksen liikevoitto kasvoi 26 prosenttia 1 609 miljoonaan euroon. Tuotot kasvoivat 19 prosenttia, kun korkokate kasvoi 31 prosenttia pääosin yritysluottojen, talletusvolyymien ja talletusmarginaalien kasvun ansiosta.

Nordean pääomarakenne pysyi erittäin vahvana: 16,4 prosentin ydinvakavaraisuussuhde ylittää viranomaisten vähimmäisvaatimuksen 5,3 prosenttiyksiköllä.

Vahvan tulos- ja tasekuntonsa ansioista pankki on valmis jakamaan varojaan ruhtinaallisesti omistajilleen.

Nordean hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Osinkoa maksettaisiin tällöin 16 prosenttia enemmän kuin tilikaudelta 2021, jolloin osinkoa maksettiin 0,69 euroa osakkeelta.

Osinkotuotto nousee siten nykyisellä noin 11,9 euron kurssinoteerauksella 6,7 prosenttiin.

Omistajat ovat saamassa korkean osingon lisäksi toisenkin pääoman palautuksen. Viime vuoden tapaan Nordea aikoo ostaa omia osakkeitaan suurella määrällä. Nordea jakoi vuonna 2022 osakkeenomistajille 0,75 euroa kutakin osaketta kohti omien osakkeiden takaisinostojen kautta.

Yhtiökokouskutsussaan Nordea kertoo, että se arvioi osingonmaksuperiaatteidensa mukaisesti jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.

Siksi yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 350 000 000 Nordean osakkeen hankkimisesta. Se vastaa noin 9,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun julkaisupäivän. Ehtona on kuitenkin, että yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä voi kulloinkin olla hallussaan yhteensä enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Nordea voi hankkia omia enintään 350 000 000 osaketta ylimääräisen pääoman jakamiseksi pääomarakenteen optimointitarkoituksessa. Omien osakkeiden hankinnan tarkoituksena on myös kasvattaa kestäviä osakkeenomistajien tuottoja kaikkien osakkeenomistajien eduksi.

Lisäksi Nordea voi hankkia enintään 8 000 000 osaketta käytettäväksi muuttuvia palkkioita koskevissa ohjelmissa sääntelyn edellyttämien vaatimusten mukaisesti tai uusissa ylimmän johdon jäsenille, muille olennaisille riskinottajille ja muille henkilöstön jäsenille suunnatuissa muuttuvia palkkioita koskevissa ohjelmissa.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta Nordean varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Mikäli tämä valtuutus hyväksytään, se ei kumoa 24. maaliskuuta 2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa yhtiön omien osakkeiden hankinnasta päättämistä koskevaa valtuutusta, joka on kyseisen valtuutuksen mukaisesti voimassa 24. syyskuuta 2023 saakka.

Kaikki hallituksen ehdotetun valtuutuksen perusteella tekemät omien osakkeiden hankintaa koskevat päätökset edellyttävät myös sitä, että Nordea saa tarvittavat luvat Euroopan keskuspankilta.

Kommentoi
Ylös
>