Markkinakommentit

Osakemarkkinat laskussa perjantaina julkaistun työpaikkatilaston jälkeen

Goldman Sachs laski arviotaan taantuman todennäköisyydestä Yhdysvalloissa.

Osakemarkkinoiden kurssilasku jatkui maanantaina, kun keskeisistä osakeindekseistä S&P 500 halpeni 0,61 prosenttia ja Nasdaq 100 laski 0,87 prosenttia. Perjantaina S&P 500 laski prosentin verran. Merkittävä kurssilaskun ajuri oli perjantaina julkaistu työpaikkatilasto

Maatalouden ulkopuolisten työllisten lukumäärän kasvu oli tammikuussa peräti 517 000. Ekonomistien konsensusennuste oli 185 000. Toteutunut lukema oli korkein heinäkuun työpaikkatilaston jälkeen. Yhdysvaltain työmarkkina on osoittautunut yllättävän vahvaksi rahapolitiikan kiristyessä. Maan työttömyysaste laski tammikuussa 3,4 prosenttiin, joka on matalin vuoden 1969 jälkeen.

Tammikuun luvuille ei kannata kuitenkaan antaa liian suurta painoarvoa, koska korkea lukumäärä johtui osittain kausiluonteisista tekijöistä. Talouskasvunäkymien vahvistumisen myötä työnantajat uskalsivat tammikuussa palkata viime vuoden lopun kuukausia enemmän työvoimaa. Lisäksi maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen kehitystä tuki työvoiman osallistumisasteen normalisoitumisen jatkuminen Covid-19 pandemian jälkeen.

Inflaatio-odotukset kohosivat vahvojen työpaikkalukujen myötä. Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan tuotto nousi perjantain 3,53 prosentista 3,66 prosenttiin. Kahden vuoden valtionlainan tuotto nousi 4,30 prosentista 4,45 prosenttiin. Korkotason nousu vaikuttaa negatiivisesti erityisesti kasvuosakkeiden tuottokehitykseen.

Sijoittajien toiveet Fedin koronlaskuista pienentyivät perjantaina. Fedin futuurit hinnoittelivat 31. tammikuuta vain 3,7 prosentin todennäköisyyttä sille, että ohjauskorko olisi joulukuun korkopäätöksen jälkeen 5,00-5,25 prosenttia. Tiistaina 5,00-5,25 prosentin todennäköisyys on 23,8 prosenttia. 

Korkeinta ohjauskoron todennäköisyyttä (36,5 %) hinnoitellaan 4,75-5,00 prosentin ohjauskorolle. Vielä viikko sitten suurin todennäköisyys oli 4,50-4,75 prosenttia. Fedin ohjauskorko on helmikuun alun korkopäätöksen jälkeen juuri kyseisellä välillä.

Goldman Sachs laski arviotaan taantuman todennäköisyydestä

Inflaation tasoittuminen ja koronnostojen hidastuminen eivät ole ainoita syitä osakemarkkinoiden kallistumiseen. Talouskasvunäkymien vahvistuminen erityisesti Euroopassa ja Kiinassa on lisännyt sijoittajien riskinottohalukkuutta.

Investointipankki Goldman Sachs laski arviotaan taantuman todennäköisyydestä seuraavan 12 kuukauden aikana. Pankin arvio taantuman todennäköisyydeksi on nyt 25 prosenttia, kun se sitä ennen oli 35 prosenttia. Goldman Sachs on ennusteissaan optimistisempi verrattuna moniin muihin pankkeihin. Bloombergin tekemän kyselyn mukaan ekonomistit odottavat keskimäärin 65 prosentin todennäköisyyttä taantumalle seuraavan 12 kuukauden aikana. 

Historian perusteella taantuma on todennäköinen, koska vuoden 1955 jälkeen ei ole nähty yhtään yli neljän prosentin inflaation ja alle viiden prosentin työttömyysasteen vuosineljännestä, jota taantuma ei olisi seurannut kahden vuoden sisällä.

Goldman Sachsin pääekonomisti Jan Hatziuksen mukaan Yhdysvaltain työmarkkinoiden hyvä tilanne ja ennakoivien indikaattorien vahvistuminen indikoivat taantumariskin pienentymistä lyhyellä aikavälillä. Hän arvioi, että pehmeä laskeutuminen eli taantuman välttäminen on edelleen Fedille mahdollista. 

Hatzius odottaa keskuspankin nostavan ohjauskorkoa 25 korkopistettä maaliskuussa ja toukokuussa. Yhdysvaltain talouden hyvä tilanne tukee pääekonomistin mukaan syklisiä osakkeita, joskin niiden nousuvara on maltillinen, koska arvostustasot ovat haastavia varsinkin Yhdysvalloissa.

Fedin pääjohtaja Powellin odotetaan kommentoivan tiistaina työmarkkinoiden tilannetta

Fedin pääjohtaja Jerome Powell pitää puheen tiistaina alkaen klo 19.40 Suomen aikaan. Sijoittajat odottavat Powellin reaktiota perjantaina julkaistuun työpaikkatilastoon. Deutsche Bankin strategi Jim Reid arvioi, että puheen tärkeimpiin asioihin lukeutuu se, että kuinka paljon Powell korostaa ohjauskoron mahdollista nousemista yli viiden prosentin kuluvan vuoden aikana.

Powell korosti viime vuonna keskuspankin taistelua inflaation voittamiseksi, mutta on ollut varovainen viime kuukausina inflaation hidastumisesta huolimatta. Syynä siihen on vahvan työmarkkinan aikaansaama palkkainflaatio, joka ei ole linjassa Fedin inflaatiotavoitteen kanssa, vaan tukee palvelujen hintakehitystä. 

Fed seuraa tällä hetkellä erityisesti palveluinflaatiota ilman asumiskustannuksia. Palvelujen hintakehityksen kannalta palkkakehitys on suuressa roolissa, koska hinnoista palkkakustannukset muodostavat suurimman osan.

Fedin seuraavaan koronlaskuun on todennäköisesti vielä pitkä matka. Keskuspankki pitää todennäköisesti kevään nostojen jälkeen ohjauskoron ennallaan useita kuukausia tai jopa ensi vuoteen saakka. Fed ei siis leikkaa ohjauskorkoa kevyin perustein tänä vuonna.

Ohjauskoron leikkaaminen tarkoittaisi todennäköisesti, että Yhdysvallat olisi ajautunut odotettua syvempään taantumaan tai inflaatio olisi hidastunut arvioitua enemmän ja taloudessa olisi merkittävä deflaatioriski, jonka vuoksi yritykset ja kotitaloudet lykkäisivät kulutusta.

Markkinoiden näkemykset inflaatiokehityksen osalta vaihtelevat. Osa ekonomisteista arvioi, että korkeampi inflaatio ja korkotaso on tullut jäädäkseen. Toiset uskovat, että edessä on paluu matalaan korkoympäristöön, kun hyödykkeiden tarjontapuolen haasteet on voitettu ja Covid-19 pandemian finanssi- ja rahapoliittisen elvytyksen vaikutus on neutralisoitunut.

Kommentoi
Ylös
>