Markkinakommentit

Pelko teki paluun Wall Streetille

Sijoittajat odottavat osakemarkkinoiden volatiliteetin kasvavan lähiaikoina.

Positioiden suojaukset ovat kasvaneet nopeasti. Volatiliteetti-indeksi VIX:in osto-optioiden vaihto on korkeimmalla tasolla maaliskuun 2020 jälkeen.

Helmikuun 3. päivä julkaistun työpaikkatilaston jälkeen osakemarkkinoiden volatiliteetti on ollut noususuunnassa. VIX-indeksi nousi lukemasta 18,7 lukemaan 21,7 aikavälillä 2.-24. helmikuuta.

Sijoittajien suosituimpia spekulaatioita on, että VIX nousisi lähikuukausina lukemaan 40. Edellisen kerran niin korkea lukema on nähty vuonna 2020. Osa sijoittajista arvioi, että jopa lukema 75 saattaisi olla mahdollinen seuraavan kuukauden aikana. Käytännössä kyseiset sijoittajat ottavat näkemystä pörssiromahduksen puolesta.

Suojausten kasvanut kysyntä on nostanut S&P 500 -indeksin myyntioptioiden hinnan korkeimmalle tasolle viime lokakuun jälkeen. Myyntioptioilla suojataan tyypillisesti osakemarkkinoiden laskua.

VIX-indeksi kuvaa S&P 500 -indeksin volatiliteetin odotuksia seuraavana 30 päivänä. Mitä korkeampi on VIX -indeksin lukema, sitä enemmän sijoittajat odottavat markkinaheiluntaa. Yhdysvaltojen johdannaismarkkinapaikka CBOE julkaisee ja päivittää VIX -indeksin reaaliajassa. VIXiin voi sijoittaa optioiden, mutta myös ETN:ien ja ETF:ien kautta.

Sijoittajien kasvaneet suojaukset johtuvat osittain kohonneesta osakeallokaatiosta

Sijoittajien suojaamistarve johtuu kahdesta tekijästä. Vuoden alussa useat sijoittajat lisäsivät osakepainoaan, kun inflaatiopaineet hellittivät, Euroopan energiakriisi osoittautui pelättyä lievemmäksi ja Kiinan talouden avautumisen myötä globaali kysyntä vahvistui. 

Korkeammat osakeallokaatiot tarkoittavat, että sijoittajilla on enemmän syytä suojata positioita. Aktiivisesti sijoitussalkkua hoitavien sijoittajien osakeallokaatio on korkein viime huhtikuun jälkeen. Deutsche Bankin mukaan kvantitatiivisia sijoitusstrategioita hyödyntävien trendiä seuraavien rahastojen osakepaino on suurin 2021 alun jälkeen. 

Toisaalta valoisammat talouskasvunäkymät ovat johtaneet siihen, että inflaatio-odotukset ovat jälleen kasvaneet. Sen vuoksi koronnosto-odotukset ovat vahvistuneet ja osakekurssit kääntyneet laskuun. Markkinoilla hinnoitellaan Fedin ohjauskoron nousevan 5,39 prosenttiin. Se on korkein lukema nykyisessä koronnostosyklissä.

Sijoittajat suojaavat nyt salkkuja tilanteessa, jossa ohjauskorot saattavat nousta odotettua korkeammalle ja taantuma alkaa myöhemmin kuin on aiemmin arvioitu. Uutena skenaariona markkinoilla on myös niin kutsuttu ”no landing”. Se tarkoittaa, että talouskasvu jatkuisi hyvänä ja inflaatio olisi yli keskuspankin tavoitteen.

Sijoittajasentimentti on muuttunut nopeasti viime viikkoina

S&P 500 -indeksi on laskenut kolmena peräkkäisenä viikkona. Nousua on kertynyt vuoden alusta 3,8 prosenttia, mutta indeksi on halventunut noin viisi prosenttia 2. helmikuuta jälkeen.

Tammikuun kurssinousun myötä sijoittajasentimentti vahvistui ja oli helmikuun alussa korkein vuoden 2021 jälkeen. Helmikuun kurssilaskun vuoksi sijoittajasentimentti kuitenkin heikkeni nopeasti. AAII:n viime viikolla julkaistuun kyselyyn vastanneista yksityissijoittajista 21,6 prosenttia uskoi osakekurssien nousevan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kurssilaskun puolesta vastasi 38,6 prosenttia ja neutraalin kehityksen puolesta 39,8 prosenttia.

Kurssinousun puolesta vastanneiden osuus on nyt lähes yhtä matala kuin syyskuun lopulla, jolloin se oli 20,0 prosenttia. Toisaalta silloin kurssilaskun puolesta vastanneiden osuus oli peräti 60,8 prosenttia, kun se viime viikolla oli 38,6 prosenttia.

Kuluvalla viikolla saadaan indikaattoreita Yhdysvaltain taloudesta. Tiistaina Conference Board julkaisee helmikuun kuluttajanluottamuksen. Ekonomistit arvioivat sen vahvistuvan tammikuusta, jolloin lukema oli 107,1. Ekonomistien konsensusennuste helmikuulle on 108,5. Arvio on linjassa muiden makrotalouden indikaattorien kehityksen kanssa. Useat indikaattorit ovat vahvistuneet alkuvuonna verrattuna viime vuoden lopun tilanteeseen.

Yhdysvaltain pörssiyhtiöiden neljännen kvartaalin raportointikausi on loppusuoralla. Tuloskausi on ollut keskimääräistä heikompi. Tällä viikolla yhtiöistä muun muassa Target ja Salesforce julkistavat osavuosikatsauksen.

Kommentoi
Ylös
>