ETF-analyysit

Tämä rahoitussektorin ETF-rahasto hyötyy kohoavista koroista

Yleensä korkojen nousu on myrkkyä osakkeiden tuotoille. Finanssisektorin yrityksien ja niihin sijoittavien rahastojen kohdalla näin ei ole.

Allianz rahoitussektori
Yksi SPDR MSCI Europe Financials UCITS EFT -rahaston suurimmista sijoituksista on Allianz, joka on suuri saksalainen finanssiyritys. Allianz AG on listattu Frankfurtin arvopaperipörssin DAX-indeksissä. Yritys työllistää noin 140 000 työntekijää ja se palvelee yli 86 miljoonaa asiakastaan yli 70 maassa.

OP Pankki suosii tuoreessa Osakkeiden ja EFT-tuotteiden idealistalla kolmea kansainvälistä ETF-rahastoa eli pörssinoteetattua indeksirahastoa.

Nämä ovat matalan volatiliteetin jenkkiyhtiöihin sijoittava iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF, vahvan kilpailuedun amerikkalaisyhtiöihin sijoittava VanEck Vectors Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF sekä eurooppalaisiin rahastoyhtiöihin sijoittava SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF.

Näistä jälkimmäinen on OP:n tuorein suositus, jonka se lisäsi listaan 23. tammikuuta. Pankki näkee SPDR MSCI Europe Financials UCITS EFT -rahastossa tuottopotentiaalia, koska haastava markkinaympäristö suosii defensiivistä pankkisektoria.

Myös korkeat korot tarjoavat rahoitussektorin yrityksille mahdollisuuden tuloskasvuun. Korot ovat nousseet kohonneen inflaation ja keskuspankkien kiristyvän rahapolitiikan vuoksi.

OP:n mukaan rahoitussektorin yhtiöt ovat yksi nousevien korkotasojen selkeimmistä hyötyjistä. Useimmista sektoreista ja toimialoista poiketen pankkien tulosennusteisiin kohdistuu tällä hetkellä enemmän nousupainetta.

Suomessakin on nähty, että pankit tekevät nyt erinomaista tulosta.

Esimerkiksi Nordean viimeisen neljänneksen liikevoitto kasvoi 26 prosenttia 1 609 miljoonaan euroon. Tuotot kasvoivat 19 prosenttia, kun korkokate kasvoi 31 prosenttia pääosin yritysluottojen, talletusvolyymien ja talletusmarginaalien kasvun ansiosta.

Toisaalta talouden hidastuminen vähentää pankkien antolainausta ja lisää luottotappioita. OP arvioi kuitenkin, että korkojen nousun positiiviset vaikutukset pankkien tuloksiin peittoavat kasvavien luottotappioiden ja talouden hidastumisen negatiiviset vaikutukset.

OP:n mukaan Euroopan finanssisektorin osakeindeksi MSCE Europe/Financials on tällä hetkellä maltillisesti arvostettu ja osinkotuotto on kohtuullisen korkea.

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF -rahasto sijoittaa eurooppalaisiin suuriin ja keskisuuriin finanssisektorin yrityksiin. Tällä hetkellä rahaston sijoituksista lähes 50 prosenttia on sijoituksia euroalueen finanssisektoriin, muualle Manner-Eurooppaan on sijoitettu 26 prosenttia ja Iso-Britanniaan 24 prosenttia.

Suurimpia rahaston sijoituksia ovat tällä hetkellä HSBC Holdings, Allianz, BNP Paribas, Zurich Insurance Group ja UBS Group.

Rahastosijoituksia analysoiva Morningstar-tutkimusyhtiö luokittelee rahaston arvo-osakkeisiin ja suuriin yrityksiin sijoittavaksi rahastoksi. Rahaston P/E-arvostuskerroin on 8,9x ja taseperusteinen arvostuskerroin on 0,95x. Pankkien arvostuskertoimet ovat tyypillisesti melko alhaisia, minkä takia koko rahaston salkun arvostustason alhaisuus on ymmärrettävää.

Rahaston juoksevat kulut ovat pörssinoteeratulle indeksirahastolle tyypilliseen tapaan alhaiset, 0,18 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>