Yritysuutiset

Suominen kasvaa, mutta kannattavuus sakkaa

Suominen ei ole saanut siirrettyä kohonneita kustannuksia myyntihintoihin. Vuosi 2023 näyttää valoisammalta.

Kuitukangasvalmistaja Suomisen liikevaihto kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 15,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 133 euroa. Myyntimäärät olivat vertailukauden ja kolmannen vuosineljänneksen tasolla, vaikka myyntihinnat nousivat. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 9,3 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen käyttökate laski 5,0 miljoonaan euroon 9,0 miljoonasta eurosta. Analyysitalo Inderes odotti 6,7 miljoonan euron vertailukelpoista käyttökatetta.

Suurimpina syinä tuloksen laskuun olivat korkeammat raaka-aineiden ja energian hinnat verrattuna myyntihintoihin ja toimitusjohtajan vaihtoon liittyvät kustannukset. Lisäksi vertailukaudella oli liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa positiivisia kertaluonteisia eriä. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus oli 0,7 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto laski edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli -0,2 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella se oli 3,9 miljoonaa euroa.

Suomisen väliaikainen toimitusjohtaja Klaus Korhonen kertoo, että vuosi 2022 oli vaikea vuosi Suomiselle.

”Ennenkokematon raaka-aineiden hintainflaatio, joka vaikutti meihin merkittävästi jo vuonna 2021, jatkui ja lisäksi energiakustannukset nousivat 2022 sen jälkeen, kun Venäjä laittomasti hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa”, Korhonen kertoo.  

Korhosen mukaan erityisesti Suomisen Yhdysvaltojen liiketoiminta kärsi korkeista varastotasoista koko toimitusketjussa ja epätasapaino alkoi normalisoitua vasta vuoden toisella puoliskolla.

Suomisen korkeammat myyntihinnat eivät pystyneet täysin kompensoimaan volyymin menetystä ja korkeampia raaka-aine- ja energiakustannuksia.

”Kannattavuuden parantamiseksi toteutimme vuoden aikana useita toimenpiteitä, kuten energialisämaksujen käyttöönoton Euroopassa maalis- ja syyskuussa sekä yleisen lisämaksun Pohjois-Amerikassa elokuussa. Lisäksi laajensimme tuotevalikoimaamme Yhdysvalloissa”, Korhonen kertoo.

Suominen ilmoitti kesäkuussa 2022, että yhtiö investoi Nakkilassa yhden tuotantolinjan parantamiseen ja päivittämiseen. Investointi on Korhosen mukaan aikataulussa.

”Investoinnilla vahvistamme asemaamme vastuullisissa tuotteissa. Investointi on linjassa Suomisen strategian kanssa ja tukee yhtiön visiota olla edelläkävijä vastuullisissa kuitukankaissa. Investointiprojekti etenee suunnitellusti ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2023 toisella puoliskolla.”

Suomisen tavoitteena on lisätä vastuullisten kuitukankaiden myyntiä 50 prosentilla vertailuvuoden 2019 tasoon nähden sekä lanseerata yli 10 vastuullista tuotetta vuodessa. Vuonna 2022 vastuullisten kuitukankaiden myynti oli 99 prosenttia korkeampi vertailuvuoden 2019 tasoon nähden ja yhtiö lanseerasi 12 vastuullista tuotetta.

Kuluvan vuoden tammikuussa Suominen aloitti neuvottelut koskien suunnitelmaa tuotannon lopettamisesta pysyvästi Mozzaten tehtaallamme Italiassa. Yhtiö pitää päätöstä väistämättömänä Euroopan markkinatilanteen vuoksi sekä meneillään olevan siirtymän vuoksi kohti vastuullisista kuitukankaista valmistettuja pyyhintätuotteita.

Korhosen mukaan markkinoilla useita tekijöitä, joilla on positiivinen vaikutus Suomiseen.

”Raaka-ainekustannusten inflaatio kääntyi vihdoin laskuun Q4/2022, energiamarkkinoilla on merkkejä hintojen laskusta ja Yhdysvaltain markkinoilla varastotasot ovat nyt laskeneet tavanomaiselle tasolleen. Nähtäväksi kuitenkin jää, miten nykyinen korkea kuluttajahintainflaatio vaikuttaa pyyhintätuotteiden loppukysyntään. Yleensä pyyhintätuotteiden markkina on säilynyt melko tasaisena yleisestä taloustilanteesta huolimatta.”

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate vuonna 2023 nousee vuodesta 2022. Vuonna 2022 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 15,3 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa, että päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkotuotto on nykyisellä kurssinoteerauksella 3,2 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>