Yrittäjyys

Toiminimiyrittäjä: Muista veroilmoituksella nämä vähennykset

Toiminimiyrittäjien veroilmoituksen määräpäivä on huhtikuun alussa.

Ensimmäisenä esitäytetty veroilmoitus tulee toiminimiyrittäjille, maataloudenharjoittajille ja heidän puolisoilleen. Heillä tarkistamisen määräpäivä on 3. huhtikuuta. Muut saavat esitäytetyn veroilmoituksen maalis-huhtikuussa ja määräpäivä on toukokuussa.

Esitäytetyt veroilmoitukset ilmestyvät tänään OmaVeroon täydennettäväksi toiminimiyrittäjille, maataloudenharjoittajille ja heidän puolisoilleen. Kaikkiaan heitä on noin 450 000.

Esitäytetty veroilmoitus pitää tarkistaa huolellisesti ja tarvittaessa täydentää veroilmoitukselle puuttuvat tiedot. Verohallinto saa paljon tietoja automaattisesti, mutta osa tuloista ja vähennyksistä pitää ilmoittaa itse.

”Esitäytetystä veroilmoituksesta kannattaa tarkistaa, ovatko veroilmoitukseen merkityt vähennykset oikein. Tarvitseeko koronavuosien jälkeen esimerkiksi tehdä muutoksia työhuonevähennykseen tai matkakuluvähennykseen? Ja jos veroilmoituksesta puuttuu vähennys, johon vuonna 2022 oli oikeus, nyt on oikea hetki ilmoittaa tieto”, muistuttaa ylitarkastaja Petri Manninen Verohallinnosta.

Sähköverohyvitys vasta vuoden 2023 veroilmoitukselle

Sähkövähennystä ei voi hakea vielä tänä keväänä täytettävällä veroilmoituksella, koska sähkövähennys ei ollut voimassa viime vuonna.

Jos arvioi, että tammi-huhtikuun 2023 sähköenergian kulut ylittävät 2 000 euroa, voi tilata uuden verokortin, jonka hakemuksessa ilmoittaa sähköenergian kulut. Sähkövähennystä voi myös hakea keväällä 2024 täytettävällä, vuotta 2023 koskevalla veroilmoituksella.

Voi myös olla, että osa vuoden 2022 tuloista puuttuu esitäytetystä veroilmoituksesta.

”Jos on saanut vaikka vuokratuloa esimerkiksi asunnon tai veneen vuokraamisesta tai käynyt kauppaa kryptovaluutoilla, tiedot tuloista pitää lisätä veroilmoitukseen”, Manninen sanoo.

Useita vähennyksiä

Toiminimiyrittäjien on kevään aikana täydennettävä kaksi veroilmoitusta: henkilökohtainen esitäytetty veroilmoitus ja elinkeinotoiminnan veroilmoitus. Molempien määräpäivä on 3. huhtikuuta.

Yritystoimintaa koskeva elinkeinotoiminnan veroilmoitus pitää palauttaa, vaikka viime vuonna ei olisikaan ollut yritystoimintaa.

”Toiminimiyrittäjä voi tehdä yrityksen verotuksesta erilaisia vähennyksiä, jotka pienentävät yrityksen verotettavaa tulosta. Vähentää voi esimerkiksi työtilan vuokran, yritystoimintaan liittyviä autokuluja sekä kuluja yritystoimintaa varten hankituista koneista tai kalustosta”, Manninen sanoo.

Verohallinto vähentää automaattisesti aikaisempien vuosien tappiot ja yrittäjävähennyksen.

Ilmoita nämä vähennettävät kulut itse elinkeinotoiminnan veroilmoituksessa:

  • autokulut
  • työmatkakulut
  • työtilan vuokra ja työhuonevähennys
  • edustusmenot
  • poistot ja pienhankinnat

Nämä vähennykset Verohallinto laskee automaattisesti: 

  • tappiot (Toimi, jos haluat vähentää verovuonna pääomatuloista)
  • yrittäjävähennys

Näitä kuluja ei voi vähentää:

Elinkeinotoiminnan kuluina toiminimiyrittäjä ei voi vähentää

  • sakkoja, seuraamusmaksuja etkä muitakaan sanktionluonteisia maksuja
  • palkkaa, jonka olet maksanut puolisollesi tai verovuonna enintään 14 vuotta täyttäneelle lapsellesi maksettua palkkaa (jos puoliso työskentelee elinkeinotoiminnassa, elinkeinotulo voidaan jakaa elinkeinotoiminnan veroilmoituksella puolisoiden kesken)
  • oman työsi arvoa tai rahan nostoja yrityksen kassasta tai pankkitililtä. Toiminimiyrittäjä ei voi olla itselleen työnantaja eikä siten voi maksaa itselleen palkkaa. Samalla perusteella toiminimiyrittäjä ei voi antaa itselleen luontoisetuja.

Lue myös tämä: Mikä on työhuonevähennys ja miten se ilmoitetaan?

Kommentoi
Ylös
>