Yritysuutiset

UPM takoi jälleen huipputuloksen

Metsäyhtiö UPM on vahvassa vireessä. Myös jatko näyttää lupaavalta.

Metsäyhtiön neljännen vuosineljänneksen tulos oli erinomainen. Tätä osattiin odottaa, sillä UPM julkisti lokakuussa positiivisen tulosvaroituksen.

Loka-joulukuu oli yhtiön historian toiseksi paras ja kalpenee ainoastaan verrattaessa edelliseen neljännekseen. Liikevaihto kasvoi 21 prosenttia vertailukaudesta ja oli 3,2 miljardia euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 42 prosenttia ja oli 653 miljoonaa euroa. Tuloskehitys ylitti hienokseltaan analyytikoiden konsensusodotuksen, joka oli 646 miljoonaa euroa.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kertoo, että useimmissa liiketoiminnoissa marginaalit paranivat edelleen ennätysvahvasta kolmannesta vuosineljänneksestä.

”Hinnat ja marginaalit olivatkin ennätystasolla vuoden viimeisellä neljänneksellä”, Pesonen toteaa.

Vuoden loppua kohden kuitenkin monien tuotteiden arvoketjuissa, varsinkin Euroopassa, purettiin varastoja merkittävästi, mikä rajoitti UPM Communication Papersin, UPM Raflatacin ja UPM Speciality Papersin toimitusmääriä.

Pesosen mukaan UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueella tuotantokustannusten, etenkin energian, halpenemisen vaikutus oli kuitenkin suurempi kuin varastojen purkamisen vaikutus, ja liiketoiminta teki erinomaisen osavuosituloksen.

UPM Energy raportoi erinomaisen tuloksen, vaikkakin tulos laski kolmannesta vuosineljänneksestä sekä edellisvuoden viimeisestä neljänneksestä.

Pesosen mukaan UPM Fibresin osavuosituloksessa näkyy sellun korkea hinta mutta myös tuotantokustannusten nousu sekä UPM Fray Bentosin sellutehtaan kunnossapitoseisokki Uruguayssa. Sahatavaran myyntihinnat rakentamisen loppukäytöissä laskivat suhdanteen heikentyessä.

UPM Plywoodin ennätysvuosi päättyi toimitusjohtajan mukaan vakaaseen neljännekseen.

”Vanerin teollisten käyttökohteiden markkinat olivat edelleen vahvat, mutta kysyntä hidastui rakentamisen loppukäytöissä.”

Muissa liiketoiminnoissa UPM Biofuels teki erinomaisen osavuosituloksen, kun liiketoiminnon koko vuoden tulos oli ennätyksellinen. Tosin Lappeenrannan biojalostamo oli tuotannossa vain seitsemän kuukautta.

Kilpailukykyinen sellutehdas Uruguayihin

UPM:n Uruguayssa suuren investointihankkeemme maali lähestyy, Pesonen kertoo.

”Montevideon selluterminaali vihittiin käyttöön lokakuussa, ja Paso de los Torosin sellutehtaan rakennustyöt saatiin päätökseen vuoden vaihteessa. Tehtaan käyttöönotto etenee järjestelmällisesti, ja tuotanto käynnistyy vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.”

Uruguain tehtaan kassakustannustaso toimitettua sellutonnia kohden on noin 280 dollaria, mikä tekee siitä yhden maailman kilpailukykyisimmistä sellutehtaista, toimitusjohtaja kertoo. Sellun tuotantokapasiteetti kasvaa yli 50 prosenttia noin 5,8 miljoonaan tonniin vuodessa.

UPM:n hallitus on päättänyt uudesta tulosperusteisesta osinkopolitiikasta. Taloudelliseen asemaansa ja tuloksentekokykyynsä luottaen metsäyhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous jakaa tilikaudelta 2022 osinkoa 1,5 euroa osakkeelta. Viime vuoden tuloksesta UPM jakoi 1,3 euron osingon. Osinkotuotto nousee nykyisellä kurssinoteerauksella 4,4 prosenttiin.

Tulosnäkymät valoisat

UPM saavutti ennätystuloksen vuonna 2022, mutta myös vuoden 2023 tuloksen yhtiö olevan vahva. Yhtiö odottaa vertailukelpoisen liikevoiton nousevan vuoden 2023 alkupuoliskolla vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta.

Vuonna 2023 UPM:n toimitusmääriä kasvattaa tuotannon käynnistyminen UPM Paso de los Toros -sellutehtaalla ja OL3-ydinvoimalaitosyksikössä, eivätkä lakot vaikuta toimituksiin viime vuoden tapaan. Vuoden alussa varastojen purkamisen eri tuotearvoketjuissa odotetaan kuitenkin vaikuttavan UPM:n tuotteiden kysyntää heikentävästi.

Kiinan koronarajoitusten poistaminen sekä muiden keskeisten talouksien inflaation maltillistuminen luovat kysynnän kasvupotentiaalia vuoden edetessä.

Vuoden 2023 alussa monien tuotannontekijöiden kustannustaso on korkea, kun taas matalampi kysyntä luo painetta tuotehintoihin. Monien tuotannontekijöiden kustannukset ovat kuitenkin ohittaneet huippunsa.

UPM jatkaa marginaalien hallintaa tuotteiden hinnoittelulla, tuotteiden ja markkinoiden optimoinnilla sekä toimenpiteillä, joilla parannetaan muuttuvien ja kiinteiden kustannusten tehokkuutta.

Näkymissä vuodelle 2023 on kuitenkin merkittäviä epävarmuuksia, sekä positiivisia että negatiivisia, jotka liittyvät Euroopan, Kiinan ja globaaliin talouteen, Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, pandemian jäljellä oleviin vaikutuksiin, energian hintoihin ja energiasääntelyyn Euroopassa ja OL3-voimalaitosyksikön käyttöönottoon.

Kommentoi
Ylös
>