Yritysuutiset

YIT petraa haastavilla rakennusmarkkinoilla

Rakennusyhtiö YIT on onnistunut parantamaan tuloskuntoaan. Näkymät ovat kuitenkin haastavat ja siksi yhtiö käynnistää mittavan tehostamisohjelman.

YIT:n liikevaihto laski loka-joulukuussa 10 prosenttia 779 miljoonaan euroon viime vuoden 870 miljoonasta eurosta. Liikevaihto nousi Infrassa, mutta laski muissa segmenteissä. Asumisessa liikevaihtoon vaikutti matalampi myynti. Toimitiloissa ja Kiinteistökehityksessä vertailukautta tuki omaperusteiset hankkeet.

YIT:n oikaistu liikevoitto nousi kuitenkin 42 miljoonaan euroon viime vuoden 35 miljoonasta eurosta. Tuloskehitys ylitti analyytikoiden 35 miljoonan euron konsensusodotuksen.

Korkeampi kannattavuus on osoitus parantuneesta kannattavuudesta Infrassa sekä nykyisen toimintamallin ja paremman projektinhallinnan tuomista tuottavuusparannuksista. Yhtiön mukaan kannattavuuteen vaikutti heikentävästi puolestaan hankekehitysprojektiin kohdistunut arvonalentuminen Kiinteistökehityksessä.

Epävarmoista näkymistä kertovat kuitenkin lahjomattomat tilausluvut.

YIT:n tilauskanta laski viimeisen vuosineljänneksen aikana 3,7 miljardiin euroon vertailukauden 4,1 miljardista eurosta. Lasku johtui laskeneesta tilauskannasta Asuminen-segmentissä, joka on pääosin seurausta asuntoaloitusten matalammasta lukumäärästä. Tilauskannasta oli vuosineljänneksen lopussa myyty 72 prosenttia, kun vuotta aiemmin myytynä oli 74 prosenttia.

Tiedossa haastavia aikoja jatkossakin

Toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa kertoo, että vuoden 2022 aikana YIT tehosti toimintaansa ja saavutti tuottavuushyötyjä nykyisestä toimintamallista sekä paremmasta projektinhallinnasta. Asumisessa heikkenevä markkina vaikutti kuitenkin suoriutumiseen.

Yksi yhtiön vuoden keskeisistä tapahtumista oli YIT:n Venäjän liiketoimintojen myynti.

”Myynti saatettiin loppuun haastavissa olosuhteissa, mikä johti alun perin arvioitua heikompaan taloudelliseen lopputulokseen. Myynnin myötä meidän oli mahdollista keskittyä täysin strategiaamme ja sen ytimessä oleviin liiketoimintoihimme”, Vuorenmaa toteaa.

Markkinaympäristö oli toimitusjohtajan mukaan haastava vuonna 2022.

”Rakennusmateriaalien kustannusinflaatio oli korkealla tasolla jo vuoden alussa ja kiihtyi entisestään geopoliittisen myllerryksen myötä. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla markkinaympäristö heikkeni äkillisesti korkean kokonaisinflaation, nopeiden koronnostojen sekä energiakriisin lisätessä kotitalouksien ja sijoittajien varovaisuutta.”

YIT odottaa markkinan voimakkaiden vastatuulten jatkuvan vuoteen 2023. YIT odottaa konsernin jatkuvien liiketoimintojen oikaistun liikevoiton olevan matalampi kuin vuonna 2022, jolloin se oli 110 miljoonaa euroa.

Asumisessa kysynnän näkymät pysyvät vaimeina lyhyellä aikavälillä. Toimitiloissa ja Infrassa operatiivisen suorituskyvyn odotetaan paranevan, mutta aikaisemmat heikkokatteiset hankkeet vaikuttavat vielä Infran suorituskykyyn.

Asuntomarkkinoiden kehitys voi vaikuttaa näkymiin. Nousevat korot voivat vaikuttaa heikentävästi sijoitusten käypään arvoon.

YIT hakee isoja säästöjä muutosohjelmalla

YIT:n suorituskykyä tukevat tilinpäätösraportin yhteydessä julkistetun muutosohjelman odotetut tehokkuushyödyt. Muutosohjelman tavoitteena on yksinkertaistaa organisaatiorakennetta ja toimintamallia, sekä lisätä ketteryyttä ja asiakaskeskeisyyttä.

Ohjelman avulla YIT:n tavoitteena on saavuttaa vähintään 40 miljoonan euron vuosittaiset, inflaatiokorjatut kustannussäästöt vuoden 2024 loppuun mennessä. Yli puolet suunnitelluista vuosittaisista kustannussäästöistä on tarkoitus saavuttaa jo vuoden 2023 aikana.

Ohjelman mukaiset hyödyt tulevat pääomamarkkinapäivillä marraskuussa 2021 esiteltyjen säästöjen lisäksi. Tuolloin tavoitteena oli saavuttaa 15–20 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt vuoteen 2023 mennessä. Vuoden 2022 loppuun mennessä saavutettiin yli 20 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt.

Ohjelman kustannusten arvioidaan olevan 50–70 miljoonaa euroa ja ne kirjataan oikaisueriin, eikä niitä esitetä oikaistussa liikevoitossa. YIT kertoo ohjelman etenemisestä tulosraportoinnin yhteydessä.

YIT käynnistää muutosneuvottelut Suomessa osana ohjelmaa. Neuvottelut koskevat toimihenkilöitä, ylempiä toimihenkilöitä ja johtajia Suomen toiminnoissa. Näiden muutosneuvottelujen seurauksena mahdollisesti toteutettavat vähennykset eivät kohdistu työmailla tuotantotehtävissä työskenteleviin toimihenkilöihin eikä työntekijöihin.

Muutosohjelman myötä arvioidaan syntyvän myös uusia rooleja ja tehtäviä. Suunnitellut muutokset voisivat toteutuessaan johtaa enintään arviolta 150 työpaikan vähentymiseen Suomessa.

Kommentoi
Ylös
>