Kasvuosakkeet

Analyysi: Detection Technologyn vuosi 2023 näyttää valoisalta – yrityskauppa Kiinasta

Pörssin harvalukuisiin korkean teknologian elektroniikkayhtiöihin kuuluu röntgenkuvantamiseen erikoistunut Detection Technology. Yhtiössä on havaittavissa uusia kasvun merkkejä.

Kuukauden osake -analyysi: Detection Technology

Detection Technologyn Aurora-sarjan X-ray detector card. Kuva: DT

Detection Technology kehittää röntgenteknologian komponentteja ja osajärjestelmiä terveydenhuoltoon, turvallisuuteen ja teollisuuteen. Sillä on tuotantoa Espoossa, Oulussa ja Kiinassa. Yhtiötä on toimitusjohtanut Hannu Martola vuodesta 2007 ja pääomistajana on Ahlstrom Capital.

Yhtiön keskipitkän aikavälin kasvutavoitteena on 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvu ja 15 prosentin liikevoittomarginaali. Viime vuoden luvut olivat: kasvu 9,8 prosenttia, liikevoitto ilman kertaeriä 6,2 prosenttia (2021: 11,8).

Toisin sanoen, kasvutavoite täyttyi, kannattavuustavoite ei.

Kuten yhtiön omasta grafiikasta havaitaan, liikevaihto ei ole juuri kasvanut viime vuosina. Vuonna 2020 liikevaihdon supistumiseen pääsyy oli Covid-19 -pandemia, joka supisti lento- ja maakuljetuksia jopa 30-90 prosenttia alasegmentistä riippuen. Lisäksi osa teollisuuden kuvantamissovelluksien investoinneista lykkääntyi.

Tämän seurauksena Turvallisuus ja teollisuus -liiketoimintayksikön (SBU) liikevaihto laski tilikaudella 2020 jopa 39 prosenttia 42 miljoonaan euroon. Toisaalta pandemia lisäsi jonkin verran Lääketieteellisen liiketoimintayksikön (MBU) kysyntää. Sen liikevaihto kasvoi 17 prosenttia 39 miljoonaan euroon.

Detection Technologyn liikevaihto on ollut viime vuosina noin 80-100 miljoonan euron tasolla. Yhtiö on rakentanut uutta kasvua koronavuoden 2020 jälkeen. Kuva: Deetee.com

Yhtiöstä tuli todella mielenkiintoinen uutinen nyt maaliskuussa, josta uutisoimme otsikolla Detection Technology tehnyt strategisesti tärkeän yrityskaupan 15.3.2023. Katsotaan kuitenkin aluksi DT:n kehitystä riippumatta yrityskaupasta.

Kirjoitimme lyhyesti yhtiöstä sijoitusmessujutussa marraskuun 2022 lopulla, ote:

Heinä-syyskuussa DeeTee palasi jälleen kovemman kasvun vauhtiin liikevaihdon kasvaessa 17,5 prosenttia erityisesti medikaaliyksikön vetämänä. Operatiivinen tulos oli lievästi positiivinen.
Martola kertoi, että yhtiö on joutunut tekemään niin sanottuja spottiostoja, koska elektroniikka-alan komponenteissa on ollut korona-aikana saatavuusongelmia. Yhtiön hankintaketju (supply chain) on samankaltainen kuin autoteollisuudessa.

Viime kuukausina Detection Technologyn osake (tumman sininen käyrä ”DETEC”) on pärjännyt sekä terveysteknologiayhtiö Reveniolle että OMX Helsinki Cap –yleisindeksille, kuvaajissa ei osinkoja. Kuva: TradingView, aikaväli 12 kk

Kuinka loppuvuosi 2022 sujui?

Detection Technologyn suhteellinen kehitys koheni loka-joulukuussa 2022. Yhtiö teki ajanjaksolla suunnilleen puolet vuoden liikevoitosta. Neljännen kvartaalin liikevoittoprosentti oli 9,9 (Q4/21: 12,0).

Kasvu kiihtyi 14,1 prosenttiin vuoden takaisesta, kun koko vuoden kasvu oli edellä mainittu 9,9 prosenttia.

Turvallisuus- ja teollisuussovellusmyynti kasvoi voimakkaasti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kokonaisliikevaihto olikin ennätyksellinen, vaikka lääketieteen myynti jäi odotuksistamme. Saimme kaikki toimitukset tehtyä Kiinan koronasuluista huolimatta, kiitos vahvan eri toimintojen ylittävän yhteis- ja tiimityön. Kannattavuutemme koheni edelliseltä katsauskaudelta, ja positiivinen trendi voimistuu kasvurajoituksien poistuessa ja toimintaedellytysten selkeytyessä globaalisti.” – Martola, tilinpäätöstiedote 2.2.2023

Yhtiön komponenttihaasteet hellittivät loppuvuodesta ja samalla Kiina on purkanut rajoituksia. Martola näkee vuoden 2023 kasvunäkymät suotuisina mutta markkinatilanteessa on epävarmuutta.

Kuten alla olevasta taulukosta näkyy, yhtiön liiketoiminta koostuu tätä nykyä kolmesta liiketoimintayksiköstä. Yhtiö jakoi Turvallisuus ja teollisuus -yksikön (SBU) kahtia tilikauden 2021 raportoinnista lukien. Liiketoimintayksiköt ovat nyt Turvallisuus (SBU), Teollisuusratkaisut (IBU) ja suurimpana Lääketieteellinen yksikkö (MBU).

Detection Technologyn liikevaihto tulee kolmelta erilaiselta teollisuudenalalta. Maantieteellisesti Aasian ja Tyynenmeren alue (APAC) tuo liikevaihdosta valtaosan. Kuva: DT, tilinpäätöstiedote

Liiketoiminnat osaltaan tasapainottavat toisiaan. Loka-joulukuussa 2022 teollisuuden ja turvallisuusalan kysyntä kehittyi hyvin kaikissa sovelluksissa ja liikevaihdon kasvu oli jopa 30-40 prosentin tasoa. Sen sijaan MBU:n röntgenkuvantamisen sovellusten kysyntä laski.

Teollisuuden eli IBU:n liikevaihtoa nostivat toimituskyvyn parantuminen tuotemuutosten valmistuttua, komponenttipulan vuoksi siirtynyt myynti aiemmilta neljänneksiltä sekä aktiiviasiakkaiden määrän kasvu.

Medikaaliyksikön eli MBU:n markkinassa oli pehmentymistä Kiinan koronarajoitusten vuoksi. Myös komponenttipula vaikutti liikevaihtoon laskevasti ja asiakasmaksujen viivästymiset siirsivät joitakin toimituksia.

MBU:n liikevaihdon laski lievästi sekä vuoden lopulla että koko vuonna. Sen sijaan turvallisuuden (SBU) liikevaihto kasvoi kaikkein koviten, mutta markkinakoko ei ole saavuttanut vielä koronaa edeltävää tasoa.

Kysynnän voimistumisen lisäksi myynnin toteumaan vaikuttivat yhtiön kasvanut markkinaosuus tietokonetomografia- (CT) ja korkeamman vaatimustason viivaskannaussovelluksissa sekä uudet asiakkuudet. – DT, tilinpäätöstiedote

Kiintoisa yritysosto maaliskuussa 2023

Yhtiö ilmoitti vastikään ostavansa kiinalaisen Haobo Imaging -yhtiön ja investoivansa TFT-teknologiaan kaksinkertaistaakseen kokonaismarkkinansa, tiedote 15.3.2023.

Yrityskaupan myötä Detection Technology pääsee TFT (Thin-Film Transistor, ohutkalvotransistori) -tasopaneeli-ilmaisinmarkkinasegmenttiin, jonka arvioidaan edustavan vuoteen 2025 mennessä yli 40 prosenttia 3,1 miljardin euron digitaalisten röntgenilmaisimien kokonaismarkkinasta. TFT-tasopaneeli-ilmaisimien pääsovellus on lääketieteen röntgenkuvaus, ja kasvavaa kysyntää on myös teollisuudessa ja eläinlääketieteessä.

Ostetun yrityksen liikevaihto viime vuonna oli varsin pieni 3,0 miljoonaa euroa ja kaupasta maksettava velaton hinta on 14 miljoonaa euroa. Kaupalla on silti iso merkitys DT:n kasvustrategiassa, koska yhtiön tarjonta tulee näin kattamaan kaikki digitaaliset röntgenilmaisinteknologiat.

Yhtiöllä tulee olemaan laaja tasopaneeli-ilmaisinosaaminen sekä Suomessa että Kiinassa teknologiasiirron jälkeen. Kauppa rahoitetaan käteisvaroilla ja uudella pitkäaikaisella lainalla.

DT-2025 -strategian kulmakivet ovat keskittyminen röntgenteknologiaan, asiakas- ja laitekohtainen räätälöinti, investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä maantieteellinen kattavuus. Kuvassa toimitusjohtaja Hannu Martola. Kuva: DT

Taloudellinen tilanne ja näkymät

DT:n rahavarat vuodenvaihteessa olivat 23,7 miljoonaa euroa ja korolliset nettovelat -20,6 miljoonaa, eli yhtiö oli nettovelaton. Osa käteisvaroista on käytetty tai käytetään edellä mainittuun yrityskauppaan alkuvuonna 2023.

Osinko- tai pääomanpalautustavoitteena on 30-60 prosenttia voitosta. Osinkoehdotus viime tilikaudelta on 0,20 euroa osakkeelta (2021: 0,35), mikä tekee 57 prosenttia osakekohtaisesta 0,35 euron (2021: 0,64) tuloksesta. Osinkotuotto jää 1,0 prosenttiin.

Komponenttihaasteet, jotka helpottivat loppuvuodesta, olivat keskeinen syy vuosituloksen 2022 heikentymisen taustalla.

Henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 469, joista 343 työskenteli Kiinassa, 103 Suomessa, 18 Ranskassa ja viisi Yhdysvalloissa.

Yhtiö kertoi joulukuussa laajentavansa tuotantoaan Oulussa, jotta se pystyy tarjoamaan isomman valikoiman EU-alkuperätuotteita.

Oulun tuotannon laajennus mahdollistaa nopeamman palvelun ja toimitukset asiakkaille Aasian ulkopuolella sekä kustannussäästöjä Yhdysvaltojen tullimaksuissa. Yhtiö näkee, että tämä toimenpide on tärkeää myös riskien vähentämisen ja osaamisen kehittämisen näkökulmista.

Tuotannon on määrä alkaa vuoden 2024 alussa.

Tilinpäätöstiedotteen kasvuohjeistus on vahva. Yhtiö odottaa kaksinumeroista liikevaihdon kasvua ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2023. Kysynnän turvallisuudessa ja teollisuudessa odotetaan jatkuvan vahvana ja medikaaliyksikössä hyvänä.

On huomattava, että DeeTeessä sijoittaja ostaa myös tuotekehitystyön hedelmiä tuleville vuosille. T&K-menot viimeisen kahden vuoden aikana ovat olleet yhteensä 23,5 miljoonaa euroa, 12,5 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiö kirjaa T&K-menot kuluiksi, mikä tuo läpinäkyvyyttä.

DT:n markkina-arvo nykyisellä 20,3 euron kurssilla on 299 miljoonaa euroa. Analyysiyhtiö Indereksen ennuste alkaneen vuoden nettotuloksesta on luokkaa 13 miljoonaa euroa ja P/E-luku näin 23. Se ei ole kannattavan kasvun yhtiölle erityisen korkea arvostus.

Osakekurssi on ollut 20 euron tasolla syksystä 2017 lähtien käyden kuitenkin 34 eurossa kesällä 2021. Riskeinä mainittakoon komponenttien saatavuus ja asiakastoimialojen markkinaheilahtelut.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.

Kommentoi
Ylös
>