Kasvuosakkeet

Detection Technology tehnyt strategisesti tärkeän yrityskaupan

Detection Technology osti kiinalaisyrityksen, jonka ansiosta suomalaisyhtiö voi kasvattaa tuotteidensa markkinoita merkittävästi.

Hannu Martola Detection Technology toimitusjohtaja
Detection Technologyn toimitusjohtaja Hannu Martola.

Röntgenilmaisimia lääketieteeseen, turvallisuusalalle ja teollisuuden sovelluksiin tarjoava Detection Technology ostaa kiinalaisen Haobo Imaging -yhtiön ja investoi TFT-teknologiaan kaksinkertaistaakseen kokonaismarkkinansa.

Haobo Imaging on kuvantamisteknologiayritys, joka suunnittelee ja valmistaa röntgentasopaneeli-ilmaisimia. Sen ratkaisut sisältävät sekä laitteistoja että ohjelmistoja. Sille on myönnetty useita patentteja Kiinassa. Sillä on vakiintunut asiakaskunta, ja se työllistää noin 40 osaajaa Shanghaissa.

Röntgentasopaneeli-ilmaisintoimittaja Shanghai Haobo Imaging Technology -yhtiön ostaminen lähes kaksinkertaistaa Detection Technologyn osoitettavissa olevat kokonaismarkkinat. Yrityskaupan myötä Detection Technology pääsee TFT (Thin-Film Transistor, ohutkalvotransistori) -tasopaneeli-ilmaisinmarkkinasegmenttiin, jonka arvioidaan edustavan vuoteen 2025 mennessä yli 40 prosenttia 3,1 miljardin euron digitaalisten röntgenilmaisimien kokonaismarkkinasta.

TFT-tasopaneeli-ilmaisimien pääsovellus on lääketieteen röntgenkuvaus, ja kasvavaa kysyntää on myös teollisuudessa ja eläinlääketieteessä.

Haobo Imagingin yritysarvo on noin 14 miljoonaa euroa. Sillä on vakaat tuotealustat ja vahva osaaminen staattisista ja dynaamisista TFT-tasopaneeli- ilmaisimista. Vuonna 2018 perustettu yhtiö sijaitsee Shanghaissa, Kiinassa. Sen kokonaisliikevaihto vuonna 2022 oli 3,0 miljoonaa euroa.

”Kauppa on DT-2025-strategian kulmakivi. Olemme olleet edelläkävijöitä viivaskannaus- ja CT (tietokonetomografia) -ilmaisinratkaisuissa ja rakentamassa CMOS- (komplementaarinen metallioksidipuolijohde) -tasopaneeli- ja fotonilaskentaa perustuvaa tuoteportfoliota. Nyt olemme ottaneet merkittävän askeleen, jotta tarjontaamme kattaa vielä paljon laajemmat markkinat. Jatkossa pystymme palvelemaan maailmanlaajuisten digitaalisten röntgenkuvantamismarkkinoiden koko kirjoa,” sanoo Detection Technologyn toimitusjohtaja Hannu Martola.

Kahdenlaisia synergiaetuja

Martolan mukaan Detection Technologyn tarjonta tulee kattamaan kaikki digitaaliset röntgenilmaisinteknologiat ja yhtiöllä tulee olemaan laajaa tasopaneeli-ilmaisinosaamista sekä Suomessa että Kiinassa teknologiansiirron jälkeen.

”Näemme yritysoston kasvutavoitteidemme saavuttamisen ja pitkän aikavälin menestyksen mahdollistajana. Tämä strateginen liike luo asiakas- ja teknologiasynergiaetuja, eikä päällekkäisyyksiä ole nykyisessä tarjonnassa”, toimitusjohtaja kertoo.

Ensimmäisessä vaiheessa Detection Technology ostaa 90 prosenttia Haobo Imagingin osakkeista sen perustajilta ja pääomistajalta. Haobo Imagingin perustajat ja johto jatkavat omistajina 10 prosentin osuudella. Detection Technology on sopinut optiosta hankkia Haobo Imagingin johdon osakkeet, kun tietyt tavoitteet on saavutettu.

Ostetun liiketoiminnan arvioidaan olevan tulospositiivinen vuonna 2025. Kauppa rahoitetaan olemassa olevilla käteisvaroilla ja uudella pitkäaikaisella lainalla.

Lisäksi Detection Technology on sopinut olemassa olevan luottolimiitin korottamisesta. Kauppa saadaan arviolta päätökseen kesäkuun 2023 loppuun mennessä.

”Seuraavan kahden-kolmen vuoden aikana kiihdytämme. Aiomme investoida uusien TFT-tasopaneeli-ilmaisinratkaisujen kehittämiseen ja esittelyyn nykyisille ja uusille asiakkaille. Tämä kehityspolku maksaa ja tulee vaikuttamaan suhteelliseen kannattavuuteemme seuraavan kolmen vuoden aikana”, Martola kertoo.

Röntgenkuvauksen markkinat kasvussa

”Yrityskaupan arvostus on noin 4,7x EV/Liikevaihto, joka mielestämme kuvastaa pikemminkin kaupan strategista arvoa, poissulkematta myynnin synergioita, joita pyritään lunastamaan Haobon teknologian siirtämisellä olemassa oleville asiakkaille sekä lääketieteen että teollisen markkinan puolella”, Evli toteaa aamukatsauksessaan.

Pankin näkemyksen mukaan yrityskauppa on perusteltu sen tuoman teknologiaosaamisen johdosta ja myynnin monistusmahdollisuuksista lääketieteen markkinan puolelle, jossa DT:llä on vankka asema ja laaja asiakaskunta.

Evlin mukaan kauppa myös todennäköisesti kiihdyttää DT:n pitkäaikaista kasvua teollisissa röntgenkuvantamisratkaisuissa.

Lääketieteen röntgenkuvauksen kysyntä kasvaa merkittävästi myös teollisissa ja eläinlääketieteellisissä ratkaisuissa, Evli muistuttaa.

”Käsityksemme mukaan Haobon asiakaskunta koostuu pääosin teollisista asiakkuuksista. DT:n muskeleilla ja olemassa olevalla asiakaskunnalla Haobon osaaminen pystytään laajentamaan entistä suuremmille lääketieteen röntgenratkaisumarkkinoille. Ymmärryksemme mukaan tämä vaatii kuitenkin lisäinvestointeja, ja merkittävää lääketieteellistä myyntiä on odotettavissa vasta muutaman vuoden kuluttua toimialan konservatiivisuuden takia.”

Yritysosto täten laajentaa Detection Technologyn valikoimaa tasopaneelien markkinoilla merkittävästi.

Evlin käsityksen mukaan TFT-tasopaneelit ovat kustannustehokkaampia asiakkaalle ja näiden käyttöaste lower-end kuvantamisessa on merkittävä.

Kommentoi
Ylös
>