Yritysuutiset

Fortum on saanut luottoluokittajilta uudet arviot

Kaksi luottoluokittajaa on päivittänyt Fortumia koskevan luottoluokituksen ja näkymät. Luottoluokittajien perustelut poikkeavat toisistaan.

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo
Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo. Kuva: Fortum Oyj, kuvaaja: Tomi Parkkonen.

Fitch Ratings kertoi tiistaina, että se on vahvistanut säilyttävänsä Fortumin luottoluokituksen ennallaan tasolla BBB ja muuttavansa näkymät negatiivisesta vakaaksi.

Fitchin mukaan Uniperista irtautumisella oli positiivinen vaikutus Fortumin luottoprofiiliin ja että yhtiö on sitoutunut ylläpitämään riittävää pääomarakennetta kohdentamalla investointeja valikoidusti ja asettamalla kannattavuuden kasvun edelle. Fitch arvioi, että Fortumin vahva perusta puhtaan energian tuotannossa tarjoaa yhtiölle hyvän aseman myös tulevaisuudessa.

Joulukuussa Fortum sai Uniper-kaupan päätökseen ja Fortum sai vastikkeena Uniper-osakekaupasta noin 0,5 miljardia euroa, Uniper maksoi takaisin Fortumin myöntämän 4,0 miljardin euron osakaslainan, ja Fortumin Uniperille myöntämästä 4,0 miljardin euron emoyhtiötakauksesta vapautui 3,0 miljardia euroa.

Saksan hallituksen kanssa allekirjoitetun sopimuksen myötä Uniperin konsolidointi päättyi vuoden kolmannella neljänneksellä, ja se luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi.

Toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoo, että vuosi 2022 Fortumissa käynnistyi Uniperin likviditeettihaasteiden selvittelyllä, ja tunnelma markkinoilla oli hyvin hermostunut kaasun hinnan nopean nousun ja voimakkaan heilunnan vuoksi. Uniperin vakuusvaatimukset nousivat ennennäkemättömälle tasolle.

Aiemmin 9. maaliskuuta toinen luottoluokittaja S&P Global Ratings (S&P) ilmoitti samanlaisesta Fortumin luottokelpoisuuden arviosta kuin Fitch. S&P vahvisti säilyttävänsä Fortumin luottoluokituksen ennallaan tasolla BBB ja muutti näkymät negatiivisesta vakaaksi.

Muutoksen taustan perustelut olivat kuitenkin erilaiset kuin Fitchillä. S&P:n muutoksen taustalla on oletus, jonka mukaan sähkönhinnat pysyvät historiallisesti korkealla tasolla vuosina 2023 ja 2024, ja sen myötä Fortumin sähköntuotannon kassavirta säilyy vahvana, mutta on alttiina heilunnalle.

S&P arvioi, että Fortumin vahva asema ja jo valmiiksi vähäpäästöinen tuotanto Pohjoismaissa tukevat yhtiön liiketoiminnan riskiprofiilia. S&P uskoo myös, että Fortumin tuloksen riippuvuus pohjoismaisesta sähkönhinnasta pienenee pidemmällä tähtäimellä, kun yhtiö tukee teollisuusasiakkaita vähentämään hiilidioksidipäästöjään ja solmii erilaisia pitkäaikaisia sähköntoimitussopimuksia.

Lisäksi S&P arvioi, että Fortumin taloudellinen tilanne on vahva ja joustava suhteessa riskeihin erittäin alhaisen velkaantumisasteen ja parantuneen likviditeetin ansiosta.

Fortum julkisti uusitun strategian ja päivitetyt taloudelliset tavoitteet maaliskuun alussa. Fortumin tavoitteena on ylläpitää luottoluokitustaan vähintään tasolla BBB, jotta yhtiö voi varmistaa taloudellisen joustavuuden ja rahoituksen hyvän saatavuuden.

Vuoden 2022 lopussa rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde oli 0,6 (ilman Venäjää), eli selvästi alle pitkän aikavälin ohjeistuksen, joka on 2,0-2,5.

Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto nousi loka-joulukuussa viime vuoden 519 miljoonasta eurosta 744 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusodotus vertailukelpoiselle liikevoitolle oli 612 miljoonaa euroa, joten tuloskehitys oli selvästi odotettua vahvempaa.

Liikevoitto painui kuitenkin viimeisellä vuosineljänneksellä -653 miljoonaa euroa pakkaselle, kun vuotta aiemmin se oli plussalla 547 miljoonaa euroa. Merkittävimmät liikevaihtoon vaikuttaneet tekijät olivat arvonalentumiset sekä muutokset suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvässä arvossa.

1 kommentti
  • Eeva Eskelinen sanoo:

    Nyt varmaan pystytte itse maksamaan Uniberin kuprun käymättä veronmaksajan taskuissa.

  • Ylös
    >