Arvo-osakkeet

Fortumilta tulosyllätys ja muhkea osinkotuotto

Energiayhtiö Fortum julkisti tilinpäätöksensä ja loka-joulukuun tulosraporttinsa.

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo
Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo. Kuva: Fortum Oyj, kuvaaja: Tomi Parkkonen.

Yhtiön liikevaihto nousi viime vuoden 2,17 miljardista eurosta 2,74 miljardiin euroon.

Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto nousi viime vuoden 519 miljoonasta eurosta 744 miljoonaan euroon. Analyytikoiden konsensusodotus vertailukelpoiselle liikevoitolle oli 612 miljoonaa euroa, joten tuloskehitys oli selvästi odotettua vahvempaa.

Liikevoitto painui kuitenkin viimeisellä vuosineljänneksellä -653 miljoonaa euroa pakkaselle, kun vuotta aiemmin se oli plussalla 547 miljoonaa euroa. Merkittävimmät liikevaihtoon vaikuttaneet tekijät olivat arvonalentumiset sekä muutokset suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvässä arvossa.

Joulukuussa Fortum sai Uniper-kaupan päätökseen ja Fortum sai vastikkeena Uniper-osakekaupasta noin 0,5 miljardia euroa, Uniper maksoi takaisin Fortumin myöntämän 4,0 miljardin euron osakaslainan, ja Fortumin Uniperille myöntämästä 4,0 miljardin euron emoyhtiötakauksesta vapautui 3,0 miljardia euroa.

Saksan hallituksen kanssa allekirjoitetun sopimuksen myötä Uniperin konsolidointi päättyi vuoden kolmannella neljänneksellä, ja se luokiteltiin lopetetuksi toiminnoksi.

Toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoo, että vuosi 2022 Fortumissa käynnistyi Uniperin likviditeettihaasteiden selvittelyllä, ja tunnelma markkinoilla oli hyvin hermostunut kaasun hinnan nopean nousun ja voimakkaan heilunnan vuoksi. Uniperin vakuusvaatimukset nousivat ennennäkemättömälle tasolle.

Ukrainan sodalla on iso vaikutus Fortumin liiketoimintaa.

”Helmikuussa Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Siitä lähtien vuotta leimasivat sodan järkyttävät vaikutukset ja Euroopan täysimittainen energiakriisi, joka muutti toimintaympäristömme pysyvästi”, Rauramo toteaa.

Suomen valtio tuli hätiin

Toimitusjohtajan mukaan geopoliittiset jännitteet ja kaasun toimitusrajoitukset nostivat myös sähkön johdannaishinnat erittäin korkealle. Fortum suojaa sähkönmyyntiään Nasdaq Commodities -pörssissä, missä nopeasti nousseet ja korkeat futuurihinnat johtivat ennennäkemättömän suuriin vakuusvaatimuksiin. Se aiheutti paineita Fortumin likviditeetille.

Rahoitushuoliinsa Fortum on saanut tarpeellista tukea Suomen valtiolta, Rauramo kertoo.

”Syyskuussa Fortum sopi Suomen valtion kanssa likviditeetin hallintaan tarkoitetusta 2,35 miljardin euron siltarahoituksesta siltä varalta, että sähkönhinnat nousevat edelleen talvikaudella. Osana lainajärjestelyn ehtoja Fortumin ylimääräinen yhtiökokous päätti marraskuussa suunnatusta maksuttomasta osakeannista (1 % liikkeeseen lasketuista osakkeista) Suomen valtion sijoitusyhtiö Solidiumille.”

Rauramon mukaan myllerrys toimintaympäristössä on päättynyt ja yhtiö palaamassa normaaliin aikaan. Tosin energiakriisi ei kuitenkaan ole vielä ohi ja yleinen epävarmuus leimaa lähiajan näkymiä.

”Eurooppa on erittäin riippuvainen tuontienergiasta, ja siksi korkeiden hintojen ja toimitusongelmien jatkuminen on todennäköistä. Lisäksi meidän on varauduttava hyödykemarkkinoiden voimakkaaseen heiluntaan ja sumeaan näkymään johdannaismarkkinoiden alhaisen likviditeetin vuoksi”, Rauramo kertoo.

Fortumin sähköntuotanto vahvassa tuloskunnossa

Liiketoimintaympäristön muuttumisen vuoksi Fortum on viime kuukaudet työstänyt uutta strategiaa, joka määrittää suuntaa tulevaisuudessa.

Suomen hallitus päätti myöntää uuden käyttöluvan Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmille yksikölle vuoden 2050 loppuun saakka. Rauramon mukaan tämä vahvistaa Fortumin asemaa luotettavan ja vakaan kapasiteetin sekä sähkön toimittajana.

”Molemmat ovat ratkaisevan tärkeitä energiajärjestelmän tasapainon ylläpitämisessä ja mahdollistavat teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämisen. Tuotannon jatkuminen Loviisassa on myös investointi puhtaaseen energiaan, jota suomalainen yhteiskunta tarvitsee saavuttaakseen kunnianhimoiset ilmastotavoitteensa.”

Vuoden 2022 tuloksessa keskeisessä asemassa oli Generation-segmentin hyvä suorituskyky, Rauramo kertoo.

”Generation hyötyi korkeista hinnoista Pohjoismaissa ja onnistui erinomaisesti myös tuotannon optimoinnissa. Neljännellä vuosineljänneksellä segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli erittäin vahva, vaikka vesivoiman tuotantomäärien lasku heikensi sitä jonkin verran.”

Generation-segmentti vastaa Fortumin sähköntuotannosta Pohjoismaissa. Siihen kuuluvat hiilidioksidivapaa ydinvoima-, vesivoima- ja tuulivoimatuotanto sekä sähköntuotannon optimointi ja sähkökauppa, markkina-analyysi, lämpövoima ja globaalisti ydinvoiman asiantuntijapalvelut.

Fortumin hallitus ehdottaa, että yhtiö jakaa tilikaudelta 2022 osinkona 0,91 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä, 0,46 euroa osaketta kohti, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 17. huhtikuuta ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 24. huhtikuuta.

Osinkotuotto nousee nykyisellä Fortumin kurssinoteerauksella noin 6,4 prosenttiin.

2 kommenttia
  • Rani koski sanoo:

    Aikamoista pelleilyä, otetaan valtion piikkiin valtavat tappiot ja nyt jaetaan osinkoa?

  • Ollila sanoo:

    Tässähän juuri lahjoitettiin valtiolle osakkeiden omistajien piikkiin suuri osa yhtiöstä. Kukahan tämän pelleilyn rahoittikaan.

  • Ylös
    >