Markkinakommentit

Historiallisen suuri ero Yhdysvaltain osake- ja korkomarkkinoiden volatiliteetissa

Amerikkalaispankki arvioi lyhyen maturiteetin optioiden vaihdon kasvun lisäävän osakemarkkinoiden volatiliteettia.

Vuosi 2023 on alkanut värikkäissä merkeissä osakemarkkinoilla. Keskeiset osakeindeksit kallistuivat tammikuussa, kun sijoittajien riskinottohalukkuus kasvoi inflaation hidastuttua. Helmikuussa nähtiin käänne, kun inflaatio-odotukset jälleen voimistuivat odotettua vahvempien makrotalouden tilastojen vuoksi. 

Maaliskuussa sijoittajien huomio on keskittynyt kriisipankkien tilanteeseen. Osakeindeksit ovat pitäneet viimeisen kuukauden aikana melko hyvin pintansa riskeistä huolimatta. Se on ollut erityisesti teknologiasektorin hyvän tuottokehityksen ansiota.

Keskeisistä osakeindekseistä S&P 500 on noussut vuoden alusta 2,4 prosenttia. Nasdaq 100 on kallistunut peräti 15,3 prosenttia. Euroopan osakemarkkinoiden kehitys on ollut tasaisempaa kuin Yhdysvaltain teknologiaindeksin. Stoxx Europe 600 on kallistunut 1,7 prosenttia.

Osakemarkkinoiden volatiliteetti on ollut viime viikkoina yllättävän matala verrattuna siihen, että finanssikriisin riski on kasvanut ja korkomarkkinoiden volatiliteetti on lähellä historiallista huippua. 

Yhdysvaltain korkomarkkinoiden implisiittistä volatiliteettia kuvaava volatiliteetti-indeksi, ICE BofAML MOVE, kävi torstaina lähellä 200:n rajaa. Indeksilukema 198,7 on korkein vuoden 2008 jälkeen. 10. lokakuuta 2008 MOVE-indeksi kävi lukemassa 264,6.

Osakemarkkinoiden implitiisiittinen volatiliteetti on korkea, mutta ei vielä tasolla, joka kuvaisi pelkoa. S&P 500 -indeksin volatiliteetti-indeksi, VIX, oli perjantaina 25,5.

Sijoitusmarkkinoilla on nyt historiallisen suuri ero Yhdysvaltain osake- ja korkomarkkinoiden volatiliteettien välillä. Osake- ja korkomarkkinoiden volatiliteetti on korreloinut yleensä vahvemmin korkean volatiliteetin ajanjaksoina, kuten lokakuussa 2008. 

Lyhyen maturiteetin optioiden vaihto on merkittävästi kasvanut

Amerikkalaisen investointipankki Goldman Sachsin mukaan lyhyen maturiteetin optioiden (24 tunnin aikana erääntyvien S&P 500 -indeksioptioiden) vaihdon osuus optiomarkkinan kokonaisvaihdosta on noin kaksinkertaistunut vuoden aikana. Vaihdon kasvu johtuu osittain siitä, että alle 24 tunnin optioita on nykyisin myös tiistai- ja torstaipäiville. 

Toisaalta kohonnut vaihto indikoi, että sijoittajat odottavat korkeata päiväkohtaista volatiliteettia S&P 500 -indeksille. Alle 24 tunnin optioiden suosiota selittää se, että ne ovat edullisia. Matala hinta johtuu lyhyestä juoksuajasta.

Alle 24 tunnin optioiden tuoton jakauma muistuttaa hieman loton tuoton jakaumaa, koska niitä hyödynnetään myös pikavoittojen tavoittelussa. Käytännössä sijoittajalla on mahdollisuus tehdä pienellä panoksella merkittävä tuotto, jos osakemarkkinoiden päiväliike osoittautuu korkeaksi.

Sijoittaja voisi esimerkiksi ostaa seuraavan 24 tunnin aikana erääntyvän osto-option, jonka toteutushinta olisi esimerkiksi prosentin verran korkeampi kuin S&P 500 -indeksin tämän hetken pisteluku 3916,64. 

Optioiden kerroin on 100. Jos osto-option hinta olisi esimerkiksi kahdeksan dollaria, niin sijoittaja maksaisi yhteensä 800 dollaria. Jos indeksi olisi päivän päätteeksi alle pisteluvun 3955,81, niin osto-optio erääntyisi arvottomana. Osto-option ostaja häviäisi 800 dollaria ja osto-option myyjä tienaisi 800 dollarin preemion. Jos indeksi kallistuisi päivän päätteeksi esimerkiksi lukemaan 4000, niin osto-option ostaja saisi 4419 dollaria. Tuotto olisi silloin noin 452 prosenttia.

Alle 24 tunnin optioiden (kohde-etuus S&P 500) vaihto on kasvanut viime kvartaaleina. Kuvan lähde: Goldman Sachs.

Alle 24 tunnin optioiden vaihdon kasvu saattaa lisätä osakemarkkinoiden volatiliteettia

JPMorganin analyytikot arvioivat, että S&P 500 -indeksin päivävaihtelut saattavat pahimmillaan moninkertaistua alle 24 tunnin optioiden vaihdon kasvun seurauksena.

Suuremmat päiväliikkeet voisivat olla seurausta siitä, että osto-option tai myyntioption myyjät suojaavat mahdollisen tappion ottamalla vastakkaisen position S&P 500 -indeksiin. Jos optioiden kysyntä kasvaisi nopeasti, niin osakeindeksi saattaisi kallistua tai halventua suojausten kysynnän myös kasvaessa. Jos markkinoiden likviditeetti ei vastaisi riittävästi kysynnän kasvuun, niin siitä saattaisi aiheutua suuria hinnanmuutoksia.

JPMorganin analyytikot pelkäävät, että lyhyiden optioiden vaihdon kasvu saattaa johtaa samanlaiseen tilanteeseen kuin 5. helmikuuta 2018, jolloin joidenkin volatiliteetti ETP-tuotteiden hinta laski yli 90 prosenttia päivässä. 

JPMorganin mallin oletus on, että markkinaympäristö on staattinen. Se ei ole realistinen oletus, sillä käytännössä optioiden osapuolet tekevät muutoksia positioihin, jos osakemarkkinoiden volatiliteetti kasvaa nopeasti. 

Toistaiseksi keskeisten osakeindeksien suurilta laskuilta on vältytty tänä vuonna. Optioiden vaihdon kasvu saattaa voimistaa päivävaihteluita, mutta poikkeuksellisen suurta kurssilaskua tai -nousua vaihdon kasvu ei todennäköisesti yksin aiheuta.

Kommentoi
Ylös
>