Käänneyhtiöt

HKScan hakee investoinnilla tuloskäännettä

HKScan suunnittelee Rauman siipikarjayksikön leikkaamoon noin 4,6 miljoonan euron kehittämisinvestointia kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. 

HKScan eteni kahdessa vuodessa vakavasta taloudellisesta tilanteesta voitolliseksi yhtiöksi.

Viime vuonna yhtiön vertailukelpoinen liiketulos oli vihdoin positiivinen 17 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli -2,2 miljoonaa euroa. HKScanin vuoden 2020 vertailukelpoinen liiketulos oli siten selvästi voitollinen ja paras viiteen vuoteen.

Nyt vaikeudet ovat kuitenkin palanneet. Kuluva vuosi ei ole sujunut suunnitelmien mukaan. Yhtiö antoi viime syyskuussa tulosvaroituksen, ja HKScanin tuloskehitys jäi koko viime vuonna selvästi jälkeen edellisvuodesta.

Nyt yhtiö hakee tilanteeseen muutosta.

Rauman siipikarjayksikön suunniteltuun investointiin liittyy myös toiminnan uudelleenorganisointi, henkilöstön määrän sopeuttaminen ja toimintatapojen uudistaminen.

Suomen siipikarjaliiketoiminnan suunniteltu tuotannon tehostaminen, uudelleenorganisointi ja toimintatapojen uudistaminen ovat jatkoa HKScanin vuonna 2020 aloittamalle siipikarjaliiketoiminnan tuottavuuden ja kannattavuuden parantamisohjelmalle. Sen puitteissa on yhtiö on toteuttanut muun muassa Rauman yksikön prosessin tuottavuusinvestointeja vuosina 2020 – 2021.

HKScanin Suomen liiketoimintayksiköstä vastaava johtaja Jari Leija kertoi toukokuussa, että yhtiö on viime vuosina tehnyt paljon kehitystyötä Rauman yksikössään. Siitä huolimatta yhtiö on kustannustehokkuudessa ja kannattavuudessa selvästi tavoitettaan jäljessä.

”Vahvistaaksemme markkina- ja kilpailuasemaamme meidän on määrätietoisesti jatkettava toimintamme kustannustehokkuuden parantamista sekä etsittävä uusia tapoja vastata asiakkaiden odotuksiin ja kuluttajien tarpeisiin myös tulevaisuudessa”, Leija totesi.

Säästöjä vuonna 2024

Rauman yksikköön suunnitellulla investoinnilla ja siihen liittyvällä toimintamallin uudistamisella HKScan tavoittelee yhteensä noin kolmen miljoonan euron vuotuisia säästöjä Suomessa.

Suunnitellun investoinnin ja toiminnan uudelleenorganisoinnin arvioidaan tuovan säästöjä investoinnin valmistumisen jälkeen viimeistään vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla. 

HKScan käynnistää suunnitelmaan liittyvät yt-lain mukaiset muutosneuvottelut Rauman yksikön siipikarjaleikkaamossa. Muutosneuvottelut koskevat työntekijöiden henkilöstöryhmää. Muutosneuvottelujen piirissä on yhteensä 225 henkilöä. Suunnitellut toimenpiteet voivat toteutuessaan johtaa Rauman yksikössä henkilöstövähennyksiin tai olennaisiin muutoksiin henkilöstön työsopimusten ehdoissa, mikä tarkoittaisi arviolta enimmillään 45 työsopimuksen päättymistä tai arviolta enimmillään 214 työsopimuksen osalta olennaisia muutoksia työsopimusten ehdoissa. 

Nyt suunnitellut muutokset eivät koske HKScanin muita tuotantoyksiköitä Suomessa. 

“Rauman yksikössä on tehty merkittävää kehitystyötä sekä investointeja tuotantolaitteistoihin viime vuosien aikana. Keskitymme HKScanissa määrätietoisesti ydinliiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen, joka on yksi tärkeimmistä painopisteistämme tämän vuoden aikana. Vahvistaaksemme markkina- ja kilpailuasemaamme yhtiölle strategisesti tärkeässä ja kasvavassa broilerituotteiden kategoriassa, etsimme myös uusia tapoja vastata asiakkaiden odotuksiin ja kuluttajien tulevaisuuden tarpeisiin”, kertoo Jari Leija.

Leijan mukaan tällä automaatioasteen nostamiseen suunnitellulla investoinnilla sekä siihen liittyvillä kehittämistoimilla on kustannustehokkuuden lisäksi vaikutusta tuotelaatuun ja henkilöstön hyvinvointiin.

”Suunnitelluilla muutoksilla rakennamme entistä vahvempaa pohjaa siipikarjaliiketoimintamme tulevaisuuden kilpailukyvylle sekä yrityksen kannattavuudelle”, Leija uskoo.

Rauman siipikarjayksikköön suunniteltu kehittämisinvestointi on jatkoa vuonna 2020 aloitetulle siipikarjaliiketoiminnan tuottavuuden ja kannattavuuden parantamisohjelmalle. Sen puitteissa on toteutettu muun muassa Rauman yksikön prosessin tuottavuusinvestointeja vuosina 2020-2022.

HKScan julkisti 13. joulukuuta viime vuonna allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla se myy Baltian liiketoimintansa. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2023 jälkipuoliskolla, ja sen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää Virossa ja Latviassa.

Yrityskauppa muuttaa HKScanin rakennetta ja taloudellisia tunnuslukuja. HKScan esittää Baltian liiketoiminnan lopetettuna toimintona ja yhtiön taloudellinen raportointi keskittyy jatkuviin toimintoihin, joita ovat liiketoiminnat Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Rasitteena kohonneet energia- ja logistiikkakulut sekä heikentynyt kuluttajakysyntä kotimarkkinoilla

HKScanin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 14,8 prosenttia vertailukaudesta ja oli 514 miljoonaa euroa.

Katsauskaudella myyntihinnat olivat vertailukautta merkittävästi korkeammat, koska voimakkaan inflaation myötä kohonneita kustannuksia oli viety erityisesti huhti-syyskuun aikana tuotteiden myyntihintoihin. Liikevaihto kasvoi kaikissa myyntikanavissa ja yhtiön kaikilla kotimarkkinoilla. Erityisesti food service -myynti kasvoi selvästi. 

Konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liiketulos laski viimeisellä vuosineljänneksellä viime vuoden 11,3 miljoonasta eurosta 3,1 miljoonaan euroon. Keskeiset syyt vertailukelpoisen liiketuloksen heikkenemiseen olivat merkittävästi kohonneet energia- ja logistiikkakulut sekä heikentynyt kuluttajakysyntä kotimarkkinoilla.

Vuonna 2023 HKScan arvioi konsernin jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan vuodesta 2022. Koko vuoden tuloskehitykseen vaikuttaa merkittävästi inflaation ja kuluttajien ostovoiman kehitys yhtiön kotimarkkinoilla. Toisaalta vuoden 2023 alussa energia- ja logistiikkakustannukset ovat maltillisemmalla tasolla vuoden 2022 huippuun verrattuna.

HKScanin vt. toimitusjohtaja Juha Ruohola kertoi tilinpäätöksen yhteydessä, että yhtiön liikevaihdon kasvusta huolimatta yhtiön jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liiketulos jäi selvästi vertailukautta heikommaksi.

”Energia- ja logistiikkakulujen poikkeuksellisen suurta nousua ei saatu täysin katettua myyntihintojen korotuksilla ja kustannussäästöillä. Asumis- ja korkokustannusten nousu jarrutti kuluttajien kokonaiskulutusta ja vaikutti HKScanin tuotteiden kuluttajakysyntään sekä myynnin rakenteeseen”, Ruohola totesi.

Kommentoi
Ylös
>