Asunnot ja kiinteistöt

Investors House: Kiinteistösijoittamisen toimintaympäristö murroksessa

Korot ja inflaatio pitkän nollajakson jälkeen nousivat nopeasti, mikä muutti kiinteistömarkkinoiden totuttuja pelisääntöjä, kertoo Investors Housen toimitusjohtaja.

Investors House on julkistanut viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

’’Vuosi 2022 oli kiinteistöalalla yhdellä sanalla epäjatkuvuuskohta. Korot ja inflaatio pitkän nollajakson jälkeen nousivat nopeasti, mikä muutti totuttuja pelisääntöjä”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Petri Roininen.

Roinisen mukaan Investors Houselle vuodesta muodostui tuloksellisesti varsin hyvä. Yhtiön tulos parani sekä omavaraisuusaste ja likviditeetti olivat vahvoja.

Yhtiön mukaan lähes kaikki kiinteistömarkkinoiden toimintaympäristön tekijät olivat pitkän vakaan kauden jälkeen jonkinasteisessa muutoksessa.

Venäjän hyökkäyssota sysäsi kiinteistösijoittamisen ympäristön nopeaan muutokseen. Vuosi alkoi
nollakorkoympäristössä ja päättyi nopeasti nousseisiin korkoihin. Inflaatio kiihtyi moninkertaisesti korkotasoa nopeammin. Kuluttajien reaaliansiot puolestaan supistuivat nopeasti nousseen inflaation oloissa.

Yhtiön mukaan epävarmuustekijät heijastuivat muun muassa uusien asuntojen kysynnän heikkenemiseen. Epäjatkuvuuskohdan vuoksi kiinteistötransaktiot lähestulkoon pysähtyivät. Syynä tähän olivat Investors Housen mukaan korkojen nousu, rahoituksen saatavuuden kiristyminen sekä yleisen epävarmuuden lisääntyminen.

Epäjatkuvuuskohdan yhtenä välituloksena myös Suomen talous kääntyi tekniseen taantumaan, mikä tarkoitti sitä, että vuoden 2022 kahtena viimeisenä kvartaalina bruttokansantuote supistui.

Investors Housen kannalta tärkeää vuonna 2022 oli muun muassa yhteisyritys Apitaren toiminnan käynnistyminen tammikuun alussa sekä yleisesti vuokraustoiminnan hyvä taso.

Vuoden lopussa muutamia asuntoja lukuun ottamatta kaikki konsernin tilat olivat vuokrattuna. Inflaatiokehitys mahdollisti huomattavat vuokrankorotukset, jotka menivät varsin hyvin läpi
muuttuneissa oloissa, yhtiö kertoo.

Yhtiön molemmat segmentit – Palvelut ja Kiinteistöt – olivat voitolliset. Kiinteistöt -segmentin
kehityskohteiden arvonnousu enemmän kuin kompensoi omistettujen kiinteistöjen arvon laskun. Palveluiden osuus liikevaihdosta ylitti kiinteistöjen vuokratuottojen osuuden.

Investors Housen tuotot jakautuvat useaan lähteeseen, mikä on riskienhallinnallisesti perusteltua.

Yhtiö on valmis investoimaan kasvuun, kun se katsoo ajan ja kohteiden olevan oikeat.

Investors Housen osakkeenomistajan kannalta yhtiö pärjäsi epäjatkuvuuskohdassa kohtuullisen hyvin. Osakkaan arvonmuutoksesta ja osingosta muodostuva kokonaistuotto oli selkeästi positiivinen.

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiö jatkaa kasvavien osakekohtaisten osinkojen maksamista osakkaille
nyt kahdeksatta peräkkäistä vuotta. Yhtiö on ilmaissut halunsa kehittyä niin sanotuksi osinkoaristokraatiksi, mikä tarkoittaa 10 peräkkäisen vuoden ajan kasvaneita osinkoja.

Vuoden 2022 tuloksen perusteella hallitus esittää huhtikuussa 2023 kokoontuvalle
yhtiökokoukselle 0,31 euron osakekohtaista osinkoa maksamista yhdessä tai useammassa erässä.

Nykyisellä 5,2 euron osakekurssilla osinkotuotto nousee 6,0 prosenttiin.

Kommentoi
Ylös
>