Yritysuutiset

Kahdelta sarjaostajalta, Relaisilta ja Solwersilta, kelpo tulokset

Suomalaiset sarjaostajat ovat ruotsalaisiin nähden oikeutetusti edullisempia.

Suomalaiset sarjaostajat Relais ja Solwers julkaisivat kelpo tulokset  ja molempien osakekurssit olivat viikon aikana nousussa. Molemmat yhtiöt osoittivat uskoa tulevaisuuteen korottamalla osinkoaan ja vakuuttivat selviytyvänsä toimintamallillaan hyvin, jos taantuma eteen astelee.

Relais ja Solwers ovat markkina-arvoltaan eri kokoluokkaa Relaisin markkina-arvon ollessa noin nelinkertainen. Molemmilla on keskittynyt omistuspohja, yhtenevä maantieteellinen toiminta-alue ja samantyyppinen sarjaostajan strategia. 

Sarjaostajaksi voidaan luokitella yhtiö, joka ostaa tyypillisesti pieniä tai keskikokoisia yhtiöitä omistaakseen ne lähtökohtaisesti ikuisesti. Useimmiten sarjaostaja antaa ostetun yrityksen toimia hyvin itsenäisesti. Sekä Relaisilta että Solwersilta voidaan odottaa lisää yritysostoja tämän vuoden aikana, vaikka Solwers olikin kommenteissaan varovaisempi markkinatilanteen suhteen.

Relais aikoo kiihdyttää yritystotahtia

Relais ostaa ja omistaa ajoneuvojen huoltoon ja varaosien jakeluun keskittyviä yrityksiä. Yritysryppääseen lukeutuu 14 eri yhtiötä, jotka toimivat suhteellisen itsenäisesti. Relais on yksi suurimmista toimijoista ajoneuvojen valaisinten jälkimarkkinoilla. Relais siirtyi Helsingin pörssin päälistalle joulukuun alussa.

Vuonna 2022 Relaisin liikevaihto kasvoi 9,6 prosenttia, mutta liikevoitto heikkeni 27 prosenttia haastavan ensimmäisen vuosipuoliskon ja Ruotsin kruunun heikkouden vuoksi. Viimeisen neljänneksen kehitys oli yhtiöllä vakaampi suhteessa edellisvuoteen. Yhtiö antoi vielä elokuussa kielteisen tulosvaroituksen. Toimitusjohtaja Arni Ekholmin mukaan Relais aikoo jatkossa katsoa varaosien tukkutoimintaa enemmän kokonaisuutena erityisesti tehokkuussynergioita etsien. 

Samalla Relais aikoo kiihdyttää yritysostovetoista kasvuaan ja yhtiön tahtotilana on luoda omistaja-arvoa muodikkaalla compounder-toimintamallilla. Yritysostoja yhtiö aikoo tehdä pääasiassa Pohjoismaissa tai Baltiassa, mutta ei kaihda mahdollisuuksia myös muilla lähialueilla, jos houkutteleva mahdollisuus sattuu kohdalle. 

Solwers kasvoi yritysostojen vauhdittamana

Solwers puolestaan ostaa ja omistaa pääasiassa tekniseen suunnitteluun ja konsultointiin keskittyviä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Yritysryppääseen kuuluu esimerkiksi lvis-suunnittelu- ja arkkitehtitoimistoja sekä erilaisia rakentamisen ja logistiikan konsulttiyhtiöitä. Solwersin omistamat hieman yli parikymmentä yritystä toimivat Suomessa ja Ruotsissa. Solwersin strategiana on jättää ostetut yhtiöt operatiivisesti itsenäisiksi.

Solwersin liikevaihto kasvoi viime vuonna yli 40 prosenttia ja liikevoitto noin 50 prosenttia. Solwersin hyvä tulos ei niinkään tullut kasvun tukemana, vaan kannattavuusparannusten ansiosta. Orgaaninen kasvu oli vuonna 2022 vain noin puoli prosenttia. Toimitusjohtaja Stefan Nyströmin mukaan joissakin Solwersin yhtiöissä oli vuoden aikana pulaa projekteista, mutta pääosin tilauskanta on yhä hyvällä tasolla.

Yhtiö toteutti joulukuussa suunnatun annin, jolla se keräsi bruttona 4,5 miljoonaa euroa varoja yritysostoja varten. Huhtikuun lopussa Solwers maksaa osinkona noin 700 000 euroa takaisin omistajille. Rahan kierrättäminen omistajilta yritykseen ja takaisin omistajille on kallista, mutta voi olla välttämätöntä yrityksensä Solwersille myyneiden entisten yrittäjien tyytyväisyyden takaamiseksi.

Ruotsalaiset sarjaostajat ovat tyyriimpiä

Tukholman pörssissä sarjaostajia ja -yhdistelijöitä on runsaasti. Ruotsalainen analyystitalo Redeye julkaisi helmikuun lopussa laajan raportin Tukholman pörssiin listatuista sarjaostajista. Viimeisen muutaman vuoden aikana ruotsalaisten sarjaostajien arvostukset nousivat hyvin korkealle, mutta ovat sittemmin palanneet takaisin tavanomaisemmalle tasolle.

Tällä hetkellä ruotsalaisten sarjaostajien keskimääräinen EV/EBITDA kerroin, yritysarvo suhteessa käyttökatteeseen, on noin 15. Viimeisen viiden vuoden ajalla kerroin on keskimäärin ollut yli 17. Tällä mittarilla kotimaiset sarjaostajat ovatkin edullisia suhteessa ruotsalaisiin. Sarjaostajien tapauksessa on usein perusteltua oikaista tulosta yritysostoihin liittyvillä poistoilla, koska ne eivät ole kassavirtavaikutteisia ja poistot oikaisemalla saadaan parempi kuva yrityksen tuloksentekokyvystä.

KerroinRelaisSolwers
P/E (oikaistu poistoista)22 (12,7)19 (12,2)
EV/EBITDA96
P/B1,81,1
Osinkotuotto (jakosuhde)3,2 % (72 %)1,36 % (21 %)
Relaisin ja Solwersin arvostuskertoimet. Osingonjakosuhde suhteessa oikaisemattomaan osakekohtaiseen tulokseen.

Redeye odottaa viidentoista yhtiön liikevaihdon kasvun hidastuvan kaksinumeroisesta tahdista keskimäärin 6-7 prosenttiin tänä ja ensi vuonna. Poistoista siivottujen liikevoittomarginaalien Redeye odottaa pysyvän nykytasolla keskimäärin 15-16 prosentissa. Relaisin ja Solwersin 10,8 ja 11,5 prosentin EBIT-marginaalit ovat hivenen ruotsalaisia heikommat. Tällä yhdellä mittarilla katsottuna ruotsalaiset ovat ansainneet hieman korkeammat kertoimet.

Redeye muistuttaa raportissaan, että tuottaakseen arvoa sarjaostajan, kuten minkä tahansa muunkin yhtiön, sijoitetun pääoman tuoton on oltava korkeampi kuin sen pääoman kustannus. Redeye arvioi, että ruotsalaisten sarjaostajien sijoitetun pääoman tuotto oli viime vuonna noin 12 prosenttia ja pääoman kustannuksen Redeye arvioi olevan 8-10 prosenttia. Relaisin itsensä ilmoittama sijoitetun pääoman tuotto oli vuonna 2022 9,4 % ja sitä edeltävänä 11,6 %. Solwers ei vastaavaa lukua ilmoita.

Keskimääräinen sijoitetun pääoman tuotto on laskenut viimeisen kolmen vuoden aikana 15 prosentista nykytasolle. Tätä voi selittää lisääntyneet yritysostot ja ostettujen yritysten arvostustaso. Sarjaostajien onneksi myös ostettavien yritysten arvostustasot ovat tulleet alas.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös