Kasvuosakkeet

Kasvuyhtiö Reveniolla on yhä vahvat kasvuajurit

Revenio on Helsingin pörssin menestystarina. Yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet jatkaa kasvuaan, eikä osakkeen hinnoittelukaan ole kohtuuton.

Terveysteknologiayhtiö Revenio Groupin silmän diagnostiikkaratkaisuihin kuuluvat iCare-brändin alla silmänpaineen mittauslaitteet, silmänpohjan kuvantamislaitteet ja perimetrit. Lisäksi konsernin silmien hoidon ohjelmistoalusta Oculo yhdistää kliinisen viestinnän, etäterveydenhuollon, potilaan etäseurannan ja data-analytiikkaosaamisen.

Revenio on kiistatta Helsingin pörssin tähtiosake. Sen kurssi on noussut viidessä vuodessa lähes 175 prosenttia. Liikevaihto on kivunnut vuosina 2018-2022 vajaasta 31 miljoonasta eurosta 97 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos on samana aikana noussut 0,34 eurosta 0,82 euroon.

Vuodesta 2016 lähtien Revenio on kasvattanut markkinaosuuttaan liikevaihdon vuosittaisen keskimääräisen kasvun ollessa noin 27 prosenttia, markkinoiden kasvuvauhdin ollessa 4–6 prosenttia. Kun Centervue-yritysoston vaikutukset eliminoidaan, on kasvuvauhti ollut hieman yli 13 prosenttia.

Viime vuonna Revenion liikevaihto nousi 23 prosenttia edellisvuodesta ja liiketulos nousi 30,6 prosenttia 29,7 miljoonaan euroon.

Viime vuoden viimeinen neljännes oli yhtiölle erittäin vahva makrotalouden epävarmuustekijöistä huolimatta. Silmänpohjan kuvantamislaitteiden myynti kasvoi erittäin vahvasti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa lähes 19 prosenttia vertailukaudesta.

Revenion liikevaihdon ja osakekohtaisen tuloksen konsensusennusteet. Lähde: Revenio Group.

Kasvua haastavassakin toimintaympäristössä

Kuluvan vuoden tammikuun lopulla Revenio julkaisi positiivisen tulosvaroituksen koko vuoden 2022 taloudelliseen kehitykseen liittyen. Erityisesti vuoden 2022 viimeisestä neljänneksestä muodostui ennakoitua vahvempi.

Toimitusjohtaja Jouni Toijala muistuttaa kuitenkin, että yhtiön toimintaympäristö on edelleen haastava niin Ukrainassa käytävän sodan, kustannusinflaation sekä koronapandemian vuoksi. Komponenttien saatavuuteen voi vaikuttaa pandemian eteneminen erityisesti Kiinassa, mihin yhtiö on kuitenkin pyrkineet varautumaan ennakolta.

Revenio ennakoi valuuttakurssioikaistun liikevaihdon kasvavan vahvasti edellisvuodesta ja kannattavuuden olevan hyvällä tasolla ilman kertaluontoisia eriä.

Inderesin osakestrategi ja analyytikko Juha Kinnunen arvioi Inderesin aamukatsauksessa, että Revenio on tehnyt onnistuneen uudistumisen yhden teknologian niche-toimijasta globaaliksi silmäsairauslaitteiden toimittajaksi.

”iCare -silmänpainemittarit ovat ylivoimaisilla ominaisuuksillaan nousseet segmenttinsä markkinajohtajiksi, ja Revenion patentoima RBT-teknologia nousemassa toimiala-standardiksi”, Kinnunen toteaa.

Vahva kilpailukyky

Analyytikon mukaan silmänpainemittareiden rinnalla iCare kuvantamislaitteet ovat kasvaneet voimakkaasti parantaen samalla kannattavuuttaan. Viime vuosina Revenion kokonaistarjontaa on vahvistettu myös ohjelmistoratkaisuilla, jotka mahdollistavat pitkällä aikavälillä siirtymän huippuluokan laitevalmistajasta kokonaisratkaisujen toimittajaksi. Tosin tällä tiellä yhtiö on kuitenkin vielä alkuvaiheessa, mutta lupaavia avauksia on jo nähty, Kinnunen toteaa.

Kasvua Revenio pystyy rakentamaan usealla tavalla kilpailukykyisillä tuotteilla ja rakentamallaan vallihaudalla.

”Revenion kuvantamislaitteiden kilpailukyky on erittäin vahva (erityisesti DRSplus ja Eidon-tuoteperhe), minkä ansiosta nykyisen noin 5 %:n markkinaosuuden kaksinkertaistaminen on mielestämme todennäköistä keskipitkällä aikavälillä. Yhtiön kasvua tukevat syvät vallihaudat kilpailulle, jotka liittyvät teknologioiden kilpailusuojaan (kuten patentit), brändiin ja maineeseen, yleisesti hidasliikkeiseen toimialaan sekä korkeaan alalle tulon kynnykseen”, Kinnunen summaa.

Revenion nykyiset tulosveturit pystyvät viemään yhtiötä vielä viisi vuotta eteenpäin, mutta samalla yhtiö kypsyttelee uusia kasvuaihioita.

Yhtiön oman näkemyksen mukaan globaalit megatrendit tarjoavat yhtiölle uusia pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia silmien hoidon markkinoilla. Globaalin näönhuollon kysyntä kasvaa ikääntyvän ja kasvavan väestön sekä muuttuvien elämäntapojen myötä.

Silmien hoidon kokonaisvaltaisista järjestelmistä on tulossa yhä tärkeämpiä kasvavien järjestelmäkustannusten ja resurssien rajallisuuden vuoksi. Lisäksi etäterveydenhuollon ja potilaan etäseurannan kysyntä kaikilla markkinoilla kasvaa edelleen myös koronapandemian vuoksi.

Osakkeen arvostus kohtuullinen

Inderesin ennusteilla Revenion tämän vuoden P/E-kerroin on kasvuyhtiön mukaisesti korkea, lähes 36x. EV/Ebitda-kerroin on 25x. Ensivuodelle P/E-kerroin on 31x ja EV/Ebitda-kerroin on 21x.

Kinnusen mielestä Revenion osakkeen arvostus ei ole kuitenkaan enää este hyvälle pitkän aikavälin sijoitukselle. Vuoden 2024 kertoimet ovat jo kohtuullisia laadukkaalle defensiiviselle kasvuyhtiölle, jonka tuloskasvu ei ole erityisen riippuvainen globaalin talouden kehityksestä. 

”Näytöt kannattavasta kasvua ja pääoman allokoinnista ovat erinomaisia, ja tuloskasvunäkymä on keskipitkälle aikavälille edelleen erittäin hyvä. Samalla osakkeen pitkä karhumarkkina on normalisoinut arvostuksen ja tuonut tuotto-odotuksen kohtuullisen hyvälle tasolle”, Kinnunen toteaa.

Inderesin suositus Reveniolle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 38 euroa. Osake noteerataan tällä hetkellä 35 euron hintaan.

Kommentoi
Ylös
>