Makrotalous

Kiina asetti uuden talouskasvutavoitteen

Tavoite on konservatiivinen suhteessa alkuvuoden tilastoihin.

Kiina julkisti sunnuntaina matalimman talouskasvutavoitteen yli neljännesvuosisataan. Se tavoittelee noin viiden prosentin bruttokansantuotteen kasvua 2023. Kiina priorisoi taloudellista vakautta tänä vuonna. Muutos on merkittävä vuosiin 2020-2022, jolloin Covid-19 pandemian hoitamista priorisoitiin taloutta korkeammalle.

Kiinan bruttokansantuote kasvoi kolme prosenttia vuonna 2022. Se oli matalin lukema vuosikymmeniin. Valtion virallinen tavoite oli 5,5 prosenttia. Viime vuoden talouskasvua hidasti Covid-19 rajoitukset sekä kiinteistömarkkinoiden aktiviteetin heikentyminen.

Mikäli Kiina yltäisi viiden prosentin talouskasvutavoitteeseen, niin se tarkoittaisi keskimäärin 4,6 prosentin bruttokansantuotteen kasvua vuosina 2020-2023. 2015-2019 aikana bruttokansantuote kasvoi keskimäärin 6,7 prosenttia vuodessa. 

Kiina asetti tavoitteet myös inflaatiokehitykselle ja kaupunkien työttömyysasteelle. Sen tavoite kuluttajahintaindeksin nousulle on kolme prosenttia. Kiinan inflaatio oli tammikuussa 2,1 prosenttia vuodessa. 

Kaupunkien työttömyysasteen osalta tavoite on 5,5 prosenttia. Tavoite on noin 12 miljoonaa uutta työpaikkaa kaupungeissa. Työttömyysaste oli 5,5 prosenttia 16. tammikuuta julkaistun tilaston mukaan. 

Kiinan aiempaa konservatiivisempi talouskasvutavoite johtuu Kiinan kotimarkkinoiden ja globaalien markkinoiden heikentyneestä kysynnästä. Kotimarkkinoilla haasteita on kysynnän puolella niin yrityksillä kuin kotitalouksilla. Heikompi globaali kysyntä on näkynyt viime kuukausina Kiinan vientiluvuissa. Vienti laski kolmena peräkkäisenä kuukautena lokakuusta joulukuuhun.

Ekonomistit odottavat Kiinan talouskasvun vahvistuvan verrattuna viime vuoteen koronarajoitusten päättymisen ansiosta. Talouden avautuminen on näkynyt alkuvuoden makrotalouden tilastoissa. Kiinan teollisuuden sekä palvelu- ja rakennussektorin indikaattorit ovat vahvistuneet merkittävästi tammi-helmikuussa. 

Oxford Economicsin ekonomisti Louise Loo arvioi kuitenkin, että Kiinan hallinto uskoo talouden avautumisen tukevan talouskasvua vain tilapäisesti. 

Kiinan taloudesta saadaan lisätietoa tiistaina, kun se julkaisee helmikuun tilastoja muun muassa vähittäismyynnistä ja teollisuustuotannosta. Analyytikoiden arvion mukaan rahtikustannusten lasku ja tyhjien konttien runsaus Kiinan satamissa viittaavat siihen, että kaupan kysyntä on edelleen heikkoa. Jos kaupan kysyntä jatkuu heikkona, niin maan hallinto saattaa joutua tukemaan taloutta finanssi- tai rahapoliittisella elvytyksellä.

Kommentoi
Ylös
>