Oma talous

Suomalaisten kokonaisansioissa isoja eroja – kovimmat palkat Uudellamaalla ja it-alalla

Tilastokeskuksen mukaan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli 3 315 euroa kuukaudessa vuonna 2021.

Kokonaisansioiden keskiarvo oli 3 738 euroa. Miehillä kokonaisansioiden mediaani oli 3 664 euroa ja naisilla 3 034 euroa kuukaudessa. Mediaani ilmoittaa suuruusjärjestykseen lajitellun jakauman keskimmäisen arvon.

Tilastokeskuksen mukaan ansiotiedot ovat kokonaisansioita ja ne sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi muun muassa yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat sekä työaikalisät, mutta eivät kertaluonteisesti maksettavia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita. Kokonaisansiot ovat bruttomääräisiä, eli niistä ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja.

Maakunnista suurimmat mediaaniansiot olivat Uudellamaalla, 3 661 euroa ja pienimmät Etelä-Savossa, 2 999 euroa. Uudenmaan jälkeen seuraavaksi suurimmat mediaaniansiot olivat Pirkanmaalla, Pohjanmaalla , Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

Puolet kokoaikaisista palkansaajista ansaitsi vähemmän kuin 3 315 euroa, joka oli kokonaisansioiden mediaani vuonna 2021. Pienimpiä palkkoja saava kymmenys ansaitsi enintään 2 302 euroa ja suurimpia palkkoja saava kymmenys vähintään 5 578 euroa.

Palkkojen hajonta vaihtelee toimialoittain.

Toimialoista suurimmat mediaaniansiot olivat informaation ja viestinnän toimialalla, 4 451 euroa ja pienimmät majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, 2 435 euroa.

Esimerkiksi majoituksen ja ravitsemuksen toimialalla, jossa mediaaniansiot olivat pienimmät, vähiten ansaitsevan kymmenyksen ansiot olivat enintään 2 000 euroa ja eniten ansaitsevan kymmenyksen vähintään 3 470 euroa. Vastaavasti informaation ja viestinnän toimialalla vähiten ansaitsevan kymmenyksen ansiot olivat enintään 2 988 euroa ja eniten ansaitsevan vähintään 6 828 euroa kuukaudessa. Toimiala määritellään palkansaajan työpaikan pääasiallisen toiminnan mukaan.

Toimialojen välillä ansioiden eroihin vaikuttaa esimerkiksi palkansaajien ammattirakenne. Majoituksen ja ravitsemuksen toimialalla valtaosa palkansaajista oli palvelu- ja myyntityöntekijöitä, joilla on tyypillisesti pienemmät palkat kuin asiantuntija- ja erityisasiantuntija-ammateissa toimivilla, joita työskentelee paljon esimerkiksi informaation ja viestinnän toimialalla.

Koulutus tunnetusti nostaa ansiotasoa. Koulutusaste vaikuttaa esimerkiksi yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten ansioihin voimakkaasti.

Tilastokeskuksen mukaan koulutusasteen vaikutus näkyi säännöllisen työajan ansioissa: toisen asteen koulutuksen suorittaneiden mediaaniansiot olivat 2 830 euroa, alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaaniansiot olivat 3 660 ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden mediaaniansiot olivat 4 690 euroa.

Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisten tutkinnot painottuivat liiketalouteen, tekniikkaan sekä sosiaali- ja terveysalaan. Kolme yleisintä tutkintoluokkaa olivat tradenomi, merkonomi sekä ylioppilastutkinto. Yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista noin seitsemän prosenttia oli tradenomeja.

Tradenomien mediaaniansiot olivat 3 520 euroa. Ylioppilastutkinnon suorittaneiden mediaaniansiot olivat 3 290 euroa. Selvästi korkein mediaaniansio yksityisellä sektorilla on kauppatieteen maistereilla, joilla mediaaniansio nousee yli 5000 euron.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös