Indikaattorit

Kotitaloudet elävät yli tulojensa – säästämisaste painuu yhä enemmän pakkaselle

Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien kausitasoitettu säästämisaste laski hieman edellisen neljänneksen tiedosta, ja oli loka-joulukuussa –3,5 prosenttia.

Säästö saadaan vähentämällä käytettävissä olevasta tulosta kulutusmenot. Säästö on negatiivinen, mikäli kotitalouksien käytettävissä oleva tulo on pienempi kuin kotitalouksien kulutusmenot. Säästämisaste on kotitalouksien säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta.

Vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä sekä kotitalouksien käytettävissä oleva tulo että kulutusmenot kasvoivat edelliseen neljännekseen verrattuna. Koska kulutusmenot kasvoivat selvästi enemmän, säästö jäi negatiiviseksi ja säästämisaste pieneni edelliseen neljännekseen verrattuna. 

Edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi lähes miljardilla eurolla vuoden 2022 neljännellä vuosineljänneksellä. Käytettävissä olevan tulon tärkeimmät komponentit ovat tulopuolella saadut palkat, yrittäjä- ja omaisuustulot sekä saadut sosiaalietuudet.

Menoeristä suurimpia ovat maksetut verot ja sosiaaliturvamaksut. Vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä saadut palkat kasvoivat 1,4 miljardilla eurolla, saadut omaisuustulot pienenivät arviolta 0,5 miljardilla eurolla, yrittäjätulot pienenivät noin 0,2 miljardilla eurolla ja saadut sosiaalietuudet kasvoivat 0,2 miljardilla eurolla vuodentakaisiin lukuihin verrattuna.

Menopuolella taas maksetut verot pienenivät 0,2 miljardia euroa ja kotitalouksien itsensä maksamat sosiaaliturvamaksut pysyivät samalla tasolla euroa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

Kun käytettävissä olevaan tuloon lisätään julkiset sektorin ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tuottamat yksilölliset palvelut, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut, päästään oikaistun käytettävissä olevan tulon käsitteeseen. Oikaistu käytettävissä oleva tulo on OECD:n suosittelema mittari kotitalouksien taloudellisen hyvinvoinnin arviointiin. Vuoden 2022 neljännellä vuosineljänneksellä kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo kasvoi käypähintaisesti 3,4 prosenttia ja hintamuutoksista puhdistettuna se pieneni 2,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.

Kotitalouksien kausitasoitettu investointiaste pieneni hieman edellisestä vuosineljänneksestä, ollen 14,5 prosenttia. Investointiaste on kotitalouksien investointien suhde käytettävissä olevaan tuloon. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista.

Kun kotitalouksien investoinnit pienenivät hieman, ja käytettävissä oleva tulo kasvoi, niin investointiaste pieneni, joskaan ei mitenkään merkittävästi. 

Lue myös tämä: Suomalaisten kokonaisansioissa isoja eroja – kovimmat palkat Uudellamaalla ja it-alalla

Kommentoi
Ylös
>