Sijoitusuutiset

Nasdaq tuo First North -pörssiin uuden kaupankäyntimallin vähemmän vaihdetuille osakkeille

Nasdaq kertoo tuovansa tammikuussa 2024 uuden huutokauppamallin.

Uuden huutokauppamallin tarkoituksena on parantaa markkinoiden laatua ja sijoittajansuojaa vähemmän vaihdetuimmissa osakkeissa Nasdaq First North -kasvumarkkinalla.

Nasdaq First North Growth Market on yli 15 vuoden ajan toiminut kasvualustana pohjoismaisille ja kansainvälisille yhtiöille, jotka ovat voineet kerätä pääomia kasvuun liiketoimintansa kehittämiseksi ja laajentamiseksi. Vaikka likviditeetti on vuosien varrella kokonaisuudessaan parantunut Nasdaqin pohjoismaisilla markkinoilla, joillakin yhtiöillä on ollut sen kanssa haasteita.

Kun osto- ja myyntihintojen ero eli spread kasvavaa liian suuriksi, suhteellisen pienet tarjoukset voivat aiheuttaa suuria hintamuutoksia. Tällaisten osakkeiden volatiliteetti voi olla haitallista erityisesti yksityissijoittajille ja heikentää yleistä luottamusta markkinoiden laatuun.

Nasdaqin uusi malli on muotoutunut kuukausia kestäneiden eri markkinaosapuolten kanssa käytyjen keskusteluiden ja markkina-analyysin pohjalta, ja se muuttaa epälikvidien osakkeiden kaupankäyntiä markkinoiden laadun ja sijoittajansuojan parantamiseksi.

Kaksi vaihtoehtoa spreadin alentamiseen

Yhtiöille, joiden keskimääräinen osto- ja myyntihinnan välinen ero kahdella peräkkäisellä vuosineljänneksellä on yli seitsemän prosenttia, tarjotaan kahta vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on hankkia osakkeelle likviditeetin tarjoaja (LP, liquidity provider) ja toinen on kaupankäynti huutokauppamallissa. Huutokauppamallissa huutokauppoja on viisi päivässä: avaushuutokauppa, huutokauppa kello 12.00, 14.00, 16.00 ja päätöshuutokauppa.

Aluksi malli otetaan käyttöön Nasdaq First North -kasvumarkkinoilla Ruotsissa ja Suomessa. Teknisistä rajoituksista johtuen huutokauppamallin käyttöönottoa siirretään myöhemmäksi Tanskan Nasdaq First North -kasvumarkkinalla.

”Likviditeetin tarjoajan käyttäminen on sekä sijoittajia että listayhtiöitä hyödyttävä panostus. Se suojaa sijoittajia suurilta osto- ja myyntihintojen eroilta, mikä helpottaa ostojen ja myyntien toteuttamista sekä vähentää kaupankäyntiin liittyvää riskiä ja kustannuksia”, kertoo Nikolaj Kosakewitsch, Nasdaqin Euroopan osake- ja johdannaiskaupankäynnistä vastaava johtaja.

Kosakewitschin mukaan Nasdaqin tutkimuksen perusteella parempi likviditeetti keskimääräisesti vaikuttaa positiivisesti yhtiön osakekurssiin ja parantaa yhtiön mahdollisuuksia kerätä uutta pääoma.

Nasdaq First North Growth Market -sääntökirja osakkeiden liikkeeseenlaskijoille päivitetään sen vuotuisen tarkistuksen yhteydessä tänä vuonna 1. heinäkuuta ja tiedot uudesta huutokauppasegmentistä täydennetään Nasdaq Nordic INET -markkinamalliin 3. heinäkuuta.

Tavoitteena tehokkaampi pienten yhtiöiden hinnanmuodostus

Jotta sidosryhmillä, joihin muutos vaikuttaa, on riittävästi aikaa sopeutua, uudet säännöt tulevat voimaan, kun kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen tiedot on analysoitu ja kaupankäynti uudessa huutokauppasegmentissä alkaa 18.1.2024.

”Nasdaq haluaa tukea liikkeellelaskijoita koko prosessin ajan. Paitsi että otamme huomioon pienten kasvuyhtiöiden erityiset haasteet ja huolenaiheet, seuraamme miten huutokauppamalli  tulee käytännössä vaikuttamaan niiden kaupankäyntiin sen käyttöönoton jälkeen. Toivomme, että uusi kaupankäyntimalli tehostaa vähemmän vaihdetuimpien osakkeiden hinnanmuodostusta ja kaupankäyntiä sekä parantaa markkinoiden laatua”, kertoo Nasdaqin Euroopan listautumisista vastaava johtaja Adam Kostyál.

Vuoden 2022 kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen tietojen perusteella tehtyjen laskelmien mukaan muutokset vaikuttavat Ruotsin Nasdaq First North Growth Market -kasvumarkkinalla 28 yhtiöön. Koska vuoden 2023 kolmannen ja viimeisen neljänneksen tiedot tulevat lopulta ratkaisemaan mihin yhtiöihin muutos vaikuttaa, tilanne voi vielä muuttua.

Joidenkin tanskalaisten välittäjien teknisten rajoitusten vuoksi huutokauppamallin käyttöönotto siirretään myöhemmäksi Nasdaq First North -kasvumarkkinalla Tanskassa ja malli otetaan aluksi käyttöön vain Nasdaq First North -kasvumarkkinalla Ruotsissa ja Suomessa.

Nasdaq jatkaa keskustelua tanskalaisten välittäjiemme kanssa selvittääksemme, milloin ja miten ne voivat tarjota huutokauppakaupankäyntiä.

Kommentoi
Ylös
>