Makrotalous

Finanssialan toimijat: Suomen pankkisektori kestää Atlantin yli lyövät laineet

Laineet lyövät kovaa Atlantin toisella puolella pankkisektorille. Suomessa tilanne on pysynyt rauhallisena.

Kriisi ravistelee pankkisektoria Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloissa kolme merkittävää amerikkalaispankkia on joutunut lopettamaan toimintansa. Kyseessä on Yhdysvaltain historian toiseksi pahin pankkikriisi.

Kalifornialainen Silicon Valley Bank (SVB) joutui talletuspaon kohteeksi maaliskuun alkupuolella 2023. Yhdysvaltain talletussuojaviranomainen otti pankin haltuun 10. maaliskuuta. SVB oli Yhdysvaltain 16. suurin pankki. Valtaosa pankin asiakkaista oli startup-yrityksiä.

Yhdysvaltain viranomaiset sulkivat 12. maaliskuuta myös newyorkilaisen Signature Bankin. Kaatuneiden pankkien joukossa on myös kryptoalan toimijoiden kumppanina toiminut Silvergate.

Yhdysvaltojen rahoitusvalvontaviranomaiset ovat päättäneet nopeasti tukitoimista, joiden avulla pyritään välttämään talletuskato pankeista.

Kriisin laineet eivät ole lyöneet vielä täydellä voimallaan vanhalle mantereelle. Silti esimerkiksi Nordean osake on laskenut Helsingin pörssissä viiden päivän aikana jo 11,6 prosenttia.

Rahoitusmarkkinoiden tilanne on huolestuttava, arvioi valtion omistama yrityksille rahoitusta tarjoava Finnvera. Rahapoliittinen täyskäännös ja korkojen nopea nousu tuovat parhaillaan esille pinnan alla kyteneitä ongelmia.

Lähiviikkoina on syytä seurata suomalaispankkien ottolainauksen kustannusten kehitystä, toteaa Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Suomalaispankeilla monella tavalla paremmat riskipuskurit

Suomalaisten pankkien liiketoiminta ja rakenteet poikkeavat kuitenkin Yhdysvaltain kriisipankeista, muistuttavat Finanssiala ja Finanssivalvonta. Yhdysvaltalaisten pankkien kaatumisilla ei odoteta olevan merkittäviä vaikutuksia Suomen pankkisektoriin, toteavat Finanssiala ry (FA) ja Finanssivalvonta (Fiva).

Tähän on useita syitä.

Suomalaisilla pankeilla on vain pieniä suoria kytköksiä Yhdysvaltain rahoitussektorille. Suomalaisilla pankeilla ei ole myöskään vastaavia haavoittuvuuksia, jotka aiheuttivat pankkien kaatumiset Yhdysvalloissa.

Finanssikriisin jälkeisten mittavien sääntely- ja valvontauudistusten ansiosta suomalaispankeilla on Finanssivalvonnan mukaan vahvat pääoma- ja likviditeettipuskurit rahoitusmarkkinoiden häiriötilanteiden varalta. Esimerkiksi velkakirjaomistuksia on vain noin 11 prosentin osuus taseesta.

Suomalaispankkien liiketoimintamallit, saamiset ja rahoitusrakenne ovat myös paremmin hajautettuja kuin ongelmiin joutuneilla pankeilla Yhdysvalloissa.

”Suomalaispankeilla on vahvat pääoma- ja maksuvalmiuspuskurit erilaisia rahoitusmarkkinoiden häiriötilanteita vastaan. Kuten Finanssivalvonta totesi tiedotustilaisuudessaan, suomalaisilla pankeilla ei ole vastaavia haavoittuvuuksia kuin kriisiin joutuneella amerikkalaisella SVB:llä”, sanoo Finanssiala ry:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

Finanssisektorin vakavaraisuus vahva

Sekä Finanssivalvonta että Finanssiala arvioivat, että pankkien kaatumisella ei ole merkittäviä vaikutuksia Suomen finanssisektoriin.

”Nyt on tärkeää perata huolella läpi se, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut ja miksi. Tämä pitää sisällään paitsi kriisiytyneiden pankkien omat toimet, myös valvojan ja esimerkiksi tilintarkastajien toiminnan. Johtopäätöksiä tehtäessä on syytä ottaa huomioon Yhdysvaltain pankkisääntelyn erot EU-sääntelyyn”, Mattila toteaa.

Hänen mukaansa on hyvä muistaa, että globaalilla tasolla sovittu pankkien Basel-sääntely koskee EU-maissa kaikkia pankkeja, kun taas Yhdysvalloissa se on rajattu vain suurempiin toimijoihin.

Suomen finanssisektori säilyi vuonna 2022 vakavaraisena toimintaympäristön heikkenemisestä huolimatta, kertoo Finanssivalvonta. Vakavaraisuus laski hieman työeläkelaitos- sekä pankkisektorilla, vahinko- ja henkivakuutussektoreilla vakavaraisuus parani.

Fiva huomauttaa tiedotteessaan, että talouden kehitykseen liittyy yhä epävarmuutta ja finanssisektorin riskit ovat edelleen korkealla tasolla.

”Talousnäkymien synkentyminen lisää jossain määrin pankkien riskejä. Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan keskuspankin ja Finanssivalvonnan aiemmin tekemien stressitestien tulosten perusteella pankkisektorin vakavaraisuus kuitenkin kestää toimintaympäristön voimakkaankin heikkenemisen”, Mattila toteaa.

Kommentoi
Ylös
>