Panostajan IR-sivut

Panostaja käänsi liikevoiton plussalle

Sijoitusyhtiön kovimmat kasvuodotukset kohdistuvat sen CoreHW-sijoitukseen.

Kasvaviin palvelu- ja ohjelmistoalojen yrityksiin sijoittava Panostaja raportoin marras-tammikuun tulosraporttinsa. Konsernin raportoitu liikevaihto oli lähestulkoon vertailukauden tasolla ja oli 35,5 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi kolmessa sijoituskohteessa neljästä.

Liikevoitto parani kolmessa sijoituskohteessa neljästä. Koko konsernin liikevoitto parani vertailukaudesta ollen 0,1 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli tappiolla -0,9 miljoonaa euroa.

Analyysitalo Inderes odotti -0,3 miljoonaan euron liikevoittoa, joten tuloskehitys oli odotettua vahvempaa.

Panostajan sijoituksista Granon katsauskauden liikevaihto laski 1,3 prosenttia vertailukaudesta. Liikevoitto kuitenkin nousi 0,8 miljoonaan euroon edellisvuoden 0,3 miljoonasta eurosta. Katsauskauden liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia SokoPro-myynnillä oikaistuun vertailukauden liikevaihtoon nähden.

Toimitusjohtaja Tapio Tommila kertoo, että Panostaja painottaa kannattavuuden parannustoimenpiteitä kaikissa sijoituskohteissaan ja pyrkii valmistautumaan myös epävarman yleisen taloustilanteen tuomiin mahdollisiin riskeihin. Lisäksi Panostaja tavoittelee strategiansa mukaisesti uusien arvonkasvattajien lisäämistä salkkuunsa.

”Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kannattavuutta parantavat toimenpiteemme alkoivat tuottaa hyvin tulosta, ja paransimme suoritustamme merkittävästi etenkin Granossa ja Oscar Softwaressa”, Tommila kertoo.

Taulukko: Panostaja.

Granossa tulospetrausta

Tommilan mukaan Granossa on strategian ja sen toimeenpanon terävöittämisen ohella tehty valtavasti töitä epätavallisen kustannusinflaatioympäristön tuomien haasteiden hallitsemiseksi ja kannattavuuskehityksen tukemiseksi.

Oscar Softwaressa puolestaan onnistuttiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä sekä myyntityössä että asiakastoimitusten tehokkuudessa.

CoreHW:n asiakasprojektiaktiviteetti puolestaan on odotetusti säilynyt korkealla tasolla ja kysyntä CoreHW:n korkean lisäarvon suunnittelupalveluita kohtaan pysyy vilkkaana.

Taulukko: Panostaja.

Hygga jatkoi sinnikkäästi töitä terveydenhuollon henkilöstön saatavuushaasteiden ratkaisemisessa, ja vaikka tavoitteita ei vielä saavutettu, vuosineljänneksen loppua kohden saatiin myös tuloksia aikaan, Tommila kertoo.

CoreHW:n markkinat lähdössä kasvuun

CoreHW:ssa Panostaja on jatkanut pitkäjänteisiä sijoituksia omien teknologioiden ja oman tuoteliiketoiminnan kehittämiseen.

”Yhtiön Bluetooth-teknologiaan perustuva sisätilapaikannusratkaisuiden komponenttituotekokonaisuus on asiakaspalautteiden perusteella maailman parhaita niin tarkkuudessa kuin luotettavuudessakin. Sisätilapaikannusteknologia on kehittynyt niin luotettavaksi, että asiakkaat ovat alkaneet investoimaan omien ratkaisuidensa tuotekehitykseen ja kaupallistamiseen – CoreHW:n teknologian avulla”, Tommila kertoo.

CoreHW tarjoaa radiotaajuus -mikropiirien ja antennien suunnittelu- ja konsultointipalveluita, sillä on oma aineettomien oikeuksien portfolio ja se kehittää omaa sisäpaikannustuoteperhettä. Yhtiön tuotteiden ja palvelujen sovellusalueita ovat muun muassa sisätilapaikannus erilaisissa ympäristöissä sekä uutena mielenkiintoisena päänavauksena autoteollisuuden tutkateknologia.

Sisätilapaikannusratkaisuiden markkina on nyt lähdössä kovaan kansainväliseen kasvuun monilla sovellusalueilla, kuten teollisuudessa, vähittäiskaupassa ja terveydenhuollossa. Tommilan mukaan kaupallinen potentiaali tulevina vuosina CoreHW:n tuotteille on merkittävä.

Panostaja onkin lisännyt sijoituksiaan CoreHW:n kasvuun.

”Näemme ajoituksen olevan juuri nyt oikea panostaa CoreHW:n tuoteliiketoiminnan kaupallistamisen kiihdyttämiseen, minkä vuoksi olemme sopineet yhteensä lähes neljän miljoonan euron lisärahoituksesta liiketoiminnan tuotekehitys- ja kaupallistamistoimien vahvistamiseksi. Lisärahoitus koostuu Panostajan pääomalainasta sekä Business Finlandin myöntämästä tuotekehityslainasta”, Panostajan toimitusjohtaja kertoo.

Panostaja etsii myös uusia sijoituskohteita

Panostajan mukaan yrityskauppamarkkinalla on edelleen tarjolla uusia kohteita ja markkina on siten aktiivinen. Omistusjärjestelyjen ja kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen tarve pk-yrityksissä säilyy, mutta markkinoiden suurena säilyvä likviditeetin määrä ja viiveellä talousnäkymien muutosta seuraavat myyjien korkeat hintaodotukset tekevät toimintaympäristöstä kuitenkin haastavan yritysostojen toteuttamiselle. 

Panostaja jatkaa edelleen strategiansa mukaisesti uusien mahdollisten sijoituskohteiden kartoittamista, ja myös irtaantumisten mahdollisuuksia yhtiö arvioi osana sijoituskohteiden omistajastrategioita.    

Eri sijoituskohteiden kysyntätilanteen Panostaja arvioi kehittyvän lyhyellä aikavälillä seuraavasti: Oscar Softwaren ja CoreHW:n kysyntätilanne säilyy hyvänä, mutta Granon ja Hyggan kysyntätilanne säilyy tyydyttävänä.

Kysyntätilanne sisältää epävarmuutta geopoliittisen ja makrotaloudellisen tilanteen mahdollisesti aiheuttamien vaikeasti ennakoitavien talousvaikutusten osalta. Ukrainan sodan ja siihen liittyvien talouspakotteiden ja geopoliittisten jännitteiden vaikutukset lisäävät yleistä taloudellista epävarmuutta Suomessa ja globaalisti, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia sijoituskohteiden kysyntätilanteeseen tai materiaalien saatavuuteen ja siten materiaalihintoihin ja toimituskykyyn.

Voimistuva ja pitkittyvä inflaatio voi vaikuttaa merkittävän negatiivisesti kuluttajien ostovoimaan ja yritysten investointihalukkuuteen, mikä voi heikentää sijoituskohteidemme kysyntätilannetta yllä esitetystä arviosta.

Lisäksi koronapandemian mahdollinen vaikeutuminen uudelleen voi vaikuttaa etenkin Granon ja Hyggan tulevaan kehitykseen ja siten muuttaa merkittävästi ja nopeasti yllä esitettyä arviota.

Kommentoi
Ylös
>