Käänneyhtiöt

Raute nappasi jättitilauksen – yhtiö sopeutuu Venäjän markkinoiden romahdukseen

Rautelle Venäjän markkinoiden romahdus on ollut vaikea pala. Nyt yhtiö hakee kasvua uusilta painopistealueilta.

Puutuoteteollisuuteen teknologiaratkaisuja tarjoavan Rauten strategian painopiste on siirtynyt aiempaa vahvemmin Pohjois-Amerikkaan, Latinalaiseen Amerikkaan sekä EMEA-alueelle. Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan alkaessa helmikuussa 2022 yli puolet yhtiön vuoden 2022 tilauskannasta koostui Venäjällä toteutettavista projekteista.

Helmikuun 2022 lopun jälkeen yhtiö ei ole tehnyt uusia sopimuksia venäläisten toimijoiden kanssa ja on ajanut Venäjän-liiketoimintaa asteittain alas.

Vetäytyminen Venäjän markkinoilta sekä logistiikan ja komponenttien nousseet hinnat ja rajallinen saatavuus vaikuttivat negatiivisesti yhtiön tulokseen tilikaudella 2022.

Raute hakee nyt Venäjän markkinan korvaavaa myyntiä esimerkiksi Etelä-Amerikasta. Yhtiön ratkaisujen kysyntä Latinalaisessa Amerikassa kysyntä on suhteellisen hyvällä tasolla, myös siksi, että raaka-ainetta on tällä markkina-alueella hyvin saatavilla. 

Yhtiö on allekirjoittanut Uruguayissa sijaitsevan Luminin kanssa 49,6 miljoonan euron sopimuksen uuden vaneritehtaan teknologiatoimituksesta.  Raute on saanut hankkeeseen liittyvän ennakkomaksun.

Sopimus on suuri, kun se suhteutetaan Rauten viime vuoden 158 miljoonan euron liikevaihtoon.

Lumin rakentaa uuden vaneritehtaan Meloon, Cerro Largoon, Uruguayhin. Tehdas kasvattaa Luminin vanerin tuotantokapasiteettia 304 000 kuutiometristä lähes 500 000 kuutiometriin, mikä tekee Luminista Etelä-Amerikan toiseksi suurimman vanerin tuottajan.

Lumin työllistää 780 henkilöä ja on johtava metsätalouden ja metsätuotteiden toimittaja Uruguayssa. Se on toiminut yli 25 vuoden ajan ja hallinnoi 120 000 hehtaaria metsämaata, ja sillä on kaksi vaneritehdasta Uruguayssa. Lumin on keskittynyt kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen vanerilevyjen kestävään tuotantoon.  Luminin omistaa pitkäaikaisten sijoittajien yhteenliittymä. 

Rauten teknologiatoimitus sisältää kaikki tämän uuden eukalyptusvaneritehtaan tärkeimmät tuotantoprosessit: tukkien käsittelylinjan, viilun sorvauslinjan, kaksi viilun kuivauslinjaa sisältäen viilun lajittelun, kolme viilun saumauslinjaa, kaksi vanerin ladontalinjaa, kaksi vanerin puristuslinjaa, levynkorjaus- ja sahauslinjat sekä laajan palvelukokonaisuuden mukaan lukien pitkäaikaisen työmaatuen.

Kaikki linjat ovat nykyaikaisinta automatisoitua teknologiaa, jotka on varustettu analysaattoreilla lajittelua varten.

”Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme tämän tilauksen, mikä osoittaa kykymme palvella asiakkaitamme kokonaisratkaisujen toimittajana. Lumin on pitkäaikainen asiakkaamme, jolle olemme vuosien varrella toimittaneet useita teknologiaratkaisuja”, sanoo Rauten toimitusjohtaja Mika Saariaho.

Tilatut koneet ja laitteet toimitetaan helmikuun 2024 ja kesäkuun 2025 välisenä aikana. Ne valmistetaan Rauten tuotantoyksiköissä Lahdessa ja Kajaanissa sekä yhtiön kumppanuusverkostossa.

Strategian painopisteen muutoksen vuoksi Raute on on päättänyt strategian mukaisten kasvutavoitteiden edistämiseen sekä pääomarakenteen vahvistamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Toimenpiteisiin kuuluvat suunnattu osakeanti ja merkintäetuoikeusanti sekä mahdollisesti osakeanteja täydentävä juniorilaina. Näiden toimenpiteiden yhteenlaskettu koko olisi arviolta noin 13-16 miljoonaa euroa.

Orgaanisten kasvumahdollisuuksien lisäksi yhtiö kartoittaa aktiivisesti mahdollisia epäorgaanisia kasvumahdollisuuksia, ja kerättäviä nettovaroja voidaan käyttää myös niihin sopivan kohteen löytyessä.

Yhtiö on aiemmin tiedottanut kehitysohjelmasta, jolla parannetaan yhtiön kilpailukykyä ja tuottavuutta. Ohjelman kokonaistavoitteena on vähentää yhtiön vuosittaisia kustannuksia noin 4‒5 miljoonalla eurolla sekä parantaa yhtiön katteita. Yhtiö onnistui saavuttamaan positiivisen vertailukelpoisen käyttökatteen kaikissa uusissa liiketoimintayksiköissä jo tilikauden 2022 kolmannella ja viimeisellä vuosineljänneksellä.

Yhtiöllä on Uruguayn hankkeen lisäksi toinenkin pitkälle edistynyt merkittävän kokoinen asiakashanke uusien tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimituksista, joka sijoittuvat maantieteellisesti yhtiön strategian painopisteen mukaisille alueille. Tämä kokoluokaltaan jonkin verran pienempi hanke on edistynyt aiesopimuksen neuvotteluvaiheeseen.

Rauten liikevaihto nousi loka-joulukuussa 45,7 miljoonaan euroon edellisvuoden 44 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoinen käyttökate nousi edellisvuoden 2,1 miljoonasta eurosta 2,7 miljoonaan euroon.

Raute odottaa vuoden 2023 liikevaihdon olevan yli 130 miljoonaa ja vertailukelpoisen käyttökatteen olevan yli 4,0 prosenttia. Viime vuonna liikevaihto oli 158 miljoonaa euroa ja käyttökate -1,4 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>