Kasvuosakkeet

Tulikivestä on kuoriutumassa osinkoyhtiö

Tulikiven loka-joulukuun tulosraportti kertoo vahvasta suorittamisesta. Korkea energian hinta siivittää Tulikiven tuloskasvua.

Maailman suurin vuolukiven jalostaja ja varaavien tulisijojen valmistaja Tulikivi jatkaa vahvaa suorittamista. Viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto kipusi 13,8 miljoonaan euroon edellisvuoden 9,4 miljoonasta eurosta.

Toisin kuin suurin osa Helsingin pörssin listatuista yhtiöstä, Tulikivi on hyötynyt energiakriisistä.

Tulikiven mukaan yhtiön tuotteiden kysyntään katsauskaudella ovat lisänneet voimakkaasti kohonneet energian hinnat sekä energian saatavuuteen liittyvä epävarmuus. Kuluttajien kiinnostus remontointiin, loma-asuntoihin sekä pientaloasumiseen niin kotimaassa kuin vientimaissa ovat myöskin kasvattaneet Tulikivi-tuotteiden kysyntää.

Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiön tilausvirta kasvoi 51 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, ja oli 14,3 miljoonaa euroa. Kysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa Keski-Euroopassa ja Skandinaviassa.

Tulikivi-tulisijojen ohella kamiinan verhouskivien tilausvirta oli korkealla tasolla. Syksyllä voimakkaasti kohonneet lämmitysenergian hinnat ja kasvanut epävarmuus energian saatavuuteen sekä kotien huoltovarmuuteen liittyen lisäsivät kuluttajien kiinnostusta vaihtoehtoisen lämmitysjärjestelmän, kuten tulisijan hankintaan.

Vahva tilauskanta

Vahvan tilausvirran ansiosta yhtiön tilauskanta kasvoi, ja oli katsauskauden päättyessä 17,2 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 6,3 miljoonaa euroa.

Tulikivikonsernin liiketulos loka-joulukuussa nousi vieläkin reippaammin, vertailukauden 0,6 miljoonasta eurosta 1,5 miljoonaan euroon viime vuoden viimeisellä kvartaalilla. Tulos ennen veroja nousi 0,5 miljoonasta eurosta 1,5 miljoonaan euroon.

Vaikka liiketuloksen kasvu oli häikäisevää, jäi se silti hieman yhtiötä seuraavan analyysitalo Inderesin 1,7 miljoonan euron odotuksesta.

Tulikiven tuloskasvua tukivat muutkin tekijät kuin myynnin kasvu.

Vaikka teräksen ja ostokomponenttien hinnat kohosivat edelleen voimakkaasti katsauskauden aikana, liiketoiminnan kannattavuus parantui liikevaihdon kasvun lisäksi hinnankorotusten ja onnistuneiden tuottavuustoimenpiteiden ansiosta. Tulikiven mukaan sen kannattavuutta tukee myös toiminnan pohjautuminen merkittäviltä osin omien kotimaisten vuolukivivarantojen hyödyntämiseen.

Tulikiven tuotteiden kysyntään ovat vaikuttaneet myös maakohtaiset rakentamis- ja päästömääräykset, investointituet sekä korkea inflaatio.

EU:n ekosuunnitteludirektiivi tulisijoille tuli voimaan vuoden 2022 alusta, minkä myötä tulisijojen päästömääräykset yhtenäistyivät ja kiristyivät Euroopassa. Muutoksen yhteydessä myös Suomen päästövaatimukset tehdasvalmisteisille tulisijoille kiristyivät Keski-Euroopan tasolle. Tulikivi hyötyi tästä muutoksesta, koska Tulikiven palamisteknologia täytti jo hyvissä ajoin ennen muutoksen voimaantuloa tulisijojen uudet vaatimukset.

Tulikiven toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kertoo, että myynnin vahvan kasvun taustalla oli myös pitkäjänteinen työ tuoteportfolion uudistamisessa, digitaalisen myynnin kehittämisessä, sekä jakelukanavien suoraviivaistamisessa vientimarkkinoilla.

Uusi tuotemallisto on tukenut Tulikiven asemaa kotimaan markkinoilla ja antaneet potkua vientiin.

”Uudet, 1.1.2022 voimaantulleet Ecodesign-määräykset täyttävät, keraamiset mallistot ovat vahvistaneet Tulikiven markkina-asemaa kotimaassa ja ovat laajentaneet potentiaalista asiakaskuntaa vientimarkkinoilla”, Vauhkonen toteaa.

Analyytikko: energiakriisillä pitempiaikaisia vaikutuksia

Tulevaisuuden näkymistä Tulikivi arvioi, että vuoden 2023 liikevaihto kasvavaa ja vertailukelpoinen liiketulos paranee vuoteen 2022 verrattuna.

Inderesin analyytikko Thomas Westerholm kertoo, että Tulikiven vahva tilauskanta kuluvan vuoden alussa lupailee hyvää kuluvaa vuotta ajatellen. Vahvan tilausvirran perusteella tulisijojen kysyntä on Inderesin odotuksia vahvempaa.

Analyysitalo odottaa energiakriisillä olevan pidempiaikaisia vaikutuksia Tulikiven kysyntään, minkä lisäksi yhtiö on voittanut markkinaosuutta sekä kotimaassa että viennissä.

”Mikäli yhtiö kykenee säilyttämään liikevaihdon kyseisellä tasolla, voi siitä mielestämme kuoriutua hyvää rahavirtaa generoiva osinkoyhtiö”, Westerholm toteaa. Inderesin ennusteissa Tulikivi kerryttää tuntuvaa nettokassaa, joten yhtiöllä olisi edellytykset maksaa vuolasta osinkoa.

Inderes odottaa ensi vuodelle Tulikiveltä 5,3 prosentin osinkotuottoa. Vielä vuosina 2020-2022 yhtiö ei maksanut lainkaan osinkoa.

Tulikiven osake ei hinnoittele vahvaa tuloskasvua.

”Tulikiven tulospohjainen arvostus vaikuttaa lähivuosien ennusteilla todella matalalta (EV/EBIT 6-7x), mutta poikkeuksellisen vahvan kysynnän vuoksi sitä on mielestämme katsottava nykyisen kysyntäsyklin yli. Mielestämme Tulikivelle neutraali EV/EBIT-kerroin on noin 9-11x”, Westerholm toteaa.

Mikäli vuoden 2026 tulokselle hyväksyy EV/EBIT-kertoimen 10x, olisi osakkeen osingon huomioiva vuotuinen tuotto-odotus Inderesin ennusteilla noin 12 prosenttia.

Inderesin arvostuslaskelmat antavat Tulikiven osakekohtaiseksi arvoksi 0,64 euroa, mikä tarkoittaa nousuvaraa nykyiseltä 0,57 euron tasolta. Inderesin suositus Tulikiven osakkeelle on lisää.

1 kommentti

1 kommentti

  1. hannu angervuo

    10.3.2023 at 14:56

    ”Inderes odottaa ensi vuodelle Tulikiveltä 5,3 prosentin osinkotuottoa. Vielä vuosina 2020-2022 yhtiö ei maksanut lainkaan osinkoa.”

    Inderesin osinkokommenttiin tarkennus: Tulikivi maksoi viimeksi osinkoa vuoden 2010 tuloksesta. Viimeisestä osingonmaksusta on siis vieräntänyt jo toista vuosikymmentä.

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös