Kasvuosakkeet

Ison projektin peruuntuminen pakottaa Valoen koko henkilöstöä koskeviin muutosneuvotteluihin

Saksalaisen autovalmistajan projektin peruuntuminen pakottaa Valoen muutosneuvotteluihin.

Uusiutuvan energian sovelluksia tarjoava Valoe aloittaa muutosneuvottelut sopeuttaakseen toimintaansa asiakkaansa, Sono Motors GmbH:n Sion-projektin peruunnuttua. Saksalainen Sono Motors kehittää sähköaurinkoautoa Sono Sion. 

Sono ilmoitti 24. helmikuuta lakkauttavansa auringosta itselataavan Sion-projektin. Yhtiö ei jatka itselataavaan sähköautoon Sioniin liittyvää projektiaan. Sion-projektin peruuntumisesta huolimatta Valoe uskoo yhteistyönsä Sonon kanssa jatkuvan Sonon uuden liiketoimintasuunnitelman puitteissa.

Heinäkuussa 2022 Valoe sopi Sono Motorsin kanssa Sion-sähköautoon integroitavien aurinkosähkökomponenttien lopputesteistä ja hyväksymisestä massatuotantoa varten. Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä Valoe keskittyi tähän testausvaiheeseen, johon liittyvien tavoitteiden toteutuessa Sono Motors maksaa Valoelle miljoonan euron kokonaispalkkion.

Muutosneuvottelut koskevat Valoen koko henkilöstöä. Suomessa toimivalle henkilökunnalleen annetussa neuvotteluesityksessä Valoe arvioi, että henkilöstön vähennystarve olisi yhdestä kolmeen henkilöä ja lomautukset koskisivat koko henkilökuntaa.

Sion-projektin tilanteen muutos tulee vaikuttamaan myös Valoe tulevaisuuden näkymiin.

Sonon Sion-autoprojektin peruuntuminen vaikuttaa Valoen vuoden 2023 liikevaihtoon ja tulokseen. Valoen kassavirta ja työmäärä Juvan tehtaalla vähenee ainakin vuoden ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä.

Valoe uskoo tilauskantansa kasvavan lähiaikoina muun muassa Sonon kanssa mahdollisesti jatkuvan yhteistyön ansiosta ja sekä entisiltä että uusilta asiakkailtaan saaduilla tilauksilla, mikä parantaa taloudellista tilannetta ja lisää työmäärää Juvan tehtaalla vuoden toisella puoliskolla.

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Yhtiö myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.

Kommentoi
Ylös
>