Käänneyhtiöt

Verkkokauppa.com vaikeassa tilanteessa – hakee tuloskäännettä laskevan myynnin ympäristössä

Verkkokauppa.com hakee säästöjä henkilöstövähennyksillä. Yhtiö on saanut muutosneuvottelut päätökseen.

sijoittaminen, osakkeet, rahastot, osakesijoittaminen, rahastosijoittaminen, säästäminen, talous, etf, talouspolitiikka, markkina-analyysit, markkinat, makrotalous, salkunrakentaja,
Kuva: Verkkokauppa.com.

Verkkokauppa.com on kohdannut viime vuonna haastavan markkinaympäristön ja se on näkynyt yhtiön myynnissä, tuloksessa, näkymissä ja osakkeen kurssikehityksessä.

Osakkeen arvosta on vuodessa sulanut yli 50 prosenttia. Huhtikuussa 2021 osake kävi lähes 10 eurossa, mutta nyt osake noteerataan vain noin 2,6 euron hintaan.

Yhtiö kertoi 16. tammikuuta 2023 sopeuttavansa liiketoimintaansa vastaamaan laskenutta kysyntää ja aloittavansa tulosparannusohjelman. Osana tulosparannusohjelmaa yhtiö käynnisti yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut organisaation rakenteiden uudistamiseksi ja henkilöstömäärän ja -kulujen sopeuttamiseksi vallitsevaan kysyntätilanteeseen.

Neuvottelujen piirissä on ollut koko Verkkokauppa.comin henkilöstö. Neuvotteluiden alkaessa arvioitiin mahdollisten irtisanomisten, osa-aikaistuksien sekä olennaisten muutosten työsopimuksiin koskevan enintään 110 henkilöä.

Neuvottelujen lopputuloksena Verkkokauppa.comin henkilöstömäärä vähenee 75 työntekijällä. Vähennysluku ei sisällä neuvotteluiden aikana päättyneitä työsuhteita.

Henkilöstövähennysten lisäksi yhtiö tulee lomauttamaan kaikki yhtiön toimihenkilöt, ylemmät toimihenkilöt ja johdon arviolta 14 päivän määräajaksi. Yhtiö tarjoaa työsuhteen päättyessä kaikille irtisanotuille työsuhteen pituudesta riippumatta muutosturvapaketin, joka pitää sisällään muun muassa henkilökohtaista uravalmennusta, muutoskoulutusta ja työllistymispalveluita.

Kasvuedellytyksiä ei ole

Yhtiö arvioi henkilöstövähennysten tuovan henkilöstökustannuksien osalta 5-6 miljoonan euron vuotuisen säästön.

Säästöstä 3-4 miljoonaa euroa Verkkokauppa.com odottaa toteutuvan vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla ja täysimääräisenä vuonna 2024. Toimenpiteistä yhtiö arvioi syntyvän noin 1,3 miljoonan euron kustannukset. Kustannukset Verkkokauppa.com kirjaa vuoden 2023 toisella neljänneksellä, ja niiden yhtiö odottaa realisoituvan kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana.

Vuoden 2022 keväästä alkaen kuluttajaluottamus on heikentynyt merkittävästi ja yleinen talouden epävarmuus, inflaatiopaineet sekä korkojen nousu ovat heikentäneet kuluttajien ostovoimaa.

”Verkkokauppa.com on hakenut kasvua historiansa alusta alkaen. Tällä hetkellä haastava markkinaympäristö ei anna edellytyksiä kasvuun ja samalla kasvanut kustannustaso heikentää tuloksentekokykyämme. Nyt tehtävillä toimenpiteillä haluamme varmistaa yhtiön tulevaisuuden kannattavuuden”, Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka avaa muutoksia.

Porkan mukaan yhtiö on läpi vuoden tehnyt toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi.

Operatiivisen tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantaminen ovat yhtiön vuoden 2023 aikana, Porkka kertoo.

”Keskeiset tehostamistoimet liittyvät yhtiön valikoimaan, varastoon, toimitusvirtoihin ja organisaatiorakenteeseen. Tulosparannusohjelman osana yhtiössä käynnistettiin muutosneuvottelut.”

Hintakilpailu rapauttanut kannattavuutta

Verkkokauppa.comin liikevaihto laski loka-joulukuussa 8,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 154,9 miljoonaa euroa . Myynnin laskuun vaikutti ensisijaisesti vertailukautta hiljaisempi kuluttajakysyntä, joka laski 10,9 prosenttia.

Yritysasiakassegmentti oli vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuotta vaisumpi, ja laski 3,3 prosenttia. Kuluttajakaupan osuus myynnistä oli 70 prosenttia, ja yritysmyynnin osuus 22 prosenttia. Kuluttajien epävarmuus vaikutti heikentävästi marraskuussa alkaneeseen sesonkikauteen.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli loka-joulukuussa 0,8 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 5,3 miljoonaa euroa. Operatiivisesti kannattavuuteen vaikutti kovan hintakilpailun heikentämä myyntikatetaso sekä parempikatteisen kuluttajamyynnin lasku.

Panu Porkan mukaan yhtiön marraskuussa alkaneessa sesongissa asiakasaktiivisuus oli kohtalaisella tasolla, mutta kysyntä kohdistui aiempaa voimakkaammin matalamman hintapisteen tuotteisiin ja tarjouksiin. Markkinan epävarmuus heijastui myös yritysmyyntiin.

Toteutuuko tuloskäänne?

Verkkokauppa.com odottaa vuoden 2023 liikevaihdon laskevan viime vuodesta, kun viime vuonna se oli 543 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen liiketuloksen yhtiö odottaa kasvavan viime vuodesta, jolloin se oli 3,5 miljoonaa euroa.

Inderesin analyytikko Olli Vilppo arvioi, että Verkkokauppa.comin ohjeistus vuoteen 2023 oli vaisu.

”Etenkin vuoden ensimmäisestä puolikkaasta on tulossa hyvin heikko, mutta vuoden jälkipuoliskolle on odotettavissa helpotusta säästöohjelman alkaessa realisoitua”, Vilppo toteaa.

Inderes ennustaa Verkkokauppa.comin oikaistun osakekohtaisen tuloksen kuitenkin nousevan tänä vuonna 0,1 euroon viime vuoden 0,03 eurosta. Inderes suhtautuu yhtiön kasvutarinaan pidemmällä aikavälillä yhä positiivisesti.

Kommentoi
Ylös
>